C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı

Ahmet KAYMAZ

 

 

Cilt 1.  Programlama İlkeleri          şimdi satın al. Cilt 1

ISBN: 978-975-6797-83-9, Türkçe, 3. basım, 2013, 480 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.

 

 

Cilt 2.  İleri Düzey Programlama    şimdi satın al. Cilt 2

ISBN: 978-975-6797-97-6, Türkçe, 2. basım, 2011, 400 sayfa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.


  C# Programlama Dili ve Yazılım Tasrımı PDF indir


C# üzerine yazılan bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve tam anlamıyla nesne yönelimli bir dil olan "C# programlama" dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağını ve sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.

Akademik, bilimsel ve teknik kitaplarda Papatya Yayıncılık 1 numara; üniversite ders kitapları


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Algoritma-Gelistirme-ve-Veri-Yap_5767_1.jpg


Önsöz

.NET  Framework hakkındaki en son güncel bilgileri içeren bu kitabın Microsoft yazılım platformunu öğrenmek isteyen yazılımcılara ve sektöre girmek üzere hazırlanan öğrenci arkadaşlarımıza yol gösterici olacağını düşünüyorum.

Türkçe teknik içerik yazılım sektöründe önemli bir eksiklik olarak durmaktadır. Bu çalışmanın  da böylesi önemli  bir açığı da kapatacağına inanıyoruz. Kitabın içeriğinin sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmaması ve yazarın profesyonel hayattaki deneyimlerini de okuyucu ile paylaşıyor olması zengin içeriğine daha da fazla değer katmaktadır.

Bu kitapla Ahmet KAYMAZ'ın sektörümüze önemli bir katkı sağladığını düşünüyor ve kendisini böylesi ayrıntılı ve titiz çalışması dolayısı ile kutluyorum. - Mehmet EMRE (Microsoft Türkiye)


C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı Cilt 1. Programlama İlkeleri         şimdi satın al

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1.    .NET Framework Temel Kavramları

 1.1.  .Net Framework Nedir?

 1.2.  CLI, CTS ve CLS Nedir?

 1.3.  Yönetilen ve Yönetilmeyen Kod Nedir?

 1.4.  CLR (Common Language Runtime) Nedir?

 1.5.  IL/MSIL  ve JIT (Just-ın-Time) Derleme

 1.6.  Framework Sınıf Kütüphanesi – FCL

 1.7.  Üst-Veri (Metadata) Nedir?

 1.8.  ILDASM ve ILASM Aracı (IL Disassembler)

 1.9.  Bütünleşik-Kod (Assembly) Nedir?

 1.10. Uygulama Alanı

 1.11. Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama (Garbage Collection)

 1.12. .NET ve JAVA

 1.13. Özet

 1.14. Sorular

 

Bölüm 2.  C# Programlama Diline Giriş

 2.1.  İlk Örnek

 2.2.  Visual Studio.NET Arayüzü (IDE)

 2.2.1.    Visual Studio.NET Pencereleri

 2.2.2.    IDE Ortamında İlk Örnek

 2.3.  Özet

 2.4.  Sorular

 

Bölüm 3.    Veri Türleri ve Değişkenler

 3.1.  Değer ve Referans Türleri

 3.2.  Uzayan İfadeler

 3.3.  Sabitler

 3.4.  Veri Türleri Arasında Dönüşüm

 3.5.  Boxing ve Un-Boxing Dönüşüm

 3.6.  Literal Karakterleri

 3.7.  Anahtar Sözcükler ve Tanımlayıcılar

 3.8.  Nullable Veri Türleri

 3.9.  Özet

 3.10. Sorular

 

Bölüm 4.    Operatörler

 4.1.  Tekil Operatörler

 4.2.  Aritmetik Operatörler

 4.3.  İlişkisel Operatörler

 4.4.  Mantıksal Operatörler

 4.5.  Atama Operatörleri

 4.6.  bit-düzeyinde (Bitwise) Operatörler

 4.7.  Kaydırma Operatörleri

 4.8.  Koşula Bağlı (?: ) Operatör

 4.9.  Değişken Türü (typeof) Operatörü

 4.10. Nesne Dönüştürme (as) Operatörü

 4.11. Türün Uzunluğunu Öğrenme (sizeof) Operatörü

 4.12. Taşma Kontrol (checked ve unchecked) Operatörleri

 4.13. Operatörlerin Öncelik Sırası

 4.14. Özet

 4.15. Sorular

 

Bölüm 5.   Kontrol Deyimleri

 5.1.  Koşul Deyimleri

 5.2.  Seçme Deyimi

 5.3.  Döngü Deyimleri

 5.3.1. while Deyimi

 5.3.2. do Deyimi

 5.3.3. for Deyimi

 5.3.4. foreach Deyimi

 5.4.  Atlama/Dallanma Deyimleri

 5.5.  Temel Giriş/Çıkış İşlemleri

 5.6.  Özet

 5.7.  Sorular

 

Bölüm 6.    Diziler

 6.1.  Tek-Boyutlu Diziler

 6.2.  Çok-Boyutlu Diziler

 6.3.  Karışık Boyutlu (Jagged) Diziler

 6.4.  System.Array ve Dizi İşlemleri

        6.4.1.  System.Array Özellik ve Yordamları

 6.5.  Dinamik Diziler

 6.6.  Özet

 6.7.  Sorular

 

Bölüm 7.    Nesne Yönelimli Programlama

 7.1.  Sınıf ve Nesne Nedir?

 7.2.  Sınıf ve Nesne Tanımlamak

 7.3.  Sınıf Üyeleri

 7.4.  Yordamlar (Methods)

     7.4.1. Parametreler

         7.4.1.1. Değer veya Referans Yoluyla Parametre Geçmek

         7.4.1.2. Yordamlara Değişken Sayıda Parametre Göndermek

     7.4.2. Yinelemeli Yordamlar

     7.4.3. Main() Yordamı

 7.5.  Yapıcılar (Constructors)

 7.6.  Yıkıcılar (Destructors)

 7.7.  Özellikler ve İndeksleyiciler

 7.7.1. Özellikler (Properties)

 7.7.2. İndeksleyiciler (Indexers)

 7.8.  Özet

 7.9.  Sorular

 

Bölüm 8.    Statik Üyeler & Harici Sınıflar

 8.1.  Statik Üyeler

 8.2.  Statik Sınıflar

 8.3.  this Anahtar Sözcüğü

 8.4.  İsim-uzayı (Namespace)

 8.5.  Proje İçinde Sınıf Dosyaları Dâhil Etmek

 8.6.  Parçalı Sınıf

 8.7.  Özet

 8.8.  Sorular

 

Bölüm 9.    OOP'nin Temel İlkeleri

 9.1.  Soyutlama (Abstraction)

 9.2.  Sarmalama (Encapsulation)

       9.2.1.  Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)

 9.3.  Çok Şekillilik (Polymorphism)

       9.3.1. Yeniden Yüklenme (Overloading)

       9.3.2. Arabirimler (Interface Polymorphism)

       9.3.3. Soyut Sınıf

 9.4.  Kalıtımsal Çok-şekillilik (Inheritance Polymorphism)

 9.4.1. Üye Gizlemek (Shadowing)

 9.4.2. Temel Sınıftaki Üye Erişim Sözcükleri (base, this)

 9.4.3. Yapıcı ve Yıkıcı Kalıtımı

 9.4.4. Erken Bağlama ve Geç Bağlama 

 9.4.5. Erişim Belirleyici Tablosu

 9.5.  Nesne Tabanlı Programlama

 9.6.  Özet

 9.7.  Sorular

 

Bölüm 10. Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik

 10.1.     Yapı (Struct)

 10.1.1. Yapı Üyeleri

 10.1.2.  Yapı ve Kalıtım

 10.1.3.  İçiçe Yapılar

 10.1.4.  Yapı ve Sınıf Arasındaki Fark

 10.2.  Numaralandırma

 10.3.  Öznitelikler (Attributes)

 10.3.1.  Conditional Özniteliği

 10.3.2.  Obsolete Özniteliği

 10.4.  Özet

 10.5.  Sorular

 

Bölüm 11. Aykırı Durum Yönetimi

 11.1.     try, catch ve finally Anahtar Sözcükleri

 11.2.     Aykırı Durum (Exception) Yaratmak

 11.3.     Kullanıcı Tanımlı Aykırı Durum Türü

 11.4.     System.Exception Üyeleri

 11.5.     Özet

 11.6.     Sorular

 

Bölüm 12. NET’te Koleksiyon Nesneleri

 12.1.     Koleksiyon Sınıfları

 12.1.1.  DiziListe (ArrayList)

 12.1.2.  ÇırpıTablosu (Hashtable)

 12.1.3.  SıralıListe (SortedList)

 12.1.4.  Yığın (Stack)

 12.1.5.  Kuyruk (Queue)

 12.1.6.  bit Dizisi (BitArray)

 12.1.7.  CollectionBase ve DictionaryBase Sınıfları

 12.2.     Koleksiyon Arabirimleri

 12.2.1. ICollection Arabirimi

 12.2.2.  IList Arabirimi

 12.2.3.  IDictionary Arabirimi

 12.2.4.  IEnumerable Arabirimi

 12.3.     yield Anahtar Sözcüğü

 12.4.     Generic Veri Türü

 12.4.1. Generic Sınıf ve Generic Yordam

 12.4.2.  Generic Mimarisinde Kısıtlama (Constraint) Kullanımı

 12.4.3.  default() Operatörü

 12.4.4.  Generic Koleksiyon Sınıfları

 12.4.5.  Generic Delegate

 12.5.     Özet

 12.6.     Sorular

 

Bölüm 13. Delegeler ve Olaylar

 13.1. Delegeler

 13.2. Olaylar (Events)

 13.3. System.EventArgs Sınıfı   

 13.4. Dinamik Kontrol Örneği

 13.5. Anonim Yordamlar

 13.6. Özet

 13.7. Sorular

 

Bölüm 14. .NET’te Giriş/Çıkış Kullanımı

 14.1.     Dosya Yazma ve Okuma İşlemleri

 14.1.1.  Kanal (Stream) Kavramı

 14.1.2.  Byte ve Karakter Kanal Sınıfları

 14.1.3. Byte Tabanlı Dosya Okuma/Yazma (FileStream)

 14.1.4.  Karakter Tabanlı Dosya Okuma/Yazma

 14.1.5.  StringReader ve StringWriter Kullanımı

 14.1.6.  İkili Verileri Okumak ve Yazmak

 14.1.7.  MemoryStream Kullanmak

 14.2.     Dosya ve Klasör İşlemleri

 14.2.1.  Directory ve DirectoryInfo Sınıflarının Kullanımı

 14.2.2.  File ve FileInfo Sınıflarının Kullanımı

 14.2.3.  Path Sınıfının Kullanımı

 14.3.     Özet

 14.4.     Sorular

 

Bölüm 15. Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri

 15.1.     Sözce/String Türünün Özellikleri

 15.2.     String Sınıfının Yordamları

 15.3.     StringBuilder Sınıfı

 15.4.     Karakter, Sayı ve Tarih Biçimlendirme Yöntemleri

 15.5.     Sayısal Biçim Belirleyicileri

 15.6.     Tarih ve Saati Biçimlendirmek

 15.7.     .NET’te Genelleştirme ve Yerelleştirme

 15.8.     Kültüre Bağlı Biçimlendirme

 15.9.     Kaynak (Resource) Dosyaları

15.10.   System.Resources Sınıfı Kullanımı

15.11.   Yerelleştirmede Kaynak Dosyanın Kullanılması

 15.12.   Özet

 15.13.   Sorular

 

Bölüm 16. Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.1.     Tekil Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.2.     İkili Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.3.     İlişkisel Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.4.     Dönüşüm Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.5.     Özet

 16.6.     Sorular

 

Bölüm 17. Yansıma (Reflection)

 17.1.     Tür Üyeleri Hakkında Bilgi Almak

 17.2.     Tür Üyelerini Çağırmak

 17.3.     Bütünleştirilmiş Koddan (Assembly) Tür Yüklemek

 17.4.     Özet

 17.5.     Sorular

 

Bölüm 18. Emniyetsiz Kod ve İşaretçiler

 18.1.     İşaretçiler

 18.2.     fixed Deyimi

 18.3.     stackalloc Deyimi

 18.4.     Özet

18.5.  Sorular

 

Bölüm 19.  Çok Parçacıklı (Multithreading) Programlama

 19.1.     .NET’te Çok Parçacıklı Programlama

 19.2.     Parçacıkları Oluşturmak ve Çalıştırmak

 19.3.     Parçacıkları Bekletmek

 19.4.     Parçacıkların Sona Ermesini Beklemek

 19.5.     Parçacıkları Yok Etmek

 19.6.     IsBackground Özelliği

 19.7.     Parçacığın Durumunu Öğrenmek

 19.8.     Parçacık Öncelikleri

 19.9.     Parçacık Güvenliği ve Eşitleme

 19.10.   Monitor Sınıfını Kullanmak

 19.11.   Mutex Sınıfını Kullanmak

 19.12.   Semaphore Sınıfını Kullanmak

 19.13.   Özet

 19.14.   Sorular

 

Bölüm 20.   Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı

 20.1. Özel ve Genel Bütünleştirilmiş Kodlar

 20.2. XML tabanlı Açıklama / Kod Belgelendirmesi Oluşturmak

 20.3.  Özet

 20.4.  Sorular

 

Bölüm 21. Windows Form Uygulamaları (GUI)

 21.1.     Windows Uygulamaları Olaya Dayalıdır

 21.2.     İlk Windows Uygulama Örneği

 21.3.     VS.NET Panelleri ve Menüleri

 21.4.     Windows Form Kontrolleri

 21.5.     Windows Uygulamalarında Yaygın Kullanılan Kontroller

 21.6.     Menü ve Araç Çubuğu Kontrolleri

 21.7.     Diyalog Kontrolleri

 21.8.     Belge Yazdırma Kontrolleri

 21.9.     Veri Kontrolleri

 21.10.   Cristal Report  Kontrolleri

 21.11.   MDI Uygulamaları

 21.12.   Kurulum Projesi Hazırlamak

 21.13.   Özet

 21.14.   Sorular

 

Ek A:  UML Diyagramları

Kaynakça

Dizin

 


C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı Cilt 1. İleri Düzey Programlama   şimdi satın al

 

İÇİNDEKİLER

 

Bölüm 22. ADO.NET Mimarisi

 22.1.  Veri Erişim Bileşenleri

 22.2.  ADO.NET Nedir?

 22.3.  ADO.NET Mimarisi

 22.4.  Özet

 22.5.  Sorular

 

Bölüm 23. ADO.NET Bağlantılı Sınıflar

 23.1. DbConnection Nesnesi

 23.2. Bağlantı Cümlesinin Saklanması

 23.3. DbCommand Nesnesi

 23.3.1. DbCommand Nesnesinin Yürütülmesi

 23.4. DbDataReader Nesnesi

 23.4.1. DbDataReader Sınıfının Üyeleri

 23.5. DbParameter Nesnesi

 23.6. DbTransaction Nesnesi

       23.6.1. ADO.NET 2.0 Transaction (İşlem-bilgi)Yönetimi

       23.6.2.  Savepoint Kavramı

 23.7. Özet

23.8. Sorular

 

Bölüm 24. ADO.NET Bağlantısız Sınıflar

 24.1. DbDataAdapter Nesnesi

 24.2. DataSet ve DataTable Nesneleri

 24.2.1. DataTable Nesnesinde Kayıt Arama ve Filtreleme

 24.2.2. Değişen Kayıtlar Hakkında Bilgi Almak

 24.2.3. Tablodaki Değişiklikleri İzlemek

 24.2.4. DataTable ile XML Okuma ve Yazma

 24.2.5. DataTable Olayları

 24.2.6. DataSet Nesnesinin Üyeleri

 24.2.7. LoadOption Numaralandırma

 24.2.8. DataTable Merge() Yordamı

 24.3. DataView Nesnesi

 24.4. Tablodan “TOP N” Kayıt Almak

 24.5. DataViewManager Nesnesi

 24.6. DataTableReader Nesnesi

 24.7. DataRelation Nesnesi

 24.8. Kısıtlama Kullanımı

 24.9. Hesaplanmış Kolon Oluşturulması

24.10.    Özet

24.11.    Sorular

 

Bölüm 25. DataSet Nesne Türleri

 25.1.     Typed Dataset Oluşturulması

25.2.  Özet

25.3.  Sorular

 

Bölüm 26. DataAdapter Kullanımı

 26.1.     Tablo Eleştirilmesi

 26.2. Fill() ve FillSchema() Yordamları

 26.3. Update() Yordamı

 26.4. DataAdapter Olayları

 26.5. Identity Bilgisinin Alınması

 26.6. AcceptChangesDuringFill ve AcceptChangesDuringUpdate Özellikleri

 26.7. Concurrency Violation Sorunu (Eş Zamanlı Uyumsuzluk)

 26.8. DbCommandBuilder Nesnesi

 26.9. DataAdapter UpdateBatchSize Özelliği

 26.10.   Özet

 26.11.   Sorular

 

Bölüm 27.     İleri ADO.NET Konuları

 27.1.     ADO NET’te Bağlantı Havuzu

 27.2. ADO.NET’te MARS Özelliği

 27.3. DataSet ile DataReader Arasındaki Fark

 27.4. Asenkron Veri Erişimi

      27.4.1. Havuz (Pooling) Modeli

      27.4.2.  Bekleme (Wait) Modeli

      27.4.3.  Geri-Çağırma (CallBack) Modeli

 27.5. SqlDependency ve SqlBulkCopy Nesneleri

 27.6.     Data Provider Bağımsızlığı (DbProviderFactory)

 27.7.     Özet

 27.8.     Sorular

 

Bölüm 28. XML Nedir?

 28.1.     XML Nedir?

 28.2.     XML ve DTD Kullanımı

 28.2.1. DTD İçerisinde Elementlerin Tanımlanması

 28.2.2. DTD İçerisinde Özniteliklerin Tanımlanması

 28.2.3. DTD İçerisinde Varlıkların Tanımlanması

 28.3. XML İsim-uzayı

 28.4. XML Şeması

 28.4.1. Şemada Element ve Öznitelik Tanımlama

 28.4.2. Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri

 28.4.3. XML Şema Belirteçleri (Adverb)

 28.5. XML Biçimlendirme Dili (XSL)

 28.6. XML Adresleme Dili (XPath)

 28.7. Özet

 28.8. Sorular

 

Bölüm 29. .NET Framework’te XML Programlama

 29.1.     Kanal (Stream) Tabanlı XML İşlemleri

 29.1.1. XmlReader Sınıfının Kullanımı

 29.1.2. XmlReader ile Belgenin Doğrulanması

 29.1.3. XmlWriter Sınıfının Kullanımı

 29.2.     DOM Tabanlı XML İşlemleri

          29.2.1. XmlDocument Sınıfının Kullanımı

 29.3.     XML Dönüştürme (XslTransform Sınıfı)

 29.4. .NET’te XPath Uygulaması

 29.5. DataSet ve XML İlişkisi

         29.5.1. DataSet’i XML Olarak Yazdırmak

         29.5.2. XML Belgesini DataSet’e Yüklemek

 29.6. XmlDataDocument Sınıfı

 29.7.  İlişkili Tablolar ve XML

 29.8.  .NET Serileştirme İşlemleri

 29.9.  Özet

 29.10. Sorular

 

Bölüm 30.    C# Yenilikleri

 30.1. Bilinçsizce Türlendirilmiş Değişkenler

 30.2. Anonim/İsimsiz Veri Türleri

 30.3.     Nesne ve Koleksiyon İlklendirme

 30.4. Genişletme Yordamları

 30.5. Lambda İfadeleri

 30.6. Parçalı Yordam

 30.7. Yeni Nesil Veri Programlama Modeli (ADO.NET 3.5)

 30.7.1. Varlık-İlişki Modellemesi

 30.7.2. Nesne-İlişki Haritalama

 30.7.3. ADO.NET Entity Framework

 30.8.   Özet

 30.10. Sorular

 

Bölüm 31. LINQ Sorgulama Yöntemi

 31.1.     Dil ile Bütünleşik Sorgulama

 31.2.     LINQ Sorgu Sözdizimi ve Yürütülmesi

 31.3.     LINQ Operatörleri

 31.3.1. Kısıtlama Operatörleri

 31.3.2. Seçme Operatörleri 

 31.3.3. Bölümleme Operatörleri 

 31.3.4. Birleştirme Operatörleri

 31.3.5. Ulama Operatörleri

 31.3.6. Sıralama Operatörleri

 31.3.7. Gruplama Operatörleri  

 31.3.8. Küme Operatörleri

 31.3.9. Dönüştürme Operatörleri

 31.3.10. Eşitlik Operatörleri

 31.3.11. Eleman Operatörleri

 31.3.12. Üretim Operatörleri 

 31.3.13. Ölçüm Operatörleri

 31.3.14. Gruplama Fonksiyonu Operatörleri

 31.4. İleri LINQ Örnekleri

 31.5. Dataset için LINQ

 31.6. Özet

 31.7. Sorular

 

Bölüm 32.     SQL ve XML için LINQ Kullanımı

 32.1.     SqlMetal Aracı

 32.2.     O/R Tasarım Aracı

 32.3.     Veri Çekme Sorguları

 32.4.     Veri Güncelleme Sorguları

 32.5.     DLINQ’de SQL İfadelerinin Çalıştırılması  

 32.6.     Stored Procedure ve Function Kullanımı

 32.7.      DLINQ’de Transaction Desteği

 32.8.      DataContext Sınıfının Veritabanı Yordamları

 32.9.     XML için LINQ (XLINQ)

 32.10.   XML Belgesini XLINQ ile Sorgulamak

           32.10.1. Alt veya Üst Düğümleri Seçme

 32.11.   XML Belgesinde DML Örnekleri

 32.12.   Özet

 32.13.   Sorular

 

Ek A:   .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

 A.1. Framework Class Library (FCL)'nin Önemli İsim-uzayları

 A.2.     Dosya Formatı (Portable Executable - PE)

 A.3.     NGEN mi JIT mi?

 A.4.     .NET Yürütme Modeli (CLR Execution Model)

 A.5.     Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama

 A.5.1. Çöp Toplama Algoritması

 A.5.2. Finalization

 A.5.3. Finalization ve Çöp Toplayıcı

 A.5.4. Çöp Toplayıcının Programlaması

 A.5.5. Çöp Toplama Performansı

 A.5.6. Güçlü ve Zayıf Referanslar

Kaynakça

Dizin    

 

Toplam 980 sayfa.


 

Yayınevimizin konuyla ilgili eserleri:

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamalari Ortak Yazarlı

Veritabani ve Uygulamalari Yilmaz KAYA ve Ramazan TEKIN

Sistem Analizi ve Tasarimi (Bilgisayar Bilimlerinde) Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yazilim Mühendisligi   Dr.Erhan SARIDOGAN

C++ ve Nesneye Yönelik  C Programlama   Dr.Erhan SARIDOGAN

Programlama Sanati Algoritmalar (C Uyarlamasi)  Dr.Cengiz UGURKAYA (Editör)

Programlama Sanati Algoritmalar (JAVA  Uyarlamasi)  Dr.Rifat ÇÖLKESEN (Editör)

C Programlama Dili - Iste C  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Uygulamali C Programlama Dili   Bora TUNCER

Veri Yapıları ve Algoritmalar  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri Dr.Sefer KURNAZ

MATLAB Kılavuzu Dr.Aslan INAN

JAVA ve Yazilim Tasarimi  Altug B. ALTINTAS

Linux Altında Programlama   Ali VARDAR

GTK/GNOME Programlama   Ali VARDAR

Veri Madenciliği (teori ve uygulamasiyla) Dr. Gökhan SILAHTAROGLU

Veri Madenciliği Yöntemleri Dr. Yalçın ÖZKAN


Akademik bilimsel ve üniversite ders kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim