Febril Konvülziyonlar ve Çocukluk Çağında Görülen Havaleler

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet AKÇAY

 

 

 

 

 

 

 Çocukta havale sorunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-57-8, Kasım 2018

15x21 cm2, 64 sayfa                  


Febril Konvülziyonlar ve Çocukluk Çağında Görülen Havaleler


Febril Konvülziyonlar ve havaleler aileleri telaşlandıran ve çok korkutan klinik bir durumdur. Havale geçiren bir çocuk karşısında anne ve babanın eli ayağına dolaşmakta, çocuğun öleceğini bile sanmaktadırlar. Bu durumda, anne baba korkmak yerine yapması gereken doğru şeyleri yapmalı ve çocuğunun daha az zarar görmesini sağlamalıdır. Çocuğun ateşi varsa üzerini soymalı, gerekirse soğuk suyla ateşini düşürmeye çalışmalı ve olabildiğince hızlı şekilde en yakın sağlık kuruşuna ulaşmaya çalışmalıdır. Bizler; çocuk hekimleri olarak hasta geldiğinde zaten gerekli işlemleri yapmaktayız. Bu kitap geniş kapsamlı araştırmalar ve karşılaşılan deneyimler neticesinde hazırlanmıştır. Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanları için rehber olabileceği gibi okuyan anne ve babalar için de yararlı olabilecektir. Klinik tablo çok korkutucu olmasına rağmen bu konudaki tıbbi çalışmalar iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Herhangi bir iz bırakma durumları çok seyrek olmaktadır. Ancak çok uzun süren havalelerde risk yüksek olabilmektedir; 30 dakika veya daha uzun süren havalelerde tehlike olasılığı artmaktadır.

Bu kitabı böylesi durumlarla karşılaşan aile bireyleri ve meslektaşlarım olan hekimler için yazmayı uygun buldum; deneyimlerimi ve birikimlerimi bırakmak istedim. Yararlı olması dileğiyle…


Konvülziyonların çoğunluğunu teşkil eden, febril konvülziyonlar, çocuk hekimliğinde çok sık görülen ve acil tedaviyi gerektiren bir belirtidir (semptomdur). Bazen ailenin dikkatini çekmeyecek şekilde; göz yuvarlarının dönmesi, yüzün renginin değişmesi, sessizlik, hareketsizlik ve kısa süren şuur kaybı ile kendini gösterdiği gibi bazen de yüksek ateş, şuur kaybı, tonik ve klonik kasılmalar tarzında ve genel durum bozukluğu ile karşımıza çıkabilir.

Özellikle yeni doğanlarda tedavisi imkânsız serebral sekellere neden olduğu için birçok otoriteler tarafından uzun süreli araştırmalara tabi tutulmuştur. Diğer yaş gruplarında da zamanın da kontrol altına alınmadığı ve tedavi edilmediği takdirde ciddi beyin hasarlarına ve ileride epileptik nöbetlere neden olabilir. Bu nedenle çocukluk çağında görülen febril konvülziyonların önemi açıktır.

Süt çocukluğu çağından sonra, okul öncesi ve oyun çocuklarında bilhassa 2-8 yaş arasındaki çocuklarda görülen konvülziyonların büyük bir çoğunluğunu febril konvülziyonlar oluşturmaktadır.

Bu kitabın, çocuk hekimliğinde sık görülen şikâyetlerden birisi olan febril konvülziyonlar hususunda aydınlatıcı ve yararlı olacağı kanısındayım.Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.trİçindekiler

1.   Giriş

2.   Konvülziyonların Çocuk Hekimliğindeki Yeri

3.   Konuya Genel Bakış

4.   Febril Konvülziyonlar

5.   Febril Konvülziyonların Karakteristiği

6.   Febril Konvülziyonlu Çocuklara Yaklaşım

7.   Klinik Tablo

8.   Patoloji

9.   Febril Konvülziyon ve Epilepsi

10. Mortalite

11. Tekrarlar (Rekürrensler)

12. Tedavi

13. Febril Konvülziyonların Profilaktik Tedavisindeki Esaslar

14.  Febril Konvülziyonların Prognozu

15. Elektrolit Bozukluklarına Bağlı Konvülzüyonlar

Kaynakça


Konuyu tamamlayıcı diğer sağlık kitapları:

Spor ve Egzersizde Vucüt Biyomekaniği

Çocuk Sağlığı Kılavuzu - Çocuğun büyümesi aşamasında yapılması gerekenler; karne kitap

Gazlı Sindirim Bozukluğu - Kabızlık- Doğal Tedavisi

Çocuğumuz ve Sağlıklı Beslenmesi

28 Gün & Kadın Olmak - Kadın cinselliği ve sağlığı rehberi

9 Ay 10 Gün - Hamilelik Rehberi; Hafta Hafta Hamilelik

Hafta Hafta Gebelik - Hafta Hafta Hamilelik Süreci


Gebelik Kitapları, Hafta Hafta Hamilelik, Hafta Hafta Gebelik, 9 Ay 10 Gün Kitapları