Uygulamalı Örneklerle PYTHON Programlama Dili

Dr. Yılmaz KAYA

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda... 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-59-2,  Mart 2019

376 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt                 şimdi satın al


Uygulamalı Örneklerle Python Programlama Dili


Bu kitabımız; uygulamalı örneklerle kolayca Python dilini öğretmek üzere hazırlanmıştır; konular başlangıç düzeyinden ele alınarak ileri seviyeye kadar, anlaşılabilir ve uygulamaya yönelik örneklerle incelenmiştir. Ele alınan tüm örnekler yazılarak denenmiş ve sonucu görülmüştür.

Python dili, bilindiği gibi genel amaçlı yorumlayıcı özellikte çalışan, etkileşimli, nesne yönelimli ve üst düzey bir programlama dilidir. Python kodları çalışma anında yorumlayıcısı tarafından yürütülür; yani programın yürütülmesi için önceden derlenmesi gerekmez.  Pyhton dilinin en önemli özellikleri;

öğrenilmesi kolaydır;

az sayıda anahtar kelimeye, basit bir yapıya ve açıkça tanımlanmış sözdizimine sahiptir.

Pyhton dilinin geniş bir standart kütüphanesi vardır; kütüphanenin büyük bir kısmı UNIX, Windows ve Macintosh sistemlerde ortaktır. Destekleyiciler tarafından sürekli farklı amaçlar için kütüphaneler geliştirilmektedir.

Pyhton diline ait kodlar çeşitli donanım platformlarında çalışabilecek özelliktedir; yani taşınabilir kodlar üretilir.

Veri tabanları; Python dili, tüm büyük ticari veri tabanlarına destek sağlar. Hemen hemen tüm veri tabanları için kütüphaneler mevcuttur.

Grafik arayüz programlama; Python, Windows MFC, Macintosh ve Unix'in X Pencere sistemi gibi birçok sistem çağrısı, kütüphane ve windows sistemi için oluşturulabilen ve taşınabilen GUI uygulamalarını destekler.

Nesne yönelimli bir dildir; Python nesne yönelimli programlama stilini destekler.

Çok yüksek seviyeli dinamik veri tipleri sağlar ve dinamik tip kontrolünü destekler.

Python, otomatik çöp toplama işlemini destekler. Programın çalışma anında kullanılmayan değişkenlerini bellekten toplar.

farkımız, kitaplarımızda... bilgisayar ve bilişim kitaplarında Papatya Bilim...         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Önsöz

 

Bölüm 1.  Python’a Giriş
1.1. Python Nedir?
1.2. Python Özellikleri
1.3. Derleyici ve Yorumlayıcı
1.4. Python Kurulumu
1.5. Python’u Çalıştırma
1.6. Python Geliştirme Ortamı
1.7. Anaconda
1.8. Anaconda Navigator
1.9. Spyder
1.10. Python Sanal Makinası
1.11. İlk program
1.12. Özet
1.13. Neler Öğrendik
1.14. Çalışma Soruları


Bölüm 2.  Python Temelleri
2.1. Değişkenler
2.2. Ayrılmış Kelimeler
2.3. Girintiler
2.4. Açıklama Satırları
2.5. Veri Türleri
2.6. Tür Dönüşümü
2.7. Veri Türü Dönüştürme Fonksiyonları
2.8. Operatörler
2.8.1. Aritmetik Operatörler
2.8.2. Atama Operatörleri
2.8.3. Karşılaştırma Operatörleri
2.8.4. Mantıksal Operatörler
2.8.5. Bitsel Operatörler
2.8.6. Kaydırma Operatörleri
2.8.7. Aitlik ve Kimlik Operatörleri
2.9. if –else Kontrol Yapıları
2.10. Döngüler
2.10.1. For Döngüsü
2.10.2. While Döngüsü
2.10.3. İç içe Döngüler
2.11. break ve contiune Deyimleri
2.12. Diziler
2.13. Dizi Fonksiyonları
2.14. Hata Yönetimi
2.14.1. Çalışma Zamanı Hatalar (Runtime Errors)
2.14.2. İstisnaları yakalamak (try ve except)
2.14.3. Kendi Hata Mesajlarımız
2.14.4. Hata Mesajlarına Ulaşma
2.14.5. try…except…else…finally Blokları
2.15. Özet
2.16. Neler Öğrendik
2.17. Çalışma Soruları


Bölüm 3. Koleksiyonlar
3.1. Listeler
3.1.1. Liste Elemanlarına Erişim
3.1.2. Listeye Eleman Ekleme
3.1.3. Liste Elemanlarının Değiştirilmesi
3.1.4. Listeden Eleman Çıkarma/Silme
3.1.5. Temel Liste İşlemleri
3.1.6. Liste içinde Arama
3.1.7. Liste içindeki Elemanların Frekanslarını Bulma
3.1.8. Liste İşlemleri
3.1.9. Liste Dilimleri
3.1.10. Listeler ve String İfadeler
3.1.11. Liste Koleksiyonu için Diğer Fonksiyonlar
3.1.12. İç içe listeler
3.2. Demetler (Tuples)
3.2.1. Demet Elemanlarına Erişim
3.2.2. Temel Demet İşlemleri
3.2.3. Demet Koleksiyonu için Fonksiyonlar
3.2.4. Demetler ve Fonksiyonlar
3.3. Sözlükler(Dictionaries)
3.3.1. Sözlük Elemanlarına Erişim
3.3.2. Diğer Erişim Fonksiyonları
3.3.3. Sözlüğe Eleman Ekleme
3.3.4. Sözlükten Eleman Silme
3.3.5. Sözlük İçinde Arama
3.3.6. Sözlük Güncelleme
3.3.7. Diğer Sözlük Fonksiyonları
3.4. Kümeler(Sets)
3.4.1. Küme Koleksiyona Eleman Ekleme/Çıkarma
3.4.2. Küme İşlemleri
3.5. heapg Modülü
3.6. Queue ve Deque Modülleri
3.6.1. Deque Fonksiyonları
3.7. Neler Öğrendik
3.8. Çalışma Soruları


Bölüm 4. Fonksiyonlar
4.1. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
4.2. Fonksiyon Nasıl Yazılır?
4.3. Parametrelerin Varsayılan Değerleri
4.4. Return İfadesi
4.5. Birden fazla Geri Dönüş Değeri Olan Fonksiyonlar
4.6. Değişken Sayıda Parametreli Fonksiyonlar
4.7. Fonksiyon İçinden Fonksiyon Çağırma
4.8. Anonim(Lambda) Fonksiyonlar
4.9. Değişkenlerin Kapsama Alanları
4.10. Rekürsif (Özyinelemeli) Fonksiyonlar
4.11. main(Ana) Fonksiyon
4.12. Hazır Fonksiyonlar
4.12.1. input() ve print() Fonksiyonlar
4.12.2. Matematiksel Fonksiyonlar
4.12.3. Rastgele Sayı Üretim Fonksiyonları
4.12.4. İstatistiksel Fonksiyonlar
4.12.5. String fonksiyonlar
4.12.6. Tarih Saat Fonksiyonları
4.12.6.1. Time Modülü
4.12.6.2. Diğer time Modülü Fonksiyonları
4.12.6.3. Calendar (Takvim) Modülü
4.12.6.4. Calendar Modülü Fonksiyonları
4.13. datetime Modülü
4.13. Özet
4.14. Neler Öğrendik
4.15. Çalışma Soruları


Bölüm 5. Dosya İşlemleri
5.1. Dosya Oluşturma
5.2. Erişim Modları
5.3. Metin ve İkili Dosyalar
5.4. Dosya Nesnesi Özellikleri
5.6. Close() Fonksiyonu
5.7. Dosyaya Veri Yazma
5.8. Dosya Sonuna Veri Ekleme
5.9. Dosyadan Veri Okuma
5.10. Dosya Konumları
5.11. Bir Dosyanın İsminin Değiştirilmesi
5.12. Bir Dosyanın Silinmesi
5.13. Python’da Dizin İşlemleri
5.14. Os Modülü Fonksiyonlar
5.16. os Modülü ile Dizin ve Dosya İşlemleri
5.17. walk() Fonksiyonu
5.18. Tempfile Modülü
5.19.Geçici bir Dizin Oluşturma
5.20.Geçici Dizini Öğrenme
5.21.CSV Dosyalar
5.22.Csv Dosyasına Yazma
5.23.Csv Dosyalardan Okuma
5.24.INI Dosyalar
5.25.JavaScript Object Notation (JSON) Dosyalar
5.26.Özet
5.27.Neler Öğrendik
5.28.Çalışma Soruları


Bölüm 6. Modüller ve Paketler
6.1. Modül Nedir?
6.2. Modül Ekleme Nasıl Yapılır?
6.3. Modül Özelliklerinin Yüklenmesi
6.4. Modül Yazma
6.5. İsim Uzayları ve Kapsama Alanı
6.6. Reload() fonksiyonu
6.7. Çeşitli Faydalı Modüller
6.7.1. datetime Modülü
6.7.2. collections Modülü
6.7.3. urllib Modülü
6.7.4. matplotlib modülü
6.8. Paketler
6.9. Paketlerin Kurulumu
6.10. Kurulu Paketlerin Listelenmesi
6.11. Özet
6.12. Neler Öğrendik
6.13. Çalışma Soruları


Bölüm 7. String İfadeler
7.1. String İfadeler
7.2. String Dilimleme
7.3. String İfadeler için + ve * operatörleri
7.4. String Fonksiyonlar
7.5. String biçimlendirme İfadeleri
7.6. Unikod String İfadeler
7.7. String Sabitler
7.8. Kaçış Karakterleri
7.9. Özet
7.10. Neler Öğrendik
7.11. Çalışma Soruları


Bölüm 8. Düzenli İfadeler
8.1. Düzenli İfadeler
8.2. Meta Karakterler
8.3. Özel Karakterler
8.4. Düzenli İfadelerin Fonksiyonları
8.5. Düzenli İfadelerin Derlenmesi
8.6. Özet
8.7. Neler Öğrendik
8.7. Çalışma Soruları


Bölüm 9. Ağ Programlama
9.1. Temel Kavramlar
9.2. İstemci Sunucu Mimarisi
9.3. Soket Programlama
9.4. Python ile Ağ Programlama
9.5. Soket Fonksiyonları
9.6. Servis Bilgilerin Listelenmesi
9.7. Bir TCP Sunucu-İstemci Uygulaması Yazmak
9.8. UDP Sunucu –İstemci Uygulaması
9.9. Python İnternet Modülleri
9.10. Urllib Modülü
9.11. Özet
9.12. Neler Öğrendik
9.13. Çalışma Soruları


Bölüm 10. Veri Tabanı Programlama
10.1. MySQL Veri Tabanı Yönetim Sistemi
10.2. MySQL’in Kurulumu
10.3. Python için Paketlerin Kurulumu
10.4. Python ve Veri Tabanı İşlemleri
10.5. Bir Sorgulama Dili, SQL(Structural Query Language)
10.6. Veri Tanımlama Dili (Data Defination Language,DDL
10.7. Veri İşleme Dili ( Data Manuplation Language, DML)
10.8. Veri Konrol Dili (Data Control Language, DCL)
10.9. Tablolara Veri Girişi >INSERT INTO Komutu
10.10. Temel SQL Komutları
10.10.1. Kayıtların Listelenmesi >SELECT Komutu
10.10.2. Çeşitli Operatörler
10.10.2.1. Mantıksal Operatörler
10.10.2.2. IN, NOT IN Operatörleri
10.10.2.3. BETWEEN Operatörü
10.10.2.4. LIKE, NOT LIKE Operatörü
10.10.2.5. Karşılaştırma Operatörleri
10.11. Kayıtların Sıralanması > Order By Komutu
10.12. Distinct Deyimi
10.13. Kümeleme Fonksiyonları
10.14. Group By Deyimi
10.15. Alias Kullanma
10.16. Tabloların Birleştirilmesi
10.17. İç İçe SQL İfadeleri (Nested Inner Query)
10.18. Kayıtların Değiştirilmesi >Update Komutu
10.19. Kayıtların Silinmesi >Delete Komutu
10.20. Python ile Kayıt Ekleme
10.21. Python ile Sorgulama İşlemleri
10.22. Python ile Kayıt Güncelleme
10.23. Python ile Kayıt Silme
10.24. Özet
10.25. Neler Öğrendik
10.25. Çalışma Soruları


Bölüm 11. Tkinter
11.1. Tkinter Nedir?
11.2. Olaylar
11.3. Widget’lar
11.4. Grid(Izgara) Geometri
11.5. Özet
11.6. Neler Öğrendik
11.7. Çalışma Soruları


Bölüm 12. Thread Programlama
12.1. Görev Nedir?
12.2. Thread (iplik) Nedir?
12.3. Thread ve Python
12.4. Bir İş Parçacığı Oluşturmak
12.5. Threading Modülü Metotları
12.6. Thread’lerden Çıkmak
12.7. Özet
12.8. Neler Öğrendik
12.8. Çalışma Soruları


Bölüm 13. Raspberry PI ve Python
13.1. Raspberry Pi Nedir?
13.2. Raspberry Pi Kurulumu
13.3. Raspberry Pi’yi Bilgisayara Bağlamak
13.4. Raspberry Pi ve Python
13.5. GPIO Pinler
13.6. RPIO Modülü
13.6.1. Modülün Çağrılması
13.6.2. Pin Numaralandırma
13.6.3. Pin Modları
13.6.4. Pin’den Değer Okuma ve Yazma
13.6.5. Çöp Toplama
13.6.6. PWM Çıkışlar
13.7. Raspberry Pi ve Python ile Örnek Projeler
13.7.1. Led Yakma
13.7.2. Işık Şiddetini Ayarlama
13.7.3. RGB LED Kontrolü
13.7.4. Ultrasonik Mesafe Sensörü Kullanımı
13.7.5. Buzzer Kontrolü
13.7.6. LCD ekran Kullanımı
13.8. Özet
13.9. Neler Öğrendik
13.10. Çalışma soruları


Bölüm 14. Turtle Grafikler
14.1. İlk Örnek
14.2. Kaplumbağa Metotları
14.2.1. Hareket ve Çizim Metotları
14.2.2. Kaplumbağa Konum Bilgileri
14.2.3. Ölçütler
14.2.4. Kalem Kontrolü
14.2.5. Renk Kontrolü
14.2.6. Dolgu İşlemleri
14.2.7. Tuval İşlemleri
14.2.8. Kaplumbağa Durumu
14.3. Olaylar
14.4. Kaplumbağa Özel Metotlar
14.5. Tuval (Pencere) ile ilgili Metotlar
14.5.1. Pencere Kontrolü
14.5.2. Animasyon Kontrolü
14.5.3. Ekran Olayları
14.5.4. Ayarlama Metotları
14.5.5. Ekrana Özel Yöntemler
14.6. Örnek Uygulamalar
14.6.1. Ying-Yang
14.6.2. Forest
14.6.3. Spiral Kare
14.7. Özet
14.8. Neler Öğrendik
14.9. Çalışma Soruları


Sözlük
Kaynakça

Dizin

 


 

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi