Çağdaş Endüstri Mühendisliği

Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Bölüm Yazarları: Prof. Dr. Adil Baykasoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Derviş Karaboğa  (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Ercan Oztemel (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Harun Taşkın (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Özalp Vayvay (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Toros Rifat Çölkesen (Post-EDU Institute, DaisyScience), Prof. Dr. Turkay Dereli (Gaziantep Üniversitesi), Prof. Dr. Umut Tuzkaya, Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal (Özyeğin Üniversitesi), Doç. Dr. Bahar Sennaroğlu (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Gülfem Tuzkaya  (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet Emin Aydın (Üniversity of West of England), Doç. Dr. Serol Bulkan (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Ufuk Cebeci (İstanbul Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Koray Altun (Bursa Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Seher Arslankaya (Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat (Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Batuhan Ayhan (Marmara Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Esra Tekez ( Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Serkan Altuntaş (Yıldız Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Alptekin Durmuşoğlu  (Gaziantep Üniversitesi), Dr. Ahmet Temiroğlu, Dr. Semih Özel (Marmara Üniversitesi), Beyza Görkemli (Erciyes Üniversitesi), Fehmi Burçin Ozsoydan (Doku Eylül Üniversitesi), Mehmet Önder (UYUMSOFT Bilişim), Rahşan Özhan Sezer, Zeynep Tuğçe Kalender (Marmara Üniversitesi)

ISBN: 978-605-9594-56-1

Haziran 2019, 700 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Çağdaş Endüstri Mühendisliği PDF indir   şimdi satın al


Önsöz.

Bundan tam 38 yıl önce öğrenci olarak Endüstri Mühendisliği bölümüne kayıt olduğum zaman Endüstri Mühendisliği gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleği arasında sayılırdı. Aradan geçen süre bunu hiç değiştirmedi. 20 yıl önce bu soru sorulduğunda yine gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleğinden birisi olmaya devam etti. 10 yıl öncede öyle idi. Bugünde gelecek 20 yılın en popüler 3 mesleği sayılsa birisi Endüstri Mühendisliği olacaktır. Birçok mesleğin artık tarih olduğu günümüzde endüstri mühendisliği bu derece canlı tutan şey aslında mesleğin kendi kendisini günün koşullarına göre sürekli güncelleyebilme kabiliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle çok yönlü düşünebilme ve olayları farklı açılardan değerlendirme kabiliyetini mesleğin temel gereksinimi gören bir bilim dalı olmasındandır. Diğer yandan her türlü probleme çözüm önerisi oluşturabilme kabiliyetinin bu mühendislere kazandırılması da “çözüm bekleyen sorunlar oldukça” mesleğe talebin yüksek olmasına yol açmaktadır. Dahası endüstri mühendisleri her türlü olayı ölçebilme kabiliyetine sahiptir. Bilinen meşhur “ölçemez iseniz yönetemezsiniz” gerçeğinin bir neticesi olarak meslek yaşamını her geçen gün daha fazla bir ilgi ile sürdürmektedir.

Endüstri Mühendisliği yaşamına devam edecektir. Ancak endüstri mühendislerinin başarılı olabilmeleri gelişmeleri yakından takip etmeleri yeni çözüm yöntemlerini görmeleri, anlamaları ve kendilerinin onlar üzerine yeni özüm yöntemleri geliştirebilme kabiliyetine sahip olmalarına bağlı olacaktır. Hayat her geçen gün daha karmaşıklaşmaktadır. Ürünlerin boyutları küçülmekte ama marifetleri büyümektedir. Önceleri 15-20 ürünün gerçekleştirdiği işlevleri tek başına gerçekleştiren ürünler icat edilmektedir. 30 sene önce 1 milyon dolar ödeyerek alınacak hizmetleri artık 1000 dolar ödeyerek bir cep telefonu ile alabilen bir toplumda 20 sene öncesinin endüstri mühendisliği yaklaşımları ile devam edilemeyeceğinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

Bu gerçekten hareket ile bu kitapta son zamanlarda sorunlara çözümler üretmek üzere geliştirilmiş yeni endüstri mühendisliği yaklaşımlarının endüstri mühendisi olmuş ya da olacak olanlara aktarılması hedeflenmektedir. Geleneksel endüstri mühendisliği teknikleri daha önce “Endüstri Mühendisliğine Giriş” isimli kitapta açıklanmıştı. Bu yöntemler hala işletmelerde etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Ancak sorunların tamamını çözmek için yeterli olmamaktadır. Yeni yaklaşımlara, yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Yeni gelişmelere ışık tutacak bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu ihtiyacı gidermek üzere bu kitap hazırlanmıştır.

Özellikle Endüstri 4.0 gibi toplumsal dönüşümlerin çok sık konuşulduğu ve yaşandığı günümüzde olayları anlama çözümler üretme, bilgisayarın hesaplama gücünden istifade ederek gerçekleştirilen veri operasyonlarına bilgiyi işleyebilme yeteneğinden farklı boyutlarda istifade edebilme doğal olarak endüstri mühendisliği biliminin de kendisini uyarlamasını zorunlu kılmaktadır. Endüstri mühendisleri bu gelişmelere kayıtsız kalamayacakları gibi aslında bu değişimin dinamosu olmak durumundadır. Günümüz endüstri mühendisleri başarılı olmak istiyorlar ise değişimi izlemekle yetinmeyip aynı zamanda değişimi peşinden sürükleyebilmenin çabası içerişinde olmaları gerekir. Bunu gerçekleştirmenin en etkin yolu ise olaylara farklı açılardan bakabilecek yöntemler geliştirebilmektir. Gelecekte günümüz mühendislerinin yapacakları birçok işleri robotlar yapacağına göre robotlarında bir mühendis gibi çalışabilecekleri yol ve yöntemleri belirlemek üzere çalışmalar yapmalarıdır. Otonom sistemler geliştirme yönünde beceri kazanmalarıdır. Bu ise ancak bilgiyi işleyebilecek ve günün ihtiyaçlarına çözüm üretecek yeni yaklaşımlar oluşturmak ile mümkün olabilir.

Günümüz Mühendisleri toplumsal dönüşümün tam ortasındadır.  Bir taraftan geleneksel yöntemler ve otomasyon sistemleri ile yaşamlarına devam etmek diğer taraftan otonom sistemleri yavaş yavaş iş hayatının ortasına çekmek durumundadırlar Bu özellikle endüstri mühendislerine bir taraftan önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan ayak uyduramama sıkıntısı getirmektedir. Bugün için çok önemli olan bir bilgi yarın önemsiz olabilmekte, bugün önemi olmayan bir bilgi ise yarın çok önemli olabilmektedir. Bugün yaygın olarak kullanılan bir yöntem yarın çok etkili bir yöntem olmaktan çıkabilmektedir. Bilgisayarların hayata hâkimiyeti küçük robotlar şeklinde her geçen gün artmaktadır. Endüstri Mühendisleri de bu değişim ve dönüşümün tam merkezinde olmalı ve ilgili gelişmeleri yakından takip etmeli, yaşamalı hatta değişimi kendileri tetiklemelidir. Mevcut bilgileri ile bunu gerçekleştirmeyeceklerini anlamaları gerekmektedir. Problemlere sadece analitik yöntemler ile çözüm üretmenin yeterli olmayacağı daha çok kendi sezgisel yaklaşımlarının etkili sonuçlar doğuracağı günlere doğru gidildiğinin farkında olmalıdırlar.  Bugün kendi yaptıkları birçok çalışmayı gelecekte robotlara devredeceklerinin farkında olarak, bu robotların bir mühendis edası ile olaylara yaklaşacak bilgi işleme kabiliyetlerine kavuşmasına odaklanmalıdırlar. Bu bir taraftan toplumsal dönüşüm yakından destekleyeceği gibi diğer yeni problem çözme yöntemleri oluşturma yolunu açacak ve endüstri mühendisliği güncel öneminin koruyacaktır. Bugün olduğu gibi gelecekte de en önemli mesleklerden birisi olmaya devam edecektir.

Bu kitapta sunulan yaklaşımlar, yöntemler, metodolojiler bir taraftan Endüstri 3.0 toplumlarını yaşamlarını devam etmelerinde kullanılabilecek (kurumsal kaynak planlaması ve iş zekâsı uygulamaları gibi), diğer taraftan ise Endüstri 4.0 toplumuna geçişi destekleyecek (çok etmenli imalat gibi) niteliktedir. Hem stratejik hizalanma gibi yönetim unsurlarına odaklanan yaklaşımlar açıklanmış hem de dinamik çizelgeleme ve meta sezgiseller gibi teknik yoğun (operasyonel) yöntemlere yer verilmiştir. Mümkün olduğunca günümüzün yaygın olarak kullanılan endüstri mühendisliği yaklaşımları ele alınmıştır. Ancak mühendislerin hayatında olan ama burada açıklanmayan daha birçok yaklaşımın olduğu da unutulmamalıdır. Kitap her ne kadar Endüstri Mühendisliği şemsiyesi altında sunulsa da diğer mühendislik bilimlerinin de çok istifade edeceği yaklaşımları içermektedir. Her mühendisin mutlaka zaman zaman bakması gereken bir eser olma niteliğindedir.

Kitabın sahip olduğu bu içerik ile çağdaş endüstri mühendisliği yaklaşımlarını takip etmekte zorlanan başta endüstri mühendisleri olmak üzere tüm mühendislik alanlarında kullanılabilecek bir rehber olacağı değerlendirilmektedir. Ancak mühendislerin şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bu yöntemlerde zaman içerisinde artık “eski” olacaklardır. Endüstri Mühendislerinin burada gördükleri yöntemlerin üzerine yeni yöntemler geliştirme gayretlerinin devam etmesi gerekecektir.  Zaman içerisinde daha yeni yaklaşımları açıklayacak eserler de yazılacaktır.

Kitabın yazılması sırasında büyük özveriler ile destek veren başta sevgili Eşim, çocuklarım ve Dr. Semih Özel olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Onların desteği kitabın tamamlanması için çok gerekli idi.  Yoksa bu kitabın oluşması çok zor olurdu. Diğer yandan kitap içerisinde bölüm yazarak bilgisi deneyim ve tecrübelerini okurlara aktarmak üzere gayret gösteren tüm hocalarıma, pratik hayatın içerisinde endüstri mühendisliği çalışmalarını yaşayarak deneyimlemiş dostlarıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her bir bölüm kendi içerisinde bir kitap kadar bilgi içermektedir.  Her bölümde Endüstri Mühendislerine katacak çok önemli yaklaşımlar anlatılmaktadır. Kalemlerine, beyinlerine sağlık olsun. Gelecek zamanlarda da böyle güzel eserlere birlikte imza atmak dileği ile kitabın Endüstri Mühendisliği başta olmak üzere mühendislik camiasına hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ercan Öztemel


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f54/Bilgi-ve-Bilginin-Yonetimi_5654_1.jpg


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr          şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

Bölüm 1. Çağdaş Endüstri Mühendisliğine Genel Bakış: Yeni Yaklaşımlar, Sistemler ve Yöntemler

1.1. Toplumsal Dönüşüm18

1.2.  Endüstri Mühendisleri ve Dönüşüm         19  

1.3.  Otomasyon ile Otonom Sistemler 21  

1.4.  Değişim ve Dönüşümün Temel Yaklaşımları  22  

1.5. Sonuç

 

Bölüm 2. Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş

2.1. Bilgi Kavramı Hakkındaki Tartışmalar     33

2.2. Akıl Paradigmasının Dönüşümü   34

2.3. Örgüt Paradigmasının Dönüşümü 36

2.4. Bilgi Ekonomisinde Öğrenmenin Rolü     40

2.5. Bilgi Yönetiminin Güçlendiricileri41

2.6. Enformasyon Yönetimi ile Bilgi Yönetiminin Karşılaştırılması 41

2.7. Yararlı Bilginin Özellikleri Nelerdir?       44

2.8. Yararlı Bilgi Sistemleri İçin Bilgi Mimarisi  45

2.9. Eylemsel Bilgi/Bilgi Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir? 46

2.10. Bilgi Yönetiminde Yeni Görev Tanımları- Farklı Roller         51

2.11. Bir Bilgi Organizasyonuna Dönüşmek    54

2.12. Çalışma Soruları

 

Bölüm 3. İşletmelerde Bilgi Yönetimi

3.1. Bilgi ve Bilgi Yönetimi Kavramı  59

3.1.1. Bilgi, Enformasyon ve Veri Kavramı   59

3.1.2. Bilginin Sınıflandırılması 61

3.1.3. Bilgi Toplumu 62

3.1.4. Bilgi Ekonomisi (Yeni Ekonomi)     64

3.1.5. Entelektüel Sermaye Kavramı          65

3.1.5.1. Entelektüel Sermayenin Temel Öğeleri         65

3.1.5.2. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi 66

3.1.5.2.1.Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Göstergeler      67

3.2. Bilgi Teknolojileri   68

3.3. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi Bileşenleri68

3.3.1. Bilgi Yönetiminin Amacı      69

3.3.2. Bilgi Yönetiminin Özellikleri70

3.3.3. Bilgi Yönetiminin Avantajları   71

3.3.4. Bilgi Yönetiminin Zorlukları 72

3.3.5. Bilgi Yönetimi Sistemleri     72

3.4. Bilgi Kültürü ve Bilgi Kaldıraçlama  76

3.5. Etkin Bilgi Yönetimi Değerlendirme Kriterleri  76

3.6. Bilgi Yönetimi Konusundaki Mevcut Uygulamalar

       ile ilgili Genel Bir Değerlendirme 77

3.7. Bilgi Yönetimi Modelleri  78

3.8. Kurumsal Bilgi Yönetimi Modeli (KBYM) ve Bir Uygulama        83

3.8.1. Bilişim Altyapısı   86

3.8.2. Bilgi Yönetimi Süreçleri       86

3.8.3. Bilginin Gösterimi87

3.8.4. Bilginin Planlanması 87

3.8.5. Bilgi Yönetimi Stratejileri     87

3.8.6. Bilgi Organizasyonu  88

3.8.7. Bilgi Kültürünün Oluşturulması 88

3.8.8. Bilgi Kaldıraçlama89

3.8.9. Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi89

3.8.10. Kurumsal Bilgi Yönetimi Modeli (KBYM) bir uygulama     93

3.9. Özet  98

3.10. Çalışma Soruları

 

Bölüm 4. Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Zekâsı Sistemleri

4.1. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri          102

     4.1.1. Finans Yönetimi   104

     4.1.2. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi     105

     4.1.3 Satış Yönetim Sistemi109

     4.1.4. İnsan Kaynakları Yönetimi   110

     4.1.4.1. ERP Sistemlerinin Temel Nitelikleri  111

     4.1.4.2. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Segmentasyonu      112

     4.1.4.3. ERP Sistemlerinin Faydaları  113

4.1.4.4. ERP Projelerinin Başlatılmasında Dikkat Edilecek Konular 116

4.2. İş Zekâsı         118

4.2.1. İş Zekâsının Bileşenleri         119

4.2.2. İş Analitiği ve İş Zekâsı İlişkisi  122

4.2.3. İş Zekâsı Teknikleri   123

4.2.4. Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zeki Karar Destek Sistemler   129

4.2.5. İş Zekâsı Projelerin Başarısı İçin Dikkat Edilecek Konular     129

4.3. Özet  132

4.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 5. Stratejik Planlama ve Süreç Yönetimi

5.1. Temel Tanımlar, Süreç ve Strateji   135

5.1.1. Süreç   135

5.1.2. Strateji  141

5.2. Süreç Yönetimi ve Stratejik Planlama      143

5.2.1. Süreç Yönetimi  143

5.2.2. Strateji Yönetimi ve Stratejik Planlama147

5.3. Stratejik Planlama Aracı olarak BSC Yöntemi         151

5.4. Strateji Uyumlu Süreç Yönetimi ve Hizalanma        153

5.5. Süreç İyileştirme ve Performans Değerlendirme       157

5.6. Sonuç

 

Bölüm 6. İşletmelerde Sürekli İyileştirme ve Geliştirme

6.1. İşletmelerde Sürekli İyileştirme 161

6.2. Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Sistematiği 163

6.3. Yönetim Felsefesi Olarak Sürekli İyileştirme 166

6.3.1. Toplam Kalite Yönetimi   166

6.3.2. Toplam kalite yönetiminin bileşenleri   167

6.4. Toplam Verimli Bakım 186

6.5. İyileştirme ve Geliştirme Yöntemleri       199

6.5.1 Kaızen Yöntemi199

6.5.2. Kalite Çemberleri 201

6.5.3. Proje Grupları  202

6.5.4. Değişim Mühendisliği      202

6.6. Bilimsel Yöntemler  203

6.7. Özet        213

6.8. Çalışma Soruları

 

Bölüm 7. Yalın Üretim ve Altı Sigma

7.1. İmalat Sistemlerinin Karşılaştırılması       215

7.2. Yalın Üretim Sisteminin Avantajları        216

7.3. Hücresel İmalat Sistemleri       221

7.3.1. Hücresel Üretim   221

7.3.2. Smed   224

7.4. Değer Akış Analizi  229

7.4.1. Değer Akışı Haritalandırma  229

7.4.2. Mevcut Durumun Haritası229

7.4.3. Gelecek Durumun Haritası   229

7.5. Kanban Çekme Sistemi 230

7.6. Çekme Sistemi  230

7.7. Poka - Yoke (Hata Önleyici Düzenekler)       231

7.7.1. Poka - Yoke Sisteminin Araçları232

7.7.2. Poka - Yoke Sisteminin Kurulmasını Gerektirecek Hatalar    232

7.7.3. Poka - Yoke Çeşitleri232

7.7.4. Poka - Yoke’nin Temel Prensipleri       233

7.8. Altı Sigma    236

7.8.1. Altı Sigma’nın Amaç ve Araçları          237

7.8.2. Altı Sigma Kalite Seviyesi    238

7.8.2.1. Değişkenlik-Varyans İyileştirme Olanağı238

7.8.3. Altı Sigma Uygulama Metodolojisi       239

7.8.3.1. Altı Sigma Uygulamasının Temel Aşamaları      239

7.8.3.1.1. Tanımla          239

7.8.3.1.2. Ölç      240

7.8.3.1.3. Analiz 241

7.8.3.1.4. İyileştir          241

7.8.3.1.5. Kontrol          242

7.8.4. Yalın Yönetim ve Altı Sigma İlişkisi

 

Bölüm 8. Kalite ve Değer Mühendisliği

8.1. Değerin Tanımı   248

8.2. Değer Metodolojisi       249

8.3. Fonksiyonel Analiz Sistem Tekniği255

8.3.1. FAST Diyagramı  255

8.3.2. Fonksiyon Diyagramı   258

8.3.3. FAST ile maliyet değerlendirme ve güvenilirlik çalışması      259

8.4. Özet  260

8.5. Çalışma Soruları

 

Bölüm 9. İşletmelerde Değişim Yönetim

9.1 Giriş  263

9.2. Değişim Nedir? 263

9.3. Değişim Yönetimi Ve Önemi        264

9.4. Değişim Yönetim Modelleri          265

9.4.1 Lewin Değişim Modeli          265

9.4.2. Mckınsey 7-S Modeli266

9.4.3. Beckhard ve Harris Modeli    267

9.4.4. Kotter Modeli       269

9.5. Clarke ve Garsıde         271

9.5.1. Adkar   272

9.6. İmalat Sistemleri İçin Bir Değişim Yönetim Modeli      274

9.7. Uygulama Örneği    276

9.7.1. Teknolojik Değişim         276

9.7.1.1. Teknolojik Tahmin       276

9.7.1.2. Teknolojik Yenilikçilik 278

9.7.1.3. Teknolojik Adaptasyon  279

9.8. Süreç Değişimi        281

9.8.1. Birim Üretim Zamanı Değişimi        282

9.8.2. Birim Üretim Maliyeti Değişimi      282

9.8.3. Toplam Darboğaz Oranı Değişimi    282

9.8.4. Ortalama İşçi Verimliliği Değişimi   283 

9.9. Yönetimsel Değişim 285

9.10. Müşteri Tabanlı Değişim        289

9.11. Çevresel Değişim   292

9.12. Değişim Yöntemi Yol Haritası295

9.13. Sonuç    297

9.14. Çalışma Soruları

 

Bölüm 10. İnovasyon Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme

10.1. İnovasyon Yönetimi   300

10.1.1 Değişim Mühendisliği     301

10.1.2. Kalite Fonksiyon Açınımı   304

10.1.3. Eş Zamanlı Mühendislik 306

10.2. İnovasyon Tipleri   308

10.2.1. Açık İnovasyon  309

10.3. Yeni Ürün Geliştirme 310

10.3.1. Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Yönetimi      313

10.4. Özet

 

Bölüm 11. İşletmelerde Yetkinlik Değerlendirmesi

11.1. Giriş

11.2. İşletmelerde Yetkinlik Değerlendirmenin Önemi    320

11.3. Yetkinlik Kavramı ve Ölçme Değerlendirme          322

11.4. İşletmelerde Yetkinliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi        323

11.4.1. Yetkinlik Değerlendirme Modeli ASME        324

11.5. Yetkinlik Değerlendirme Bileşenleri       326

11.5.1. Teknolojik Yetkinlik      326

11.5.2. Finansal Yetkinlik         328

11.5.3. Stratejik Yetkinlik         328

11.5.4. Entelektüel Yetkinlik     329

11.5.5. Araştırma & Geliştirme ve İnovasyon Yetkinliği 330

11.6. Ön değerlendirme ve Sektör Ağırlıklarının Belirlenmesi  331

11.6.2. Yetkinlik Düzeyi belirleme ve Puanlama  333

11.6.3. Yetkinlik Fonksiyonunun Tanımlanması  341

11.6.4. Yetkinlik Skorlama 343

11.6.5. Zeki Yetkinlik Değerlendirme

11.7. Sonuç ve Öneriler

 

Bölüm 12. Teknoloji Tahmini ve Yayılımı

12.1. Teknoloji Tahminin Önemi ve Rolü 352

12.2. Teknoloji Tahminin Yöntemleri   353

12.2.1. Delphi Yöntemi  354

12.2.2. Senaryo Analizi  355

12.2.3. Analoji Modelleri355

12.2.4. Alaka Ağaçları    355

12.2.5. Vaka Analizi       356

12.3. Teknoloji Difüzyon Modelleri     356

12.3.1. Bass Modeli        357

12.3.2. Fisher-Pry Modeli   358

12.3.3. Gompertz Modeli358

12.3.4. Lojistik/Pearl Modeli          359

12.4. Model Performansı Ölçümü        359

12.5. Hibrid Modeller          360

12.6. Nihai Değerlendirmeler   360

12.7. Özet

12.8. Çalışma Soruları

 

Bölüm 13. Müzakere ve Müşteri İlişkileri

13.1. Müşteri İlişkileri         363

13.2. Çok Kriterli Müzakere 365

13.2.1. Modified Even-Swaps         365

13.3. Müşteri ile Birlikte Geliştirme     370

13.3.1. NegoQFD: Müzakere Tabanlı Kalite Fonksiyon Göçerimi    371

13.4. Özet

13.5. Çalışma Soruları

 

Bölüm 14. Küresel Tedarik Ağı ve Lojistik

14.1. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Ağı     375

14.2. Lojistik Yönetimi        377

14.3. Tedarik Ağlarının Amaçları ve Karar Aşamaları          377

14.3.1. Tedarik Ağlarında Amaçlar 378

14.3.2. Tedarik Ağlarında Karar Aşamaları 379

12.4. Çok Aşamalı Tedarik Ağı Tasarımında

        İki Seviyeli Programlama Yaklaşımı      381

12.4.1 İki Seviyeli Programlama 381

14.4.2. Örnek Tedarik Ağı Modeli  382

14.4.3. Model Formülasyonu     383

14.4.4. Sayısal Örnek 386

14.5. Sonuç    395

14.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 15. Sosyal Ağ Analizi ile Teknolojilerin İncelenmesi

15.1. Teknolojilerin İncelenmesinin Önemi     397

15.2. Sosyal Ağ Analizine Giriş      398

15.3. Yaygın Kullanılan Ağ Ölçütleri  400

15.3.1. Ağ Görselleştirme          401

15.4. Sosyal Ağ Analizinin Teknoloji Yönetimindeki Uygulamaları 403

15.4.1. Sosyal Ağ Analizinin Teknoloji İncelenmesinde Kullanımı  404

15.5. Özet 

 

Bölüm 16. Sistem Modelleme Dilleri

16.1. Sistem Modelleme Dili SysML ve UML 416

16.2. UML ile Yazılım Sisteminin Tam İfadesi418

16.3. Modelleme Dilleri ve UML    421

16.4. Yazılım Modelleme Dillerinde Kullanılan Simgeler422

16.4.1. Yapısal Şekiller ve Simgeler          422

16.4.2. İlişki Simgeleri  424

16.5. Birleşik Modelleme Dili UML426

16.5.1. Kullanım Senaryosu Şeması428

16.5.2. Sınıf Şemaları429

16.5.3. Ardışıklık Şeması          438

16.5.4. Durum Makinası Şeması 438

16.5.5. Nesne Şeması 439

16.5.6. Bileşen Şeması   440

16.5.7. Yerleştirme/Konuşlandırma Şeması440

16.5.8. Diğer Şemalar:  Etkinlik, Zamanlama, Profil, Paket       441

13.6. Özet      442

16.7. Çalışma Soruları

 

Bölüm 17. Meta Sezgisel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi

17.1. Meta Sezgisellerin Endüstri Mühendisliği Problemlerinde Kullanımı      449

17.2. Tek Çözüm Tabanlı Meta Sezgiseller      450

17.2.1. Isıl İşlem Algoritması    451

17.2.1.1. Doğal Isıl İşlem451

17.2.1.2. Algoritma        452

17.2.2. Tabu Araştırma Algoritması454

17.2.2.1. Doğal Isıl İşlem454

17.2.2.2. Algoritma        454

17.3. Popülasyon Tabanlı Algoritmalar 457

17.3.1. Evrimsel Algoritmalar        458

17.3.1.1. Genetik Algoritma458

17.3.1.1.1. Temel Alınan Yapı        458

17.3.1.1.1.1 Algoritma   459

17.3.1.2. Diferansiyel Gelişim Algoritması     463

17.3.1.2.1. Algoritma     463

17.3.1.3. Yapay Bağışıklık Algoritması          465

17.3.1.3.1. Klonal Seleksiyon         465

17.3.1.3.2. Algoritma     466

17.3.2. Sürü Zekâsına Dayalı Algoritmalar      468

17.3.2.1. Karınca Koloni Algoritması  469

17.3.2.1.1. Gerçek Karıncaların Davranışları   469

17.3.2.1.2. Algoritma     470

17.3.2.2. Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması         473

17.3.2.2.1. Temel Alınan Yapı        473

17.3.2.2.2. Algoritma     473

17.3.2.3. Yapay Arı Kolonisi Algoritması       476

17.3.2.3.1. Gerçek Bal Arılarının Yiyecek Arama Davranışları        476

17.3.2.3.2. Algoritma     477

17.4. Sonuç ve Özet 480

17.5. Çalışma Soruları

 

Bölüm 18. Dinamik Optimizasyon

18.1. Giriş 485

18.2. Dinamik Optimizasyon Problemleri ve Özellikleri       489

18.2.1. Genel Tanımlamalar489

18.2.2. Dinamik Optimizasyon Problemlerinin Genel Özellikleri     490

18.2.3. Sıkça Kullanılan Performans Göstergeleri492

18.2.4. Kıyaslama Problemleri        497

18.3. Geliştirilen Çözüm Yöntemleri ve Sınıflandırılması     501

18.3.1. Çeşitliliği Arttırma Tabanlı Yaklaşım  503

18.3.2. Çeşitliliği Korumak Tabanlı Yaklaşım 504

18.3.3. Hafıza Tabanlı Yaklaşım     505

18.3.4. Çok Popülasyon Tabanlı Yaklaşım      505

18.4. Örnek Problemler       507

18.4.1. Sürekli Yapıdaki Örnek DOP  507

18.4.2. Kombinatorik Yapıdaki Örnek DOP   512

18.5. Tartışma ve Sonuç

 

Bölüm 19. Gerçek Zamanlı Çizelgeleme

19.1 Gerçek Zamanlı Sistem Nedir? 519

19.1.1 Gerçek Zamanlı Sistemlere Örnekler 520

19.1.2 Gerçek Zamanlı Sistemlerin Özellikleri 521

19.2 Gerçek Zamanlı Çizelgeleme   523

19.2.1 Çizelgelemede Kullanılan Notasyon ve Tanımlar  525

19.2.2 Amaç Fonksiyonuna Göre Çizelgeleme Türleri

          ve Problem Karmaşıklığı 526

19.2.3 Basit Bir Model ve Modelin Çizelgelenmesi     527

19.2.4 Çizelgelemenin Uygunluk Koşulları 530

19.2.5 RM Çizelgeleme  532

19.2.6 EDF Çizelgeleme 534

19.2.7 LLF Çizelgeleme 536

19.3 Gerçek Zamanlı Problemler için Çizelgeleme Algoritmaları 541

19.3.1 Tek İşlemcili Çizelgeleme Algoritmaları         541

19.3.2. Çok İşlemcili Çizelgeleme Algoritmaları

 

Bölüm 20. Etmen Tabanlı Endüstriyel Sistemler

20.1. Etmen Kavramı ve Teknolojisi   545

20.2. Bir Zeki Etmenin Genel Yapısı   548

20.3. Zeki etmenleri ve karakteristik özellikleri   548

20.3.1. Özerklik        549

20.3.2. Tepkisellik     549

20.3.3. Sosyal etkileşim 549

20.4. BDI (inanç-istek-niyet) Güdümlü  Etmenler549

20.5. Öğrenme Etmenleri550

20.6. Çok etmenli sistemler 552

20.7. Meta sezgisel etmenleri          554

20.8. Etmen-tabanlı endüstriyel sistemler        555

20.8.1. Dinamik İş Çizelgeleme Etmeni     555

20.8.2. Stok bilgilerini Güncelleme Etmeni557

20.9. Çok etmenli endüstriyel sistemler558

20.9.1. Değişim yönetimi etmen takımı      558

20.9.2. Çizelgeleyici etmen takımları         560

20.10. Genel değerlendirme ve  Sonuç

 

Bölüm 21. Zeki ve Çok Etmenli İmalat Sistemleri

21.1. İmalat Sistemleri ve Tarihsel Gelişimleri  567

21.2. Zeki İmalat Sistemleri570

21.2.1. Yapay Zekâ Teknolojileri   571

21.2.1.1.  Uzman Sistemler       572

21.2.1.2.  Yapay Sinir Ağları     573

21.2.1.3.  Genetik Algoritmalar 574

21.2.1.4.  Bulanık Önermeler Mantığı        576

21.2.2. İmalat Sistemlerinde Zekâ ve Zeki Sistemlerinin Özellikleri577

21.3. Çok Etmenli Sistemler578

21.3.1. Zeki Etmenler ve Özellikleri          579

21.3.2. Etmen Yapıları   581

21.3.3. Etmen İletişimleri          583

21.3.3.1. Bilgi Sorgu dili          583

21.3.3.2. Etmen İletişim dili      585

21.3.3.3. Bilgi sağlayan etmen yönelimli sistem         586

21.3.3.4. Etmenler arası iletişim Dili         587

21.3.3.5 REMIMS Bilgi Değişim Sistemi   588

21.4. Zeki İmalat Sistemleri için Referans Model 588

21.4.1. REMIMS Yapısı Sistem Görüntüsü 589

21.4.2. REMIMS Yapısı Bilgi Görüntüsü   592

21.4.2.1. Bilgi Protokolleri        593

21.4.2.2. Bilgi Formları 595

21.5. Zeki İmalat Sistemleri Uygulamaları      595

21.6. Özet      598

21.7. Çalışma Soruları

 

Bölüm 22. İleri İmalat Sistemleri

22.1. Esnek İmalat Sistemleri         601

22.1.1. Grup Teknolojisi601

22.1.2. Hücresel İmalat  603

22.1.3. Esnek İmalat Sistemleri (EİS)        604

22.1.4. Esnek İmalat Sistemlerinin Özellikleri ve Uygulama Yerleri          607

22.1.5. Esnek İmalat Sistemlerinin Avantajları / Dezavantajları  609

22.1.6. Esnek İmalat Sistemlerinin Temel Bileşenleri 610

22.1.7. Bir Esnek İmalat Sistemini Esnek Olarak

 Tanımlayabilmek için yapılacak Dört Test      613

22.1.8. Esnek İmalat Sistemlerinin Sınıflandırılması  614

22.1.9. Esnek İmalat Sistemlerine Alternatif Yaklaşımlar614

22.2. Çevik İmalat Sistemleri         615

22.2.1. Çeviklik        615

22.2.2. Çevik İmalat  617

22.2.3. Çevik İmalat Modelleri  620

22.2.4. Gereksinim Analizi        626

22.2.5. Çevik İmalat Enstitüleri 629

22.2.6. Çevik İmalat & Yalın İmalat          630

22.2.7. Çevik İmalat & Esnek İmalat         631

22.2.8. Etmen / Holon Teknolojisi  632

22.3. Yeniden Yapılandırılabilir İmalat 633

22.3.1. Esnek İmalat Sistemlerinden Yeniden

 Yapılandırılabilir Sistemlere Geçiş 634

22.3.2. Yeniden Yapılandırılabilir İmalata Duyulan İhtiyaç        639

22.3.3. Yeniden Yapılandırılabilir İmalatın Amacı     640

22.3.4. Yeniden Yapılandırılabilir İmalat   641

22.3.5. Yeniden Yapılandırılabilir İmalatın Temel Özellikleri     643

22.3.5.1. Yeniden Yapılandırılabilir Takım Tezgâhı – YYTT      644

22.3.5.2. Yeniden Yapılandırılabilir Süreç Planı        647

22.3.6. Yeniden Yapılandırma İlkeleri       647

22.3.7. Yeniden Yapılandırılabilir İmalat Sistemlerinin Tasarımı648

22.3.8. Yeniden Yapılandırılabilir İmalat ve Genetik Algoritmalar

 

Bölüm 23. Endüstri ve Toplumsal Dönüşüm

23.1. Endüstriyel Devrimler ve Toplumsal Etkileri         656

23.2. Endüstri 4.0 ve Temel Bileşenleri          661

23.3. Endüstri 4.0 Dönüşüm için Yol Haritası 666

23.4. Özet      668

23.5. Çalışma Soruları

 

Kaynakça

Ek A: MMO (Makina Mühendisliler Odası, Endüstri Mühendisleri Odası)

Ek B: IEEE (Elektrik, Elektronik ve Endüstri) Mühendisleri Enstitüsü   

Dizin

 


Konuyla ilgili akademik kitaplar ve üniversite ders kitapları:

 Üretim Planlama ve Kontrol - Prof. Dr. Gönül YENERSOY

 

 Endüstri Mühendisliğine Giriş - Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

 

 Bilgi ve Bilginin Yönetimi - Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

 Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi - Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

 Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

 

 

 İşyeri-Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni - Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Prof. Dr. Sami ERCAN

 

Veri Madenciliği - Dr. Gökhan SILAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri - Dr. Yalçın ÖZKAN

Elektronik Mühendisliğine Giriş Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Veritabanı ve Uygulamaları - Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı  - Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yapay Sinir Ağları  - Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL

Sistem Analizi ve Tasarımı - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Yapıları ve Algoritmalar  - Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri - Dr.Sefer KURNAZ

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; bilişim ve bilgisayar kitapları