Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisat Elemanları Montajı Kalite Kontrolü

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

 

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 elektrik mühendisleri için muhteşen bir eser...

2. basım

 

 

ISBN: 978-605-9594-79-0, 2. basım,  Eylül 2021

320 sayfa, (16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


farkımız, kitaplarımızda... Papatya Bilim...


Bu kitabımızda; elektrikli tesisat elemanlarının montajı, devreye alınması,  montajın kalitesi, yapılacak testlerin neler olacağı, hangi ölçümlerin nasıl yapılacağı ve tüm bunların belgelendirmesi ele alınmıştır. Ayrıca, montajın kalite kontrolü ve devreye almadan önceki testlerin (teoriden ziyade) uygulamaya yönelik formları ve örnek uygulamaları verilmiştir.

Beş bölüm ve çok yararlı eklerle desteklenmiş kitabımızın ilk bölümünde montaj kalitesi kontrolünün önemi açıklanmıştır; gerçekten standartlara uygun kontrol yapılması yaşamsal değerdedir.

İkinci bölümde elektrikli tesisat elemanları mekanik montajının nasıl yapılacağı ve neleri içereceği önemli tesisat elemanları için ayrı ayrı ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde ise montajı yapılan tesisat elamanlarının devreye alınmadan önce hangi testlere tabi tutulacağı ise madde madde açıklanmıştır.

Dördüncü bölümde esas olarak montaj işlerinde, yaygın olarak da her türlü seyyar makina ve cihazın beslemesinde kullanılan elektrikli alet ve kabloların test edilme sıklığı ile ölçüm değerlerinin saklanması konusu verilmiştir.

Beşinci bölümde ise tesisatın kullanıcıya teslim edilmeden önce belirlenen eksiklerin giderilmesi için izlenmesi gereken süreçler ele alınmıştır.

Bölümlerden sonra da çok yararlı ekler verilmiştir; kalite kontrolünde kullanılacak formlar, test sürecinde kullanılacak formlar, topraklama tesisatı montajı,  aydınlatma tesisatı montajı ve elektrik tesislerinin devir-teslimiyle ilgili kontrol dosyaları verilmiştir.


        


Mühendislik Kitapları için ---> TDK Bilim   www.tdk.com.tr


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

Bölüm 1. Giriş

1.1       Kontrol ve Testlerin Gerekliliği

1.2       Kontrol Kriterleri

1.3       Montajın Kalitesi 

1.4       Görev ve Sorumluluklar

1.5       Kontrol ve Test Sonuçlarının Belgelendirilmesi

1.6       Malzemelerin/Ekipmanların Montaj Yerine Nakli

1.7       Malzemelerin/Ekipmanların Monte Edilmeden Önce Kontrolü

1.8       İnşaat İşleri

 

Bölüm 2. Elektrik Tesisat Elemanlarının Montajlarının Kontrolü

2.1       Montajların Kontrolü

2.2       Transformatör

2.3       Şalterler

2.4       Motor

2.5       Kablo Tesisatının

2.5.1   Yeraltı Kabloları

2.5.1.1      Kabloların Serilmesi

2.5.1.2      Kabloların Düzenlenmesi

2.5.1.3      Kablo ve Kanal İşaretleri

2.5.1.4      Kablo Ekleri

2.5.1.5      Geçişler

2.5.2   Yer Üstüne Döşenen/Serilen Kablolar

2.5.2.1    Genel

2.5.2.2    Kabloların İşaretlenmesi

2.5.2.3    Kablo Ekleri

2.5.3   Kablo Tepsileri

2.5.3.1    Kabloların Tepsilerde Düzenlenmesi

2.6     Konduit Tesisatı

2.7     Aydınlatma Tesisatı

2.8.1      Haberleşme Tesisatı

2.8.2      Harici Telefon Tesisatı

2.8.3      Hoparlör Tesisat     

2.8.4      Dahili Telefon Tesisatı

2.8.5      Telsiz Sistemi

2.8.6      Kapalı Televizyon Tesisatı

2.8.7      Data İletişimi

2.8.8      Topraklama Sistemi31

2.8.9      Direkt Temasa Karşı Alınacak Koruma Tedbirlerinin Kontrolü

2.8.10 Şalter İstasyonlarının, Akü Odalarının ve Tesis Edilecek Yardımcı Teçhizatın Montajının Kontrolü

2.12   Akü Grupları

2.13   Yardımcı Ekipmanlar

2.14   Prizler

2.15   Diğerleri

 

Bölüm 3. Elektrik Tesisat Elemanlarının Testleri

3.1       Geçici Kabul Testleri

3.2       Transformatörlerde Yapılacak Testler

3.3       Şalter ve Elektrikli Ekipmanların Testleri

3.4     Akü Testleri

3.5     Motorların Test ve Kontrolleri

3.6     Kablo Sistemlerinin ve Elektrik Devrelerinin Testleri

3.7     Aydınlatma Tesisatının Testleri

3.8     Diğerleri

 

Bölüm 4. Seyyar Elektrikli Ekipman Kullanımı

4.1     Giriş

4.2     Seyyar Ekipmanlar

4.2.1     Seyyar Ekipmanların Kullanımı

4.2.2     Seyyar Ekipmanların İmalatı

4.2.3     Kablolar

4.2.4     Kullanım Ortamı

4.2.5     Seyyar Ekipmanların Bakımı

4.2.5.1    Gözle Yapılabilecek Kontroller

4.2.5.2    Testler

4.2.5.3    Kontrol Sonuçlarının Kaydı

4.2.5.4    Kontrol ve Testlerin Yapılma Sıklığı

4.2.5.5    Tamir ve değiştirme

4.3   Montaj Sahalarında uygulamalar

4.3.1     Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Kaydı

4.3.2     Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Onayı

4.3.3     Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Beslemesi      

4.3.4     Seyyar Ekipmanların/Aletlerin Tank, Kazan gibi Kapalı Alanlarda Kullanılması

4.4   Öneriler

 

BÖLÜM 5. EKİPMANIN/SİSTEMİN KULLANICIYA DEVRİ            

5.1     Giriş

5.2     Amaç

5.3     Mekanik Tamamla ve Testlerin Kontrol Edilmesi

5.4     Kontrol Dosyası

 

Ekler

Ek 1.  Elektrik Tesisat Elemanlarının Montajının Kalite Kontrolünün Yapılmasında Kullanılacak Formlar

Ek 2.  Elektrik Tesisat Elemanlarının Testlerinin Yapılmasında Kullanılacak Formlar

Ek 3.  Topraklama Tesisatı Montaj Detayları

Ek 4.  Kablo Tesisatı Montaj Detayları

Ek 5.  Aydınlatma Tesisatı Montaj Detayları

Ek 6.  Elektrik Tesislerinin Devri/Teslimi İle İlgili Kontrol Dosyası

 

Kaynakça

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi