PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

   akademik, bilimsel ve üniversite ders kitapları, bizim, işimiz...


< üniversite yayıncılığı > farkımız, kitaplarımızda; academic and technical book publisher


 Hakkımızda        Kitapların Listesi       Basılacak Kitaplar       Satış/Dağıtım       e-Kitap Projesi       Bizimle Çalışmak      Kurumsal Hizmetler       İletişim


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kağan KOCATEPE kitap

Hamilelik Kitapları

Kağan KOCATEPE kitap

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

İstatistiksel Mekanik

Prof. Dr. Faik MİKAİLZADE ve Doç. Dr. Sait Eren SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabın eski kapağı değiştirilmiştir.

ISBN: 978-6054-4220-11-3

2009, 328 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Bu kitabın içeriği, gerek lisans gerekse lisansüstü öğretimde kullanılabilecek "İstatistiksel Mekanik" üzerine  modelleme çatısı oluşturmayı hedeflemektedir. İlk sekiz bölümde "İstatistiksel Mekanik" temelleri kapsamlı bir şekilde anlatmakta, sonraki iki bölümde ise, uzmanlığına yönelik İstatistiksel Mekaniksel uygulamaları ele alınmaktadır. Bu kitap ayrıntılı bir ders kitabı olma özelliğinin yanı sıra özellikle Lisansüstü öğretimde karşılaşılan kuramsal modelleme ve analizler için de başvurulabilecek örneklemeli bir kaynaktır. Hem bir araştırma hem de iyi bir üniversite ders kitabı özelliğindedir.

Çok sayıda alt sistem veya parçacıktan oluşan sistemlerin makroskopik fiziksel özelliklerini, sistemi oluşturan alt yapı taşlarının dinamiğinden yola çıkarak inceleyen bilim dalı İstatistiksel Mekanik olarak adlandırılır .Bu bilim dalının uygulanmasında üç kritik aşama gözönüne alınmalıdır: Öncelikle sistemin makroskopik bir durumuna karşılık gelen tüm mikrodurumlar ortaya konmalı, her bir mikrodurumun olasılığı belirlenmeli ve bu bilgilerden yola çıkarak makroskopik özelliklere geçiş yapılmalıdır. Sistemi oluşturan parçacıkların herbirinin konumu, momentumu veya her birinin dalga fonksiyonu verilerek belirlenen her bir farklı duruma ise mikrodurum denir.

İstatistiksel Mekanikteki hedeflerden bir tanesi de aynı makroduruma karşılık gelen mikrodurumların sayısını bulmaktır ve İstatistiksel Mekaniğin temel postulatı olarak bilinen önermeye göre; izole edilmiş denge durumundaki bir sistemin herhangi bir mikrodurumunda bulunma olasılığı, sistemin tüm mikrodurumları için aynıdır. İste bunun için denge durumunda, Entropi ismini verdiğimiz ve düzensizliğe eğilimin ölçüsü olarak tanımladığımız parametre maksimumdur. İşlenen bölümlerde, söz edilen bu kavramların hem ayrıntılı şekilde tartışılması hem de değişik olaylara uygulanmaları yer almaktadır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Giriş

Bölüm 1. Temel Termodinamik Yasaları

1.1. Makroskopik Sistem Tarafından Yapılan İş

1.2. Makroskopik Sistemde Enerjinin Korunumu

1.3. Termal Denge, Sıcaklık

1.4. Dönüşümlü Prosesler ve Entropi

1.5. Termodinamik Potansiyeller ve Eşitlikler

1.6. Birinci Termodinamik Yasası, Joule,Tomson ve Joule Prosesleri, Magnetokalorik Etki

1.7. İkinci Termodinamik Yasası, Carnot Teoremi, Clausius Eşitsizliği

1.8. Üçüncü Termodinamik Yasası, Nernst Teoremi

1.9. Özet

1.10.  Sorular

 

Bölüm 2. Termodinamiğin Uygulamaları

2.1. Termodinamik Parametreler ve Parçacık Sayısı

2.2. Faz Dengesi. “Clapeyron” Denklemi

2.3. Faz Diyagramları

2.4. İkinci Dereceli Faz Geçişlerinin Termodinamik Teorisi

2.5. Çözeltiler, Osmotik Basınç

2.6. Kimyasal Tepkimeler

2.7. Yüzey Etkileri

2.8. Özet

2.9. Sorular

 

Bölüm 3. İstatistiksel Mekaniğin Temel İlkeleri

3.1. Hamilton Denklemleri ve Faz Uzayı

3.2. İstatistik ve Olasılık

3.3. Mikrokanonik Topluluk ve Liouville Denklemi

3.4. Kuantum Sistemleri ve Enerji Spektrumu

3.5. İstatistiksel Matris (Yoğunluk Matrisi) ve Onun Özellikleri

3.6. İstatistiksel Ağırlık ve Entropi

3.7. Termal Denge ve Sıcaklık

3.8. Kuazistatik ve Adiabatik Prosesler

3.9. İç-Dış Parametreler ve Basınç

3.10.     Özet

3.11.     Sorular

 

Bölüm 4. İstatistiksel Dağılımlar

4.1. Mikrokanonik Dağılım, Eşbölüşüm Teoremi

4.2. Klasik İdeal Gaz, Gibbs Paradoksu

4.3. Kanonik Gibbs Dağılımı

4.4. Maxwell Dağılımı

4.5. Büyük Kanonik Dağılım

4.6. Büyük Kanonik Dağılımın Uygulamaları

4.7. Özet

4.8. Sorular

 

Bölüm 5. İdeal ve Reel Gazlar

5.1. Seyrek Gaz, Boltzmann Dağılımı

5.2. Dengesiz Seyrek Gaz

5.3. Serbest Enerji ve Durum Denklemi

5.4. Tek Atomlu İdeal Gaz

5.5. İki ve Çok Atomlu İdeal Gaz

5.6. İdeal Gazların Karışımı

5.7. Dipol Gazlarının Yönelim Polarizasyonu

5.8. Reel Gazlar ve Van-Der-Waals Denklemi

5.9. Zayıf İdeal Olmayan Gaz

5.10.     Özet

5.11.     Sorular

 

Bölüm 6. Fermi ve Bose Sistemleri

6.1. Fermi-Dirac ve Bose-Einstein Dağılımları

6.2. Dengesiz Fermi ve Bose Gazları

6.3. İdeal Fermi ve Bose Gazları

6.4. Yozlaşmış Fermi Gazı

6.5. Yozlaşmış Bose Gazı

6.6. Siyah Cisim Işıması

6.7. Bose Sıvısı

6.8. Süperakışkanlık

6.9. Fermi Sıvısı

6.10.     Özet

6.11.     Sorular

 

Bölüm 7. Sapmalar ve Brawn Hareketi

7.1. Sapmalar ve Ölçüm Cihazlarının Hassaslık Sınırı

7.2. Temel Termodinamik Niceliklerin Sapma Teorisi

7.3. Brawn Hareketi

7.4. Lineer Harmonik Salınıcının Brawn Hareketi

7.5. Korelasyon Fonksiyonu ve Stokastik Değerler İçin Spektral Dağılım

7.6. Kinetik Katsayıların Simetrisi İçin Onsager Prensibi

7.7. Onsager Prensibinin Termoelektrik Etkilere Uygulanması

7.8. Özet

7.9. Sorular

 

Bölüm 8. Kinetik Teori

8.1. Dengesiz Sistemlerde Entropi

8.2. Sistemin Termodinamik Denge Durumuna Yaklaşması

8.3. Dağılım Fonksiyonu, Boltzmann Denklemi

8.4. Boltzmann H-Teoremi

8.5. Kinetik Denklemin Uygulamaları

8.6. Özet

8.7. Sorular

 

Bölüm 9. Katıhal Fiziğinde İstatistiksel Mekaniğin Uygulamaları

9.1. Dielektriklerin Termodinamik Teorisi

9.2. Ferroelektriklerde İkinci Dereceli Faz Geçişlerinin Landau Teorisi

9.3. Ferromanyetizmanın İstatistiksel Teorisi

9.4. Çiftsel Bileşimlerde Düzenli-Düzensiz Faz Geçişleri

9.5. Kristallerde Fonon İstatistiği ve Kristal Örgünün Isı Sığası

9.6. Yarıiletkenlerde Kinetik Etkiler

9.7. Özet

9.8. Sorular

 

Bölüm 10. İstatistiksel Mekanikte Kuantum Alan Teorisi Yöntemleri

10.1.     İkinci Kuantumlanma Operatörleri

10.2.     Harmonik Salınıcı Sistemleri

10.3.     Alan Kuantumlanması

10.4.     Ayrıştırılmayan Parçacık Sistemleri

10.5.     Fiziksel Niceliklerin Operatörleri

10.6.     Makroskopik Sistemin Green Fonksiyonları

10.7.     Etkileşimli Sistemlerin Green Fonksiyonu

10. 8.    Özet

10. 9.    Sorular

 

Kaynakça

Dizin


Diğer "Mühendislik Kitapları"mızı görmek için buraya tıklayınız. Üniversite Ders Kitapları yayıncısı.


Papatya Bilim; akademik bilimsel ve teknik kitaplar