Kümeler Kuramı

Prof.Dr. M. Sait EROĞU

 

 

 

 

Bu kitabın Türkçe bir benzeri yoktur; kolay kolay da olmaz.

ISBN: 975-6797-73-8

Türkçe, 2007, 352 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                                      şimdi satın al


Bu kitabın amacı Kümeler Kuramı'nın temel kavram ve teoremlerini kaynağına giderek, matematikçilerin alışık olduğu terimlerle onlara sunmaktır. Yine de konular okuyucuyu Aksiyonmatik Kümeler Kuramına hazırlayacak biçimde sunulmuştur, hatta örtülü olarak bu kuramın yapıldığı bile söylenebilir. Kaynağa inmek, matematiğin açmazlarıyla da yüzleşmek demektir. Bu nedenle açmazlara ve tartışmalarına epeyce yer ayrılmıştır. Öncelikle Kümeler Kuramı'nı kullanmak isteyen matematikçiler gözetilmiştir.Kuramın yöntemlerini matematiğin diğer dallarında, özellikle topoloji ve ölçü kuramında kullanımları kısmen dördüncü kısımda ele alınmış ve kısmen de ilginç problemler ve çözümleriyle örneklenmiştir.


Üniversite Matamatiği ile ilgili diğer üniversite kitapları:

Diferansiyel Denklem Teorisi

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Kümeler Kuramı

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamaları

Matematik Analizi ve Uygulamaları

MATLAB ile Nümerik Analiz

MATLAB Kılavuzu

MATLAB Çözümlü Problemler

MATHCAD ile Matematik Analiz

Matematiksel Optimizasyon

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Elektromagnetik Alan Teorisi

Ayrık (Diskrete) Matematik

Uygulamalı Temel İstatistik

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

Atmosfer Fiziği


Matematik Kitapları - Üniversite Ders Kitapları - Bilimsel Kitaplar