Veri Bilimi Data Science

Veri Madenciliği, Veri Analizi, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme,

Editörler:

Bölüm Yazarları:

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

ISBN: 978-605-9594-53-0, Ağustos 2019

680 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt 


Veri Bilimi; hemen hemen tüm disiplinlerde ve sektörlerde her geçen gün büyüklüğü daha da artan, yapısal ve yapısal olmayan verileri değerlendirip kurumun veya işletmenin gelişmesine yarayacak yeni yeni yararlı bilgiler üretmek üzerine odaklanmıştır. Dolayısıyla veri bilimi; matematik, bilgisayar bilimi, işletme bilimi ve sosyal ağlar üzerine kurulmuştur, denilebilir. Konunun öznesi "veri" olup çalışmalar tam bir bilim dalı özelliği göstermektedir. Çünkü, elde edilen sonuçların bilimsel özelliği bulunmaktadır; teorisi vardır, örnek vakalar bilimsel deneylerle ve algoritmalarla sınanmıştır, elde edilen sonuçlar uygulanıp sonuçlar görülmüştür.

Veri bilimi, verinin ana özne olduğu çok zengin bir konu dağılımına sahiptir. Başlı başına bir veri bilimcisi olmak, önümüzdeki yüzyıl en aranan mesleklerden birisi olacağı şimdiden görülmektedir.

Veri Bilimi adlı bu kitabımız, hem konuyla ilgili teorik bilgileri algoritmaları ele almakta, hem de çeşitli sektörlerde uygulanabilen örnek vaka olaylarıyla pratiğe yönelik yaklaşımlar sunmaktadır.

Aşağıda verilen içerik taslak olup kitabımız yayımlanana kadar değişiklik gösterebilir!  Veri Madenciliği PDF indir    şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

Önsöz

 

Bölüm 1. Veri Bilimi ve Çıkarımsal Mantık - Editör

1.1. Veri Bilimi ve Kapsadığı Konular

1.2. Veri Bilimi Meslekleri

1.3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünden Veri Bilimi Uygulama Yaşam Döngüsüne Geçiş

1.4. Veri Bilimi ve Sosyal Konular

Bölüm 2. Veri Kaynakları, Yapısal ve Yapısal Olmayan Veriler

               Bölüm yazarı atanmıştır.   Ali Nizam

Bölüm 3. İstatistik ve Hesaplama ?

Bölüm 4. Graf Teorisi ve Veri Bilimi Uygulamaları

                Bölüm yazarı atanmıştır.   Toros Rifat Çölkesen

Bölüm 5. Veri Madenciliği ?

Bölüm 6. Veri Önişleme ve Veri Temizleme ?

             

 

Bölüm 7. Makine Öğrenmesi

               Bölüm yazarı atanmıştır.     Atınç Yılmaz

Bölüm 8. Sınıflandırma ve Karar Ağaçları ?

Bölüm 9. Kümeleme Algoritmaları

                Bölüm yazarı atanmıştır.     Zeynel Cebeci

 

Bölüm 10. Regrasyon Analizi ?

 

Bölüm 11. Veri Görselleştirme

                  Bölüm yazarı atanmıştır.    İlker Köse

Bölüm 12. Yapay Sinir Ağları

                  Bölüm yazarı atanmıştır.    Utku Köse

Bölüm 13. Büyük Veri

                  Bölüm yazarı atanmıştır.     Şebnem Özdemir

Bölüm 14. Derin Öğrenme ?

Bölüm 15. Kurumsal Veri Analizi ?

Bölüm 16. Desen/Örüntü Tanıma ve Uygulamaları ?

Bölüm 17. Ağ Bilimi ve Sosyal Ağ Analizi

                  Bölüm yazarı atanmıştır.   Volkan Tunalı

Bölüm 18. Veri Bilimi Uygulama Araçları

Bölüm 19. Veri Bilimi Uygulama Vakaları ?

                

Kaynakça

Bölüm Yazarları Kısa Akademik Özgeçmişleri

Dizin

 

Tüm üniversite kitap ihtiyaçlarınız için www.TDK.com.tr


Akademik bilimsel kitaplar; Papatya Bilim; farkımız kitaplarımızda...