Network Veri Haberleşmesi Uygulamaları

Cisco ve Lucent Ağ Cihazları Konfigürasyonu

Yasin KAPLAN

 

 

 

 

Her telekomcu ve GSM operatörleri ve mühendisleri için

 

 

 

 

 

 

ISBN: 975-6797-30-4

350 sayfa, 16,5x24 cm2, 80 gr. 1. hamur kağıt

   farkımız kitaplarımızda...             tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

Bu eser  "Network/Veri Haberleşmesi" uygulamaları alanında önemli bir boşluğu dolduruyor; kendisini ağ teknolojileri alanında yetiştirmek isteyen, temel bilgilerin yanısıra uygulama örneklerine ihtiyaç duyanlar için hazırlanmış olan bu kitapta, ağ uygulamaları iki farklı üreticinin ürünleri ele alınarak işlenmektider. Böylece farklı üreticilerin ağ cihazlarındaki benzerlikle vurgulanarak, ileride karşılaşılabilecek farklı platformlarla çalışalabilmesi için bir alt yapı oluşturulmaktadır.

Kitapta temel cihaz yapılandırmasından, konfigürasyonundan başlanılarak, WAN yapılandırma örnekleri (Kiralik hat, Frame Relay), dinamik yönlerdirme (RIP, OSPF, BGP), güvenlik (IP filtreleme, firewall, NAT, VPN), ağ yönetimi (SNMP) gibi temel konular üzerinde durulurken, VoIP, CMTS ve kural tabanlı yönlendirme (Policy Based Routing) gibi platforma özgü başlıklara da değinilmiştir.


      


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim  ---> www.tdk.com.tr


Önsözden.

Bilgisayar ağı, elektronik tabanlı haberleşmenin ve bilgisayarlı uygulamaların kan damarı; ağ üzerinde oluşan bir tıkanma tüm sistemin performansını düşürebilmektedir. Dolayısıyla, ağ projelendirilmesi ve konfigürasyonu bilinçli bir sekilde yapilmalidir. Bilinçli bir konfigürasyon yapilmasi, ağda ortaya çikabilecek performans düşüşlerini ve ağ cihazlari üzerinde koşan yazılımların  o andaki versiyonlarının içerdiği hataların (bugs) etkisini azaltacaktır. Ağ uygulamasında yapılan en büyük eksiklik, uygulamada sıkça karşıaşılan durum, bin bir türlü özellikleri göz önüne alınarak seçilmiş, satın alınmış olan ağ cihazlarının, kurulum sürecinde konfigürasyonlarının bilinçli yapılmayışı nedeniyle neredeyse “default” değerlerle çalıştırılmasıdır; yani, gerekli minimum konfigürasyon yapılmakta ve belki de o uygulama için yaşamsal olabilecek diğer parametreler, uygulamaya dönük performansı arttırıcı değerlerin yerleştirilmesi yerine “default” değerleriyle bırakılmaktadır. Halbuki, uygulamaya dönük iyi bir konfigürasyon, tüm sistemin performansını arttıracağı gibi var olan yazılım hatalarının da etkisini azaltacaktır. (..)

Komple bir ağ kurulmasında en önemli unsurlar teknoloji seçimi, iletim altyapısı (kablolu/kablosuz), cihazların seçimi ve bilinçli konfigürasyon yapılmasıdır. Bilinçli konfigürasyon, belki de, ağ kurulmasında en önemli parametredir denilebilir. Çünkü teknoloji ve cihazlar ne olursa olsun bilinçli konfigürasyon yapılarak olası en yüksek performansa ulaşımaya çalışılı. Bilinçli konfigürasyon yapılabilmesi için de yeteri kadar teorik bilgi ve uygulama deneyimi ister. Sayin Yasin KAPLAN’in bu konudaki bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşması, sektörde edindiği birikimlerini ortaya dökmesi sanırım ülkemizdeki ağ mühendislerinin daha bilinçli olmalarını sağlayacaktır; Network/Veri Haberleşmesi Uygulamalari adlı eseri Papatya Yayıncılığın diğer ağ kitaplarını tamamlayıcıi özellikte olup ağ ile uğraşan meslektaşlarıma ve konuyla ilgili mühendislere öneririm. -  Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN


 IÇINDEKILER

 Önsöz

 

 Bölüm 1. Giriş

Ağ Tasarımı ve Bileşenler

Ölçeklenebilirlik

Yapılandırma ve Kitabınız

Yönlendiriciler

Yönlendiricilerin Performansı

Güvenlik

Ağ Yönetimi

 

 Bölüm 2. Cisco ve Lucent Yönlendiricileri

2.1. Lucent WAN Erişim - Merkez Ofis Cihazları

MAX 800

MAX 2000

MAX 3000

MAX 6000

MAX TNT

APX 8000

DSL MAX 20

Stinger

2.2. Lucent WAN Erişim - Uç Cihazları

Pipeline 50

Pipeline 75

Pipeline 130

Pipeline 220

SuperPipe 95

SuperPipe 155

CellPipe

SDSL Pipe HST

2.3. Cisco WAN Erişim Cihazları

Cisco 800 Serisi

Cisco 1600 Serisi

Cisco 1700 Serisi

Cisco 2500 Serisi 

Cisco 2600 Serisi

Cisco 3600 Serisi

Cisco 7200 Serisi

Cisco 7500 Serisi

 

Bölüm 3. Arayüz Kullanımı ve Temel İşlemler

3.1. MAX Arayüzüne Erişim

Yapılandırma menüsü

Main Edit Menu

Menü veya Durum Penceresini Etkin Hale Getirmek

Menülerde Gezinti, Değişiklik Yapılması ve Değişikliklerin Kaydedilmesi

Yapılandırma Menüsünde Kullanılan Özel Tuslar ve Anlamları

Menü Numaralarının Anlamları

Sistem Yuvasi, E1/T1 ve Genişleme Yuvaları

Ethernet ve WAN Yuvaları

Main Edit Menu Örneği

3.2. MAX Güvenlik Profilleri

Güvenlik Profillerinin Görüntülenmesi

Güvenlik Profilinde Yetki Kısıtlandırması ve Password Değişimi

Full Access Güvenlik Profilinin Etkin Hale Getirilmesi

3.3. Bir Max/Pipeline’da Güvenlik Ayarları

3.4. Bir Max Biriminin Fabrika Çıkış Değerlerine Döndürülmesi

3.5. Bir Max Biriminde Yazılım Güncellemesi

Yüklü Yazılım Sürümünün Tespiti

Dosya Isimleri

MAX Platform Uzantıları

Özellikler

Arayüzleri

Özellik Tablosu

Eski (4.6Cp22 Öncesi) Dosya İsimleri Dönüşüm Tablosu

3.5.1 Pipeline Biriminde Yazılım Güncelleme Sırasında Hata Tespiti

Hata Tespit Adımları

3.7. Bir Max/Pipeline Biriminde Profillerin Silinmesi/Kopyalanması Adımlar

3.7. Cisco Arayüzüne Erişim

Örnek - Kullanıcı ve Yetkili Çalışma Şekli

Diğer Yönlendirici Çalışma Şekillerinin Özeti

Yönlendirici Şifreleri Denetimi, Kimlik ve Duyuru Metni

Yönlendiricinin Adlandırılması

Bağlantı Mesajlari

Arayüz Açıklamaları

3.8. Baslangiç için Ana Cisco IOS Komutları

Başlangiç ile Ilgili Komutlar

Yönlendiricinin Başlatılması

Yapılandırma Dosyalarının Yetkili EXEC Çalışma Yönetimi

NVRAM'in İçeriğinin Yönetimi (Başlangıç Yapılandırması)

3.9. Cisco IOS Yazılımının Yedeklenmesi ve Güncellenmesi

Kayıt Dizileri (Registers) (Yedekleme ve Güncelleme Öncesi) 

Flash Bellekte Boş Yer Miktarının Kontrol Edilmesi

Yönlendirici Yazılımının TFTP ile Bir Kopyasının Alınması

Yönlendirici Yazılımının Ağ Üzerinden Güncellenmesi

Cisco 2500 Serisi Yönlendiricilerin IOS Güncelleme Adımları

3.10. Baslangiç Yapılandırmasina Hazirlik ve IP’nin Etkinleştirilmesi

3.11. Temel IOS Komutları

3.11.1. Show Komutları 

3.11.2. Yönlendirici Yapılandırma Komutları

3.11.3. Klavye Kısayolları

                               

Bölüm 4. WAN Yapılandırması

4.1. MAXten MAX’e Deneme için  Back-To-Back Bağlantı

4.2. Max Birimi Üzerinde PPP Protokolü Kullanımı

Bir Nailed E1 hattının Yapılandırılması 

Bir Bağlantı Profilinin Oluşturulması
E1
 Durum Penceresi  

E1 Modülü, Port ve Devre Durumu   

E1/PRI Kanal Aktivite Belirteçleri

Sık Yapılan Yapılandırma Hataları  

Cisco Cihazlarına Bağlanırken Sıkıştırmanın Etkinleştirilmesi  

4.3. Max Biriminin Frame Relay Bağlantı için Yapılandırılması

Sık Yapılan Yapılandırma Hataları  

4.4. Max Birimlerinde Frame Relay Hata Tespiti 

Hata Tespiti adımları 

Sık Yapılan Yapılandırma Hataları  

4.5. MAX’te Örnek Frame Relay Yapılandırmaları

Bir Frame Relay Geçit Bağlantısının Yapılandirilması

Bir Frame Relay Devresinin Yapılandırılması  

Yeniden Yönlendirme Bağlantıları Yapılandırması

Sık Yapılan Yapılandırma Hataları  

4.6. Cisco Cihazlari ile Klasik Kiralik Hat Bağlantısının Saglanmasi  

4.7. Cisco IOS Platformunda Frame Relay Bağlantısı ve Bu Bağlantılarda Hata Tespiti   

Frame Relay Hat Başvurusu   

Cihazların Yapılandırılması  

Cihazların Kurulumu 

Frame Relay Bağlantılarınin Açilmasi  

Problemler  

Bir Cisco Yönlendiricide FR Bağlantısında Hata Tespiti 

Hattin Kontrolü  

FR Arayüzünde bir Etkin PVC’nin Mevcudiyetinin Kontrolü  

FR Eslemelerinin Doğrulanması

Merkez Yönlendiriciye Olan Bağlantının Dogrulanmasi

Yönlendiricinin FR Anahtarı ile Haberleşmesinin Kontrolü

Temel Yapılandırma

Son Yapılandırma

Merkez Yönlendirici Yapılandırması

4.8. Cisco Frame Relay Anahtarlama

 

Bölüm 5. ISDN Yapılandırılması ve Dial Backup

5.1. MAX’in ISDN-PRI  için Yapılandırılması   

Durum Pencereleri ve Diagnostics  

E1 Modülü, Port ve Devre Durumu  

E1/PRI Kanal Etkinlik Belirteçleri  

5.2. MAX’te ISDN-BRI Kurulumun Test Edilmesi 

        Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları  

5.3. MAX’in, Bir Pipeline 50’ye IDSL Bağlantısı (Anahtarlamali)

        Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları

5.4. MAX 4000 veya 6000 Biriminin Stacking Için Yapılandırılması

5.5. Reel IP Adresi ve NAT Kullanarak IDSL ile Internet  Bağ. Saglanmasi

5.6. MAX’in Analog PPP Çagrilarini Kabul Etmesi için Yapılandırılması

Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları

5.7. Nailed E1/Frame Relay Bağlantılarında ISDN Dial Backup

5.8. Çagrilara Cevap Vermeyen Bir Max Biriminde Hata Bulma

Sıkça Yapılan Hatalar

Kontrol Edilecekler

5.9. MAX’te PRI’dan Gelen Çağrıların Yönlendirilmesi

Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları

5.10. Max’in CBCP için Yapılandırılması (Call Back Control Protocol)

MAX’te CBCP‘nin Genel Olarak Etkinleştirilmesi  

CBCPnin bir Bağlantı Profilinde Kullanılması

CBCP Mode’u için Seçenekler 

Trunk Gruplarının CBCP için Ayarlanması

Sıkça Yapılan Hatalar

5.11. Microsoft’un CBCPsini Kullanmak için MAX’in ve Radius Profilinin Yapılandırılması

5.12. Pipeline 50, 75, 85 ve 130 Birimlerinin BACP Kullanılarak Dinamik Band Genişliği için Yapılandırılması

Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları  

BACPu Destekleyen Üreticiler ve Gereksinimleri  

5.13. MAX’te Dial on Demand  

Internet’e Erişim için Dial on Demand  

Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları 

5.13.1. Dial On Demand Özelliğinde Hata Bulma 

Sıkça Yapılan Yapılandırma Hataları  

5.14. Cisco Yönlendiricileri ile ISDN-BRI Hatlari Üzerinden Bağlantı Sağlanması

Yapılandırma  

Hat Yedekleme (Dial Backup)  

Yedek Seri Arayüzler  

Dial Backup Yapılandırması    

Yedek Arayüzün Belirlenmesi  

Trafik Yükü Eşiginin Belirlenmesi  

Yedek Hat Gecikmesinin Tanımlanması

Seri Arayüzler için Dial Backup Yapılandırma Örnekleri  

Asenkron bir Arayüz Kullanılarak Dial Backup 

DDR ve ISDN Kullanılarak Dial Backup  

Asıl Arayüz Belirli Bir Eşik Değerine Ulaşıldığında Dial Backup

Asıl Arayüz Belirli Bir Eşik Değerine Aştığında Dial Backup  

Asıl Hat Devre Dışı Kaldiğında Dial Backup   

 

Bölüm 6. Dinamik Yönlendirme 

Dinamik Yönlendirme Protokolleri   

Kullanılabilecek En Fazla Ağ Cihazının Belirlenmesi  

Split Horizon, Route Poisoning ve Poison Reverse  

Tetiklenmis Güncelleme (Triggered Update)

6.1. Uzaklık Vektörü Yönlendirme Protokolleri   

6.1.1. RIP 

Dezavantajları , Avantajları, Yapılandırması 

RIP protokolünün gözlenmesi 

6.2. Bağlantı Durumu Yönlendirme Protokolleri   

6.2.1. OSPF 

Avantajları, Dezavantajları, Yapılandırma

OSPF Protokolünün Gözlenmesi 

6.3. BGP Protokolü Uygulama Esasları

    Çalisma Esasları

6.3.1. BGP Yapılandırması (Cisco) 

Aralıklar 

Atomlar

Parçalar

Dal

BGP Yol Seçim İşlemi

BGP Özellik Türleri

Route Flap (Çırpıntı) Nedir ve Neden İstenilmeyen Bir Durumdur? 

AS-Path Erişim Listeleri (Access Lists, Filters)

AS-PATH Erişim Listelerinin Girilmesi, Değiştirilmesi ve Silinmesi

eBGP ve iBGP

Komşuluk (Peering) Bağlantıları

6.4. MAX’te OPSF Yapılandırması

6.5. RIP v2 için MAX Biriminin Yapılandırılması

RIP Policy , RIP Summary, RIP Preference, RIP Metric, DownPreference, DownMetric, Private

 

Bölüm 7. Güvenlik

7.1. Pipeline 130 ve 220 Birimlerinin NAT, Frame Relay ve Interface-Based Yönlendirme için Yapılandırılması

7.2. NAT Kullanılan Bir Pipeline’da, NAT Arkasında Çalışan Bir Sunucuya Erişim için İzin Verilmesi

7.3. SecureConnect Firewall’un Genel Yapılandırması

7.4. SecureConnect Firewall’un MAX Biriminde Kullanılması

7.5. MAX Biriminde Statik IP Filitreleme

7.6. Cisco Yönlendiricilerinde IP Filitreleme

Erişim Listelerinin Tanımlanması

Erişim Listelerinin Arayüzlere Uygulanması

“Input” Erişim Listeleri

IP Adres Araliklarinin Belirtilmesi

7.7. Cisco IPSec Yapılandırması

IPSec Yapılandırması

Mevcut Paket Filtrelerinin Gözden Geçirilmesi

Islemlerin Sirasi

Örnek Uygulama

7.8. Cisco NAT Yapılandırması

 

Bölüm 8. Ağ Yönetimi

8.1. MAX’in SNMP Yönetimi Yapılandırılması

MAX Üzerinde SNMP Aracısı Yapılandırması

SNMP Trap’lerinin Yapılandırılması

Sık Yapılan Yapılandırma Hataları

8.2. Cisco SNMP Yapılandırması 

SNMP Erişimin Yönlendiricilerde Yapılandırılması 

SNMP Mesajlarinin Yönlendiricilerde Yapılandırılması  

Yönlendiricilerde Diğer SNMP Komutları  

                               

Bölüm 9. Lucent Platformuna Özgü Yapılandırmalar

9.1.  Bir MAX’te Trunk Gruplarinin Yapılandırılması

9.2.  Bir MAX’in IPX Çagrilarini Kabul Etmesi için Ayarlanması

9.3.  MAX’te Drop & Insert Yapılandırması

9.4.  Ek Statik Yönlendirmeler için Bir Pipeline’in Yapılandırılması

9.5.  MAX Üzerinde VoIP Yapılandırması

 

Bölüm 10. Cisco IOS Platformuna Özgü Yapılandırmalar

      10.1. Cisco CMTS (Cable Modem Termination System) Yapılandırması

DHCP Sunucusunun Yapılandırılması

Ileri DHCP Sunucu İşlevleri

Time of Day (ToD) Hizmeti

TFTP Hizmeti

Örnek Ağ Şekli

Yapılandırma Örneği

CPE Yapılandırması

Bağlantıların Denenmesi

Ileri Yapılandırma Seçenekleri

      10.2. Cisco Yönlendiricilerinde Kural Tabanli Yönlendirme

 

Ek-A: WAN Bağlantılarında Kullanılan Kablolar

Ek-B: Lucent Disconnect ve Progress Kodları

Ek-C: WDD Tesşis Komutlarının MAX ve Pipeline Birimlerinde Hata Tespiti için Kullanımı

Ek-D: Pipeline’da Hata Tespiti için Kullanılan Komutlar

Ek-E: Protokol ve Port Numaraları

Ek-F: Dial-up Bağlantılarda Problem Teşhisi

 

Kaynaklar

 

Dizin


Diğer Mühendislik ve Teknik Kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Teknik Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları