VB.NET (Visual Basic) Programlama Dili

Cilt 2. İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uygulamaları

Ahmet KAYMAZ (Bilgisayar Yüksek Mühendisi)

 

 

ISBN: 978-605-4220-34-2, 2011

408 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                   şimdi satın al

Cilt 1. Programlama İlkeleri ve Temel Kavramlar için buraya tıklayınız.


Bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve tam anlamıyla nesne yönelimli bir dil olan VB.NET (Visual Basic.NET) programlama dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağını ve sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.


Türkiye'nin İnternet Kitapçısı ---> www.tdk.com.tr               şimdi satın al


İçindekiler

Cilt 2:      İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 21.      ADO.NET Mimarisi

      21.1.     Veri Erişim Bileşenleri

      21.2.      ADO.NET Nedir?

      21.3.      ADO.NET Mimarisi

      21.4.     Özet

      21.5.     Sorular

Bölüm 22.      ADO.NET Bağlantılı Sınıflar

      22.1.      DbConnection Nesnesi        460

      22.2.      Bağlantı Cümlesinin Saklanması      466

      22.3.      DbCommand Nesnesi     468

             22.3.1.      DbCommand Nesnesinin Yürütülmesi    470

      22.4.      DbDataReader Nesnesi 473

             22.4.1. DbDataReader Sınıfının Üyeleri       479

      22.5.      DbParameter Nesnesi     481

      22.6.      DbTransaction Nesnesi        484

             22.6.1.      ADO.NET 2.0 Transaction (İşlem-bilgi)Yönetimi

             22.6.2.  Savepoint Kavramı    493

      22.7.     Özet

22.8.     Sorular

Bölüm 23.      ADO.NET Bağlantısız Sınıflar

      23.1.      DbDataAdapter Nesnesi      495

      23.2.      DataSet ve DataTable Nesneleri 497

             23.2.1. DataTable Nesnesinde Kayıt Arama ve Filtreleme

             23.2.2.      Değişen Kayıtlar Hakkında Bilgi Almak    

             23.2.3.      Tablodaki Değişiklikleri İzlemek     

             23.2.4.      DataTable ile XML Okuma ve Yazma

             23.2.5.      DataTable Olayları    

             23.2.6.      DataSet Nesnesinin Üyeleri      512

             23.2.7.      LoadOption Numaralandırma       516

             23.2.8.      DataTable Merge() Yordamı       518

      23.3.      DataView Nesnesi     521

      23.4.      Tablodan “TOP N” Kayıt Almak        526

      23.5.      DataViewManager Nesnesi       527

      23.6.      DataTableReader Nesnesi 532

      23.7.      DataRelation Nesnesi     533

      23.8.      Kısıtlama Kullanımı 539

      23.9.      Hesaplanmış Kolon Oluşturulması

23.10.   Özet

23.11.   Sorular

 

Bölüm 24.      DataSet Nesne Türleri

      24.1.     Typed Dataset Oluşturulması

24.2.     Özet

24.3.     Sorular

 

Bölüm 25.      DataAdapter Kullanımı

      25.1.     Tablo Eleştirilmesi

      25.2.      Fill() ve FillSchema() Yordamları

      25.3.      Update() Yordamı

      25.4.      DataAdapter Olayları

      25.5.      Identity Bilgisinin Alınması

      25.6.      AcceptChangesDuringFill ve AcceptChangesDuringUpdate Özellikleri

      25.7.      Concurrency Violation Sorunu (Eş Zamanlı Uyumsuzluk)

      25.8.      DbCommandBuilder Nesnesi

      25.9.      DataAdapter UpdateBatchSize Özelliği

      25.10.   Özet

      25.11.   Sorular

 

Bölüm 26.     İleri ADO.NET Konuları

      26.1.     ADO NET’te Bağlantı Havuzu

      26.2.      ADO.NET’te MARS Özelliği

      26.3.      DataSet ile DataReader Arasındaki Fark

      26.4.      Asenkron Veri Erişimi

            26.4.1. Havuz (Pooling) Modeli

             26.4.2.  Bekleme (Wait) Modeli

             26.4.3.  Geri-Çağırma (CallBack) Modeli

      26.5.      SqlDependency ve SqlBulkCopy Nesneleri

      26.6.     Data Provider Bağımsızlığı (DbProviderFactory)

      26.7.     Özet

      26.8.     Sorular

 

Bölüm 27.      XML ve Uygulamaları

      27.1.     XML Nedir?

      27.2.     XML ve DTD Kullanımı

             27.2.1.      DTD İçerisinde Elementlerin Tanımlanması

             27.2.2.      DTD İçerisinde Özniteliklerin Tanımlanması

             27.2.3.      DTD İçerisinde Varlıkların Tanımlanması

      27.3      XML İsim-uzayı

      27.4.     XML Şeması

             27.4.1.      Şemada Element ve Öznitelik Tanımlama

             27.4.2.      Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri

             27.4.3.      XML Şema Belirteçleri (Adverb)

      27.5.     XML Biçimlendirme Dili (XSL)

      27.6.     XML Adresleme Dili (XPath)

      27.7.     Özet

      27.8.     Sorular

 

Bölüm 28.      .NET Framework’te XML Programlama

      28.1.     Kanal (Stream) Tabanlı XML İşlemleri

             28.1.1.      XmlReader Sınıfının Kullanımı

             28.1.2.      XmlReader ile Belgenin Doğrulanması

             28.1.3.      XmlWriter Sınıfının Kullanımı

      28.2.     DOM Tabanlı XML İşlemleri   

             28.2.1.      XmlDocument Sınıfının Kullanımı

      28.3.     XML Dönüştürme (XslTransform Sınıfı)

      28.4.      .NET’te XPath Uygulaması   

      28.5.      DataSet ve XML İlişkisi   

             28.5.1.      DataSet’i XML Olarak Yazdırmak

             28.5.2.      XML Belgesini DataSet’e Yüklemek

      28.6.      XmlDataDocument Sınıfı      

      28.7.     İlişkili Tablolar ve XML      

      28.8.     .NET Serileştirme İşlemleri   

      28.9.     Özet

      28.10.   Sorular

 

Bölüm 29.      VB.NET 2008 Yenilikleri

      29.1.      Bilinçsizce Türlendirilmiş Değişkenler

      29.2.        Anonim/İsimsiz Veri Türleri 

      29.3.     Nesne ve Dizin İlklendirme     

      29.4.      Genişletme Yordamları     

      29.5.      Lambda İfadeleri          

      29.6.     Parçalı Yordam           

      29.7.     Yeni Nesil Veri Programlama Modeli (ADO.NET 3.5)

             29.7.1. Varlık-İlişki Modellemesi

             29.7.2.  Nesne-İlişki Haritalama

             29.7.3.  ADO.NET Entity Framework

      29.8.     Özet

      29.9.     Sorular

 

Bölüm 30.      LINQ Sorgulama Yöntemi

      30.1.     Dil ile Bütünleşik Sorgulama

      30.2.     LINQ Sorgu Sözdizimi ve Yürütülmesi

      30.3.     LINQ Operatörleri   

             30.3.1.      Kısıtlama Operatörleri   

             30.3.2.      Seçme Operatörleri   

             30.3.3.      Bölümleme Operatörleri   

             30.3.4.      Birleştirme Operatörleri   

             30.3.5.      Ulama Operatörleri   

             30.3.6.      Sıralama Operatörleri   

             30.3.7.      Gruplama Operatörleri   

             30.3.8. Küme Operatörleri   

             30.3.9. Dönüştürme Operatörleri   

             30.3.10. Eşitlik Operatörleri   

             30.3.11. Eleman Operatörleri   

             30.3.12. Üretim Operatörleri   

             30.3.13. Ölçüm Operatörleri   

             30.3.14. Gruplama Fonksiyonu Operatörleri

      30.4.     İleri LINQ Örnekleri       758

      30.5.      Dataset için LINQ   761

      30.6.     Özet65

      30.7.     Sorular

 

Bölüm 31.     SQL ve XML için LINQ Kullanımı

      31.1.      SqlMetal Aracı

      31.2.     O/R Tasarım Aracı

      31.3.     Veri Çekme Sorguları

      31.4.     Veri Güncelleme Sorguları

      31.5.      DLINQ’de SQL İfadelerinin Çalıştırılması

      31.6.     Stored Procedure ve Function Kullanımı

      31.7.      DLINQ’de Transaction Desteği

      31.8.      DataContext Sınıfının Veritabanı Yordamları

      31.9.     XML için LINQ (XLINQ)

      31.10.      VB.NET'in XML Sözdizime Desteği

      31.11. XML Belgesini XLINQ ile Sorgulamak

             31.11.1. Alt veya Üst Düğümleri Seçme

      31.12.   XML Belgesinde DML Örnekleri

      31.13.   Özet

      31.14.   Sorular

 

Ek A:   .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

      A.1.      Framework Class Library (FCL)'nin Önemli İsim-uzayları

      A.2.     Dosya Formatı (Portable Executable - PE)

      A.3.     NGEN mi JIT mi?

      A.4.     .NET Yürütme Modeli (CLR Execution Model)

      A.5.     Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama

             A.5.1.      Çöp Toplama Algoritması

             A.5.2.      Finalization

             A.5.3.      Finalization ve Çöp Toplayıcı

             A.5.4.      Çöp Toplayıcının Programlaması

             A.5.5.      Çöp Toplama Performansı

             A.5.6.      Güçlü ve Zayıf Referanslar

Kaynakça

Dizin


 

İçindekiler - Cilt 1

 

Bölüm 1. .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

 

Bölüm 2. Visual Basic .NET Programlama Diline Giriş

 

Bölüm 3.  Veri Türleri ve Değişkenler

 

Bölüm 4.  Operatörler

 

Bölüm 5. Döngü ve Kontrol Deyimleri

 

Bölüm 6.  Dizi ve Matrisler

 

Bölüm 7. Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

 

Bölüm 8.  Statik Üyeler ve Harici Sınıflar

 

Bölüm 9. OOP'nin Temel İlkeleri

 

Bölüm 10.   Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik

 

Bölüm 11.  Aykırı Durum Yönetimi

 

Bölüm 12.  Koleksiyon Nesneleri (Collection Objects) 

 

Bölüm 13.  Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

 

Bölüm 14.  Giriş/Çıkış Kullanımı

 

Bölüm 15.  Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri

 

Bölüm 16.   Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 

Bölüm 17.   Yansıma (Reflection)

 

Bölüm 18.  Çok Parçacıklı Programlama  (Multithreading Programming)

 

Bölüm 19. Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı

 

Bölüm 20. Windows Form Uygulamaları (GUI)

  

Ek A:  UML Diyagramları

Kaynakça

Dizin

 

Üniversite kitapları, teknik kitaplar, bilgisayar kitapları, bilimsel kitaplar