VB.NET (Visual Basic) Programlama Dili

Cilt 1. Programlama İlkeleri ve Temel Kavramlar

Ahmet KAYMAZ (Bilgisayar Yüksek Mühendisi)

 

 

ISBN: 978-975-6797-85-3, 2009

448 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                             şimdi satın al

Cilt 2. İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uygulamaları için buraya tıklayınız.


Bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve tam anlamıyla nesne yönelimli bir dil olan VB.NET (Visual Basic.NET) programlama dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağını ve sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.


Türkiye'nin İnternet Kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                    şimdi satın al


İÇİNDEKİLER (Cilt 1)

Önsöz

 

Bölüm 1.  .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

 1.1.  .Net Framework Nedir?

 1.2.  Ortak Dil Yapısı, Ortak Veri Türü ve Ortak Dil Özellikleri

 1.3.  Yönetilen ve Yönetilmeyen Kod Nedir?

 1.4.  CLR (Common Language Runtime) Nedir?

 1.5.  Ara-dil (IL/MSIL)  ve Anında (JIT) Derlem

 1.6.  Framework Sınıf Kütüphanesi ( FCL)

 1.7.  Üst-Veri /Metadata

 1.8.  ILDASM ve ILASM Aracı

 1.9.  Bütünleşik-Kod /Assembly

 1.10. Uygulama Alanı

 1.11. Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama

 1.13. Özet

 1.14. Sorular 

 

Bölüm 2. Visual Basic .NET Programlama Diline Giriş

 2.1.  İlk Örneğimiz

 2.2.  Visual Studio.NET Arayüzü (IDE)

   2.2.1. Visual Studio.NET Pencereleri

   2.2.2.    IDE Ortamında İlk Örnek

 2.3.  Özet

 2.4.  Sorular

 

Bölüm 3.  Veri Türleri ve Değişkenler

 3.1.  Değer ve Referans Türleri

 3.2.  Uzayan İfadeler

 3.3.  Tür Karakterleri

 3.4.  Sabitler

 3.5.  Veri Türleri Arasında Dönüşüm

 3.6.  Boxing ve Un-Boxing Dönüşüm

 3.7.  Option Derleme Seçenekleri

 3.8.  Literal Karakterleri

 3.9.  Anahtar Sözcükler ve Tanımlayıcılar

 3.10. Nullable Veri Türleri

 3.11. Özet

 3.12. Sorular

  

Bölüm 4.  Operatörler

 4.1.  Tekil Operatörler

 4.2.  Aritmetik Operatörler

 4.3.  İlişkisel Operatörler

 4.4.  Mantıksal Operatörler

 4.5.  Atama Operatörleri

 4.6.  bit-düzeyinde (Bitwise) Operatörler

 4.7.  Kaydırma Operatörleri

 4.8.  Değişken Türü (GetType) Operatörü

 4.9.  Operatörlerin Öncelik Sırası

 4.10. Özet

 4.11. Sorular

 

Bölüm 5. Döngü ve Kontrol Deyimleri

 5.1.  Koşul Deyimleri

 5.2.  Seçme Deyimi

 5.3.  Döngü Deyimleri

   5.3.1. while Deyimi

   5.3.2. do Deyimi

   5.3.3. Do Until Döngüsü

   5.3.4. for Deyimi

   5.3.5. foreach Deyimi

 5.4.  Atlama/Dallanma Deyimleri

 5.5.  Temel Giriş/Çıkış İşlemleri

 5.6.  Özet

 5.7.  Sorular 

 

Bölüm 6.  Dizi ve Matrisler

 6.1.  Tek-Boyutlu Diziler

 6.2.  Çok-Boyutlu Diziler :Matris ve Uzay

 6.3.  Karışık Boyutlu (Jagged) Diziler

 6.4. System.Array ve Dizi İşlemleri

     6.4.1. System.Array Özellik ve Yordamları

 6.5.  Dinamik Diziler

 6.6.  Özet

 6.7.  Sorular 

 

Bölüm 7. Nesne Yönelimli Programlama (OOP)

 7.1.  Sınıf ve Nesne Kavramları

 7.2.  Sınıf ve Nesne Tanımlamak

 7.3.  Sınıf Üyeleri

 7.4. Yordamlar (Methods)

   7.4.1. Parametreler

    7.4.1.1. Değer veya Referans Yoluyla Parametre Aktarmak

    7.4.1.2. Yordamlara Değişken Sayıda Parametre Göndermek

   7.4.2. Yinelemeli/ Rekürsif Yordamlar

   7.4.3. Main() Yordamı

 7.5. Yapıcılar (Constructors)

 7.6. Yıkıcılar (Destructors)

 7.7. Özellikler ve İndeksleyiciler

   7.7.1. Özellikler (Properties)

   7.7.2. İndeksleyiciler (Indexers)

 7.8.  Özet

 7.9.  Sorular

 

Bölüm 8.  Statik Üyeler ve Harici Sınıflar

 8.1.  Statik Üyeler

 8.2.  Me Anahtar Sözcüğü

 8.3.  İsim-uzayı

 8.4.  Proje İçinde Sınıf Dosyaları Dâhil Etmek

 8.5.  Parçalı Sınıf

 8.6.  Özet

 8.7.  Sorular

 

Bölüm 9. OOP'nin Temel İlkeleri

 9.1. Soyutlama

 9.2. Sarmalama

   9.2.1. Erişim Belirleyiciler

 9.3.  Çok Şekillilik (Polymorphism)

   9.3.1. Yeniden Yükleme

   9.3.2. Arabirim Çok-şekilliği

   9.3.3. Soyut Sınıf

 9.4. Kalıtımsal Çok-şekillilik

   9.4.1. Üye Gizlemek

   9.4.2. Temel Sınıftaki Üye Erişim Sözcükleri (Mybase ve Me)

   9.4.3. Yapıcı (Constructor) ve Yıkıcı (Destructor) Kalıtımı

   9.4.4. Erken Bağlama ve Geç Bağlama

   9.4.5. Erişim Belirleyici Tablosu

 9.5.  Nesne Tabanlı Programlama (OBP- Object Based Programming)

 9.6.  Özet

 9.7.  Sorular 

 

Bölüm 10.   Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik

 (Struct, Enumeration, Attribute)  

 10.1.  Yapı/ Topluluk

   10.1.1. Yapı/ Topluluk Üyeleri

   10.1.2.  Yapı ve Kalıtım

   10.1.3.  İçiçe Yapılar189

   10.1.4.  Yapı ve Sınıf Arasındaki Fark

 10.2.  Numaralandırma

 10.3.  Öznitelikler (Attributes)

   10.3.1. Conditional Özniteliği

   10.3.2. Obsolete Özniteliği

 10.4.  Özet

 10.5.  Sorular 

 

Bölüm 11.  Aykırı Durum Yönetimi

 11.1.  try, catch ve finally  

 11.2.  Aykırı Durum Yaratmak

 11.3.  Kullanıcı Tanımlı Aykırı Durum Türü

 11.4.  System.Exception Üyeleri

 11.5.  Özet

 11.6.  Sorular 

 

Bölüm 12.  Koleksiyon Nesneleri (Collection Objects) 

 12.1. Koleksiyon Sınıfları

   12.1.1.  DiziListe (ArrayList)

   12.1.2.  ÇırpıTablosu (Hashtable)

   12.1.3.  SıralıListe (SortedList)

   12.1.4.  Yığın Yapısı

   12.1.5.  Kuyruk Yapısı (Queue)

   12.1.6.  bit Dizisi (BitArray)

   12.1.7.  CollectionBase ve DictionaryBase Sınıfları

 12.2. Koleksiyon Arabirimleri

   12.2.1. ICollection Arabirimi  

   12.2.2.  IList Arabirimi

   12.2.3.  IDictionary Arabirimi  

   12.2.4.  IEnumerable Arabirimi  

 12.3. Generic Veri Türü   

   12.3.1. Generic Sınıf ve Generic Yordam

   12.3.2. Generic Mimarisinde Kısıtlama (Constraint) Kullanımı 

   12.3.3. Generic Koleksiyon Sınıfları

   12.3.4. Generic Delegate  

 12.4. Özet

 12.4. Sorular 

 

Bölüm 13.  Delegeler ve Olaylar (Delegates and Events)

 13.1.  Delegeler 

 13.2.  Olaylar

 13.3. System.EventArgs Sınıfı

 13.4.  Dinamik Kontrol Örneği

 13.6.  Özet

13.7.  Sorular

 

Bölüm 14.  Giriş/Çıkış Kullanımı

 14.1.  Dosya Yazma ve Okuma İşlemleri

   14.1.1.  Kanal (Stream) Kavramı

   14.1.2.  Byte ve Karakter Kanal Sınıfları

   14.1.3. Byte Tabanlı Dosya Okuma/Yazma (FileStream)

   14.1.4.  Karakter Tabanlı Dosya Okuma/Yazma

   14.1.5.  StringReader ve StringWriter Kullanımı

   14.1.6.  İkili Verileri Okumak ve Yazmak

   14.1.7.  MemoryStream Kullanma

  14.2.  Dosya ve Klasör İşlemleri

   14.2.1.  Directory ve DirectoryInfo Sınıflarının Kullanımı

   14.2.2.  File ve FileInfo Sınıflarının Kullanımı

   14.2.3.  Path Sınıfının Kullanımı 

 14.3.  Özet

 14.4.  Sorular 

 

Bölüm 15.  Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri

 15.1.  Sözce/String Türünün Özellikleri 

 15.2.  String Sınıfının Yordamları

 15.3.  StringBuilder Sınıfı   

 15.4.  Karakter, Sayı ve Tarih Biçimlendirme Yöntemleri

 15.5.  Sayısal Biçim Belirleyicileri  

 15.6.  Tarih ve Saati Biçimlendirmek

 15.7.  .NET’te Genelleştirme ve Yerelleştirme  

 15.8.  Kültüre Bağlı Biçimlendirme

 15.9.  Kaynak Dosyaları 

 15.10. System.Resources Sınıfı Kullanımı 

 15.11. Yerelleştirmede Kaynak Dosyanın Kullanılması   

 15.12.  Özet

 15.13.  Sorular

 

Bölüm 16.   Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.1. Tekil Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.2. İkili Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.3. İlişkisel Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.4. Dönüşüm Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi

 16.5. Özet

 16.6. Sorular

 

Bölüm 17.   Yansıma (Reflection)

 17.1.  Tür Üyeleri Hakkında Bilgi Almak

 17.2.  Tür Üyelerini Çağırmak

 17.3.  Bütünleştirilmiş Koddan (Assembly) Tür Yüklemek

 17.4.  Özet

 17.5.  Sorular

 

Bölüm 18.  Çok Parçacıklı Programlama  (Multithreading Programming)

 18.1.  .NET’te Çok Parçacıklı Programlama

 18.2.  Parçacıkları Oluşturmak ve Çalıştırmak

 18.3.  Parçacıkları Bekletmek

 18.4.  Parçacıkların Sona Ermesini Beklemek

 18.5.  Parçacıkları Yok Etmek 

 18.6.  IsBackground Özelliği

 18.7.  Parçacığın Durumunu Öğrenmek

 18.8.  Parçacık Öncelikleri 

 18.9.  Parçacık Güvenliği ve Eşitleme   

 18.10.  Monitor Sınıfını Kullanmak

 18.11.  Mutex Sınıfını Kullanmak

 18.12.  Semaphore Sınıfını Kullanmak

 18.13.  Özet

 18.13.  Sorular

 

Bölüm 19. Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı

 19.1.  Özel ve Genel Bütünleştirilmiş Kodlar

 19.2.  XML Tabanlı Açıklama / Kod Belgelendirmesi Oluşturmak

 19.3.  Özet

 19.4.  Sorular

 

Bölüm 20. Windows Form Uygulamaları (GUI)

 20.1.  Windows Uygulamaları Olaya Dayalıdır

 20.2.  İlk Windows Uygulama Örneği

 20.3.  VS.NET Panelleri ve Menüleri  

 20.4.  Windows Form Kontrolleri

 20.5.  Windows Uygulamalarında Yaygın Kullanılan Kontroller

 20.6.  Menü ve Araç Çubuğu Kontrolleri

 20.7.  Diyalog Kontrolleri

 20.8.  Belge Yazdırma Kontrolleri

 20.9.  Veri Kontrolleri 

 20.10. Cristal Report  Kontrolleri

 20.11. MDI Uygulamaları 

 20.12. Kurulum Projesi Hazırlamak

 20.13. Özet

 20.14. Sorular

 

Ek A:  UML Diyagramları

Kaynakça

Dizin


Cilt 2.  İleri Düzey Programlama ve Veritabanı Uygulamaları

 

Bölüm 21. ADO.NET Mimarisi

Bölüm 22.   ADO.NET Bağlantılı Sınıflar

Bölüm 23. ADO.NET Bağlantısız Sınıflar

Bölüm 24. DataSet Nesne Türleri

Bölüm 25. DataAdapter Kullanımı

Bölüm 26.   İleri ADO.NET Konuları

Bölüm 27. XML ve Uygulamaları

Bölüm 28.  .NET Framework’te XML Programlama

Bölüm 29.  LINQ Sorgulama Yöntemi

Bölüm 30.  SQL ve XML için LINQ Kullanımı (DLINQ ve XLINQ)

Ek A:   .NET Framework Mimarisi ve Bileşenleri

Kaynakça

Dizin


 Üniversite kitapları, teknik kitaplar, bilgisayar kitapları, bilimsel kitaplar