http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/Katihal-Fizigi-Temelleri_20_1.jpg

Katıhal Fiziği Temelleri

Dr. Ercüment AKAT 

 

 

 

TÜBA Doğa Bilimleri Dalında 2011 Mansiyon Ödülü

 

ISBN: 978-605-4220-16-8, Türkçe

2010, 568 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


  Katıhal Fiziği Temelleri PDF indir                    şimdi satın al


"Katıhal Fiziği Temelleri" adlı bu kitabımızda modern fiziğin ve kuantum mekaniğinin temelleri, kristal yapısı ve genelde parçacıkların, özelde elektronların uyduğu istatistiksel dağılım fonksiyonları ele alınmaktadır. Ayrıca katıların ısıl ve elektriksel özellikleri, yarıiletkenler ve kullanıldıkları aygıtlar incelenmiş olup kutuplanma, manyetik özellikler ve üstüniletkenlik konuları kapsanmaktadır. Kitapta çözümüyle birlikte  çok sayıda örnek sorular verilmiş ve konuların anlatımı şekillerle desteklenmiştir.

"Katıhal Fiziği Temelleri" adlı bu kitabımız üniversitelerin dört yıllık Fizik Lisans bölümlerinde zorunlu, Elektrik Mühendisliği bölümlerinde de seçmeli olarak okutulan “Katıhal Fiziği” dersi için bir ders kitabı veya  yardımcı kaynak niteliğindedir. Hem akademisyen hem de üniversite öğrencileri için yararlı bir kaynak kitaptır.


           http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f66/MATLAB-ile-Numerik-Analiz-Muhend_6166_1.jpg


Türkçe Ders Kitapları İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                                  şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

 

Bölüm 1. Modern Fiziğin Temelleri 

1.1. Atomun Yapısı

1.2. Dalgalar   

1.3. Elektromanyetik Dalgalar   

1.4. Süreklilik ve Kesiklilik  

1.5. Duran Dalgalar   

1.6. Faz ve Grup Hızı  

1.7. Debroglie'un Madde Dalgaları  

1.8. Compton Olayı   

1.9. Heisenberg'in Balirsizlik İlkesi

1.10. Siyahcisim Işınımı

1.11. Bohr'un Atom Modeli

1.12. Atomdaki Enerji Düzeyleri 

1.13. Fotoelektrik Olayı   

1.14. Özet

1.15. Sorular

 

Bölüm 2. Kuantum Mekaniğinin Uygulamaları

2.1. Dalga Parçacık İkilemi

2.2. Dalga Fonksiyonu

2.3. Schrödinger Dalga Denklemi

2.4. Boş Uzaydaki Özgür Parçacık

2.5. Potansiyel Basamağı

2.6. Sonlu Potansiyel Basamağı

2.7. Sonsuz Derinlikte Potansiyel Kuyusu

2.8. Yarı Sonsuz Potansiyel Kuyusu

2.9. Sonlu Potansiyel Kuyusu

2.10. Tünelleme Olayı

2.11. Harmonik Salınıcı

2.12. Beklenen Değerler 

2.13. Hidrojen Atomu

2.14. Açısal Momentum ve Spin Kavramı

2.15. Periyodik Çizelge

2.16. Özet

2.17. Sorular

 

Bölüm 3. Kristaller

3.1. Kristal Yapısı

3.2. Soğutma Hızının Önemi

3.3. Tek Boyutlu Kristal

3.4. İki Boyutlu Kristal

3.5. Üç Boyutlu Kristal

3.6. Atomların Kristaldeki Konumları

3.7. İlkel Birim Hücre

3.8. Bravais Örgüsü

3.9. Yaygın Örgü Türleri

3.10. Yönler, Düzlemler, Miller İndisleri

3.11. Birbirine Paralel (hkl) Düzlemleri Arasındaki Uzaklık

3.12. Atomlar ve Moleküller Arasındaki Kuvvetler

3.13. Bağlanma

3.14. Atomik Doluluk Oranı

3.15. Özet

3.16. Sorular

 

Bölüm 4. Kırınım

4.1. Kristallerde Simetri (Bakışım) 

4.2. X-ışınlarının Kırınımı, Bragg Yasası

4.3. Kristalden Saçılma

4.4. Esnek Saçılma

4.5. Ters Örgü

4.6. Kristallerde Kuşak Kavramı

4.7. Brillouin Bölgeleri

4.8. Özet

4.9. Sorular

 

Bölüm 5. İstatistiksel Fizik

5.1. Temel İstatistik Kavramları

5.2. Ortalama ve Standart Sapma

5.3. Makro ve Mikro Durumlar 

5.4. İki Durumlu Sistemler

5.5. Rastgele Yürüme

5.6. Termodinamik Yasaları

5.7. Durum Yoğunluğu

5.8. Dağılım Fonksiyonları

5.9. Özet

5.10. Sorular

 

Bölüm 6. Örgü Titreşimleri

6.1. Dalga Parçacık

6.2. Harmonik Salınıcı

6.3. Termodinamik Yasaları

6.4. Fonon

6.5. Isı Sığası

6.6. Einstein Modeli

6.7. Debye Modeli

6.8. Uzama, Genleşme, Young Modülü

6.9. Örgü İçinden Geçen Dalgalar

6.10. Eşbölüşüm Kuramı

6.11. Isıl İletkenlik

6.12. Özet

6.13. Sorular

 

Bölüm 7. Metallerin Elektriksel Özellikleri

7.1. Dalga Parçacık

7.2. Elektriksel İletkenlik

7.3. Ohm Yasası

7.4. Direncin Sıcaklığa Bağımlılığı

7.5. Matthiessen Kuralı

7.6. Değişken Akım (AC) İletkenliği

7.7. Hall Olayı

7.8. Fermi Küresi

7.9. Durum Yoğunluğu

7.10. Özet

7.11. Sorular

 

Bölüm 8. Yarıiletkenler

8.1. Kuşak (Bant) Kavramı

8.2. Yarıiletkenler

8.3. Akım Taşıyıcı Yoğunlukları n ve p 

8.4. Katkılama (n Tipi)

8.5. Katkılama (p Tipi)

8.6. Fotoiletkenlik

8.7. Işık Geçirgenliği

8.8. Birleşme Süreçleri

8.9. Yayılma

8.10. Amorf Yarıiletkenler 

8.11. Doğru Akım (DC) İletkenliği 

8.12. Değişken Akım (AC) İletkenliği 

8.13. Özet

8.14. Sorular

 

Bölüm 9. Yarıiletken Elemanlar

9.1. p-n Eklemi

9.2. İleri ve Ters Yönde Kutuplanma

9.3. Güneş Pili

9.4. Eklem Diyot

9.5. İki Kutuplu Eklem Transistör

9.6. Alan Etkili Transistör

9.7. Lazer   

9.8. Özet

9.9. Sorular

 

Bölüm 10. Kutuplanma  

10.1.Dipol Kavramı

10.2.Tork ve Potansiyel Enerji

10.3.Yalıtkanlık Sabiti ve Kutuplanabilirlik

10.4.Elektronik Kutuplanma

10.5.İyonik Kutuplanma

10.6.Yönlü Kutuplanma

10.7.Yalıtkanlığın Frekansa Bağlılığı

10.8.Karmaşık Geçirgenlik

10.9.Piezoelektrik Özelliği

10.10. Ferroelektrik Gereçler

10.11. Özet

10.12. Sorular

 

Bölüm 11. Manyetik Özellikler

11.1. Manyetik Büyüklükler

11.2. Atomdaki Mıknatıs

11.3. Diamanyetizma

11.4. Paramanyetizma

11.5. Üstüniletkenlik

11.6. Meissner Etkisi

11.7. I. ve II. Türden Üstüniletkenler

11.8. Cooper Çiftleri

11.9. Özet

11.10.    Sorular

 

Ekler

Kaynakça

Dizin

 


Akademik Bilimsel ve Üniversite Kitapları Papatya Yayıncılık Eğitim AŞ