PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM academic and technical book publisher

   akademik, bilimsel ve üniversite ders kitapları, bizim, işimiz...


< üniversite yayıncılığı > farkımız, kitaplarımızda; academic and technical book publisher


 Hakkımızda        Kitapların Listesi       Basılacak Kitaplar       Satış/Dağıtım       e-Kitap Projesi       Bizimle Çalışmak      Kurumsal Hizmetler       İletişim


 

 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kağan KOCATEPE kitap

Hamilelik Kitapları

Kağan KOCATEPE kitap

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatya.gen.tr

 

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

Ekolojik Sistemlerin Analizi, Yönetimi ve Modellenmesi 

Dr. Fatih EVRENDİLEK

 

 

ISBN: 975-6797-59-2

Türkçe, 2004, 208 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr. 1. hamur kağıt.


Bu kitapta ekolojik sistemlerin analizi, ekolojik sistemlerin yönetimi ve ekolojik sistemlerim modellenmesi yalın bir dille ele alınmıştır. Kitabın içeriğinde ekosistem dinamiği modellemesi, ekolojik sistemler, ekolojik sistem bileşenleri, süksesyon, ekosistem yapısı, peyzaj ekolojisi, çevre politikası, ekosistem dinamiği modelleme esasları, ortak sistemasarımı ve çözümlü ekosistem analizi konuları örneklerle açıklanmıştır.

Kitabımız hazırlanış itibariyle hem profesyonel çalışanlar için bir yol gösterici, hem araştırmacılar için referans kitap, hem de üniversite öğrencileri için bir ders kitabı niteliğindedir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr            şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

1. Bölüm: EKOLOJİK SİSTEMLERİN ANALİZİ

1.Giriş

2. Ekosistem Dinamiği Modellemenin Tarihçesi

3. Ekolojik Sistemler ve Bileşenleri

3.1. Zaman  Boyutu

3.2. Mekan  Boyutu

3.3. Ekosistem Yapısı

  3.3.1. Biyokütle: Birincil ve İkincil Üretim

  3.3.2. Biyolojik Organizasyon

  3.3.3. Ekolojik Niş: Türlerin Yaşam Stratejileri

  3.3.4. İşlevsel Türler

  3.3.5. Biyolojik Çeşitlilik

  3.3.6. Mekansal Heterojenlik

3.4. Ekosistem Fonksiyonu

3.4.1. Besin Ağında Madde ve Enerji Alışverişi

3.4.2. Enerji Akışı

3.4.3. Biyojeokimyasal Döngüler

3.4.3.1. Hidrolojik Döngü

3.4.3.2. Gaz Döngüleri

3.4.3.2.1. Karbon Döngüsü

3.4.3.2.2. Oksijen Döngüsü

3.4.3.2.3. Azot Döngüsü

3.4.3.2.4. Kükürt Döngüsü

3.4.3.2.5. Metan Döngüsü

    3.4.3.3. Tortul Döngüler

          3.4.3.3.1. Fosfor Döngüsü

   3.4.4. Net Ekosistem ve Biyom Verimliliği

3.5. Ekolojik Baskılar ve İstikrar

4. Süksesyon: Ekosistem Yapı ve Fonksiyonunda Zamansal Değişim

5. Peyzaj Ekolojisi

 

2. Bölüm: EKOLOJİK SİSTEMLERİN YÖNETİMİ

6. Çevre Politikası ve Yönetiminin Esasları

6.1. Çevre Sorunları ve Sebepleri

6.2. Ekolojik Hizmet ve Ürünlerin Sürdürülebilirliği

6.3. Müşterek Doğal Kaynakların Trajedisi

6.4. Ekonomi ve Ekosistem İlişkileri

6.5. Ekolojik Ekonomi

6.5.1. Refah ve Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

6.6. Ekolojik Sistem  (Çevre) Bilimi ve İlkeleri

 

3. Bölüm: EKOLOJİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ

7. Ekosistem Dinamiği Modellemenin Esasları

7.1. Model Tipleri

7.2. Modelleme Süreci ve STELLA  Simülasyon Dili

7.3. Ekosistem Geribildirim Süreçleri ve Grafiksel Davranışları

         7.3.1. Birinci Dereceden Pozitif Geribildirim Çevrimi: Üstel Davranış

         7.3.2. Birinci Dereceden Negatif Geribildirim Çevrimi: Asimptotik Davranış

7.3.3. Pozitif ve Negatif Geribildirim Çevrimlerinin Birleşimi

7.3.3.1. Lojistik (S-şekilli veya sigmoyidal) Büyüme

7.3.3.2. Kapasite Aşma ve Çökme

7.3.4. İkinci Dereceden Negatif Geribildirim Çevrimi: Salınım

          7.3.5. İkinci ve Daha Büyük Dereceden Pozitif Geribildirim Çevrimleri

7.4. Grafiksel İntegral

7.4.1. Pozitif Akış

7.4.2. Negatif Akış

7.4.3. Pozitif ve Negatif Akışların Birleşimi

7.4.4. Net Akış: Girdi ve Çıktı Akışlarının Birleşimi

7.5. Tersine Grafiksel İntegral

8. Ortak Sistem  Tasarımı ve Davranışları

8.1. Rampa Modelleri: Doğrusal Büyüme ve Azalış

8.2. Üstel Büyüme ve Çürüme

8.3. Depo Modelleri 

8.4. Lojistik (S-Şekilli) Büyüme

8.5. Kapasite Aşma ve Çökme Davranışı

8.6. Salınım Davranışı

8.7. İndirgenmiş Salınım Davranışı

 

Ek- 1. Çözümlü Ekosistem Analizi ve Modelleme Alıştırmaları

Kaynakça

Sistem  Dinamiği Kavramları

Dizin


Temel bilimlerden bazı eserlerimiz:

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Elektromagnetik Alan Teorisi

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamaları

Diferansiyel Denklem Teorisi

Kümeler Kuramı

Lojik Devre Tasarımı

Termodinamik ve İstatistiksel Fizik

Ekolojik Sistemlerin Analiz, Yönetimi ve Modellenmesi


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları