Elektromagnetik Dalga Teorisi: Çözümlü Problemleri

Prof.Dr. Gökhan UZGÖREN ve Prof.Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY

 

 

 

 

 

 

ISBN 975-67-97-31-2

2002, 272 syafa

(16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.


Bu kitap, 1980’li yıllardan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Işık Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin mühendislik bölümleri ve fizik Bölümlerinde Mithat İdemen, Gökhan Uzgören, Alinur Büyükaksoy, Eren Erdoğan, Hamit Serbest, Ali Alkumru ve Filiz Birbir ve diğer öğretim üyeleri tarafından okutulan "Elektromagnetik Dalga Teorisi" derslerinin gerek uygulamalarinda çözülen gerekse sınavlarda sorulan problemlerin çözümlerini kapsamaktadır.

Dayandığı soyut matematik kavram ve kuramlar nedeniyle, dünyanın her tarafinda öğrenciler tarafından anlasılması zor dersler arasında gösterilen Elektromagnetik Dalga Teorisi’nin, bu çözümlü problemler kitabı aracılığıyla öğrencilerin konuları daha rahat kavrayabilecekleri bir ders haline gelmesi amaçlanmıştır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; üniversite ders kitapları ---> www.tdk.com.tr               şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. BASİT ORTAMDA DALGA DENKLEMİ

Bölüm 2. Basit Ortamda Monokromatik Dalgalar

Bölüm 3. Düzlemsel Dalgalar

Bölüm 4. KIlavuzlanmIŞ Dalgalar

Bölüm 5. BoŞluk RezonatörlerI

Bölüm 6. Antenler

 KaynakÇA


Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer üniversite kitapları:

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Bölüm yazarlı,  Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

Dr. Sungur AYTAÇ  

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Deneyleri

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Sayısal (Dijital) Televizyon Tekniği

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Mikrodalga Tekniği: Pasif Devreler ve Çözümlü Problemler

Dr. Serkan ŞİMŞEK, Doç. Dr. Cevdet IŞIK, Prof. Dr. Ercan TOPUZ

Elektromagnetik Alan Teorisi: Çözümlü Problemler

(Prof.Dr.) G. UZGÖREN ve A. BÜYÜKAKSOY

 

Elektromagnetik Dalga Teorisi: Çözümlü Problemler

(Prof.Dr.) Gökhan UZGÖREN ve AlinurBÜYÜKAKSOY

 

Lojik Devre Tasarımı

Dr. Taner ARSAN ve Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Elektrik Enerji Sistemleri Cilt 1:  Sürekli Çalışma Durumları
Prof. Dr. Nariman ŞERİFOĞLU
  
Elektrik Enerji Sistemleri: Cilt 2: Kısa Devre Olaylar
Prof. Dr. Nariman ŞERİFOĞLU

Mühendislik Kitapları - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları