Lineer Cebir

Prof.Dr. Veli SAHMUROV ve Prof.Dr.Gökhan UZGÖREN  

 

 

ISBN: 975-6797-01-0

 Türkçe, 1999, 382 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Bu kitap üniversitelerin matematik ve çeşitli mühendislik bölümlerinde okutulan Lineer Cebir dersleri için ders ve yardımcı kitap olma niteliğindedir. Kitap 7 bölüm, 122 teorem, 59 sonuç, 94 uyarı, 47 özellik, 1 önerme, 130 tanım, 98 çözülmüş örnek ve 161 problemden oluşmaktadır.

Birinci bölümde matrisler ve determinantlar, özellikleri, determinantin minörü, cebirsel tümleyeni ve matrisin tersi kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde cebirsel lineer denklem sisteminin Kramer ve Gaus yöntemleri ile çözülmesi problemlerine değinilmiştir. Üçüncü bölüm, sonlu boyutlu lineer uzaylar, bu uzaylarda lineer bağımsız ve lineer bağımlı elemanlar sistemi, elemanlar sisteminin ve matrisin rankı, cebirsel lineer denklemlerin genel teorisi, matrisin özdeğeri ve özelemanları ve ilgili konuları işlenmiştir. Dördüncü bölüm, sonlu boyutlu lineer uzayların altuzayları, lineer uzayların toplamı, uzayların izomorfluğu, iççarpıma sahip uzaylar, elemanın normu, iki eleman arasındaki açı ve uzaklık, dik elemanlar sistemi, dik uzaylar, dik izdüşüm, Euklit uzaylarının izomorfluğu işlenmiştir.

Beşinci bölümde bilineer ve kare işlemler, bu işlemlerin matrisi, Hermit ve simetrik bilineer işlemler, iççarpimi türeten bilineer işlemler, pozitif belirli kare işlemler, kare işlemlerin doğal biçime dönüştürülmesi, kare işlemin rankı, kare işlemler için invariantlik özelliği, Gramm determinantı ele alınmıştır. Altinci bölümde lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerin belirli temel sistem üzerine matrisi, lineer dönüşümler üzerine işlemler, lineer dönüşümün sıfır uzayı ve rankı, lineer dönüşümün tersi, tersinir dönüşümler, birebir dönüşümler, matris çarpımı dönüşümleri, lineer dönüşüm ile dönüşüm matrisi arasindaki ilişkiler, invariant uzaylar, lineer dönüşüm özdeğeri ve özelemanlarıi, lineer dönüşüm ile bilineer işlemler arasindaki baglanti, lineer dönüşümün eşlenik dönüşümü, özeşlenik dönüşümler, pozitif özeşlenik dönüşümler, özeşlenik dönüşümün özdegerleri ve özelemanlarının özellikleri, özeşlenik dönüşümün kösegen biçimi, uniter dönüşümler, uniter dönüşümün özdeger ve özelemanlarının özellikleri, normal dönüşümler ve özellikleri, üniter dönüşümün köşegen biçimi, orthogonal dönüşümler, orthogonal dönüşüm matrisi, orthogonal dönüşüm metrik özellikleri, orthogonal dönüşümün özdegerleri gibi konular ayrintilariyla açiklanmistir.

Son bölümde ise, önce özeşlenik dönüşümün özdeğerlerinin ekstermal özellikleri, sonra lineer uzayda dönüşen lineer dönüşüm eklenmiş elemanlar uzayları ve bunların invariantlik özellikleri, lineer dönüşüm bir özdeğerine karşı düsen maksimal kök elemanlar uzayı, lineer dönüşümün göreceli lineer bagimsiz ve temel elemanlar sistemi ve lineer dönüşümün Jordan biçimine dönüştürülmesi problemleri açıklanmıştır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1.   Matris Kavramı ve Bir Matrisin Determinantı

Bölüm 2.   Cebirsel Lineer Denklem Sistemi

Bölüm 3.   Lineer Denklemlerin Genel  Teorisi

Bölüm 4.   İççarpıma Sahip Uzaylar ve Bazı Özellikleri

Bölüm 5.   Bilineer  ve Karesel İşlemler

Bölüm 6.   Lineer Dönüşümler

Bölüm 7.   Lineer Dönüşümlerin Doğal Biçimleri

Kaynaklar

Dizin


Lineer Cebir adlı bu kitabımız üniversitelerde okutulan Lineer Cebir dersleri için ciddi bir ders kitabıdır. Kitabın dizin kısmı aşağıdadır. Bu bile incelendiğinde ciddi bir kitap olduğu açıkça görülmektedir. Lineer Cebir kitabı dizini:

 

A

alt sistem   85

alt uzay  160

alt uzaya göre göreceli lineer bağımsiz sistem  357

alt uzaydaki dik izdüsüm  192

alt uzayların direkt toplamı   163

alt uzayların toplamı  162

ana kösegen elemanlarının   5

asal matris  109

 

B

bagimli elemanlar sistemi  82

belirli denklem sistemi   59

benzer matris   273

bilineer işlem  204

bilineer işlemin sıfır uzayı   230

bilineer işlemin temel sistem üzerine matrisi   208

birebir dönüşüm   262

birim eleman  78

birim ikame  13

birim lineer dönüşüm   243

birim matris   5

birinci basamak eklenmiş özelemani   343

 

C

Cauchy-Bunjakowsky eşitsizliği 179

Cauchy-Schwarz-Bunjakowsky eşitsizliği  178

cebirsel lineer denklem sistemi   109

 

Ç

çift ikame   13

çift permütasyon   10

 

D

dönüşüm   240

dönüşüm polinomu   254

dönüşümün çekirdegi   258

dönüşümün defekti   262

dönüşümün rank uzayı   258

dönüşümün rankı   263

dönüşümün sıfır uzayı  258

dönüşümün tersi  257

denk sistem  92

denklem sisteminin çözümü  58

determinant  14

determinantin minörü  24

determinantin minörünün tümleyici minörü  25

determinantin tümleyici minörü   24

dik uzay  183

dik birim sistem  181

dik dönüşüm   322

dik eleman  177

dik matris   51

dik sistem   180

 

E

esit dönüşüm  248

esit matris  3

ek matris  45

elemanin altuzaydan uzaklığı  191

elemanin boyu   175

elemanin normu  175

elemanlar arasındaki açı  177

elemanlar arasındaki uzaklık  176

Euklid uzayı  170

 

G

Gaus eliminasyo yöntemi   62

genisletilmis matris   68, 109

Gramm determinanti  197, 226

 

H

Hermit bilineer işlem  214

Hermit kare işlemi  215

Hermit matris  50

homojen lineer denklem sistemi  65, 122

 

I

iççarpim  170

ikame  12

invariant altuzay  276

inversiyon  10

izomorf elemanlar  158

izomorf uzaylar  158, 198

 

J

Jordan matrisi  356

Jordan teoremi   360

 

K

kösegen matris  5, 105

kare işlem  212

kare işlemin rankı  230

kare matris  2

katsayili uzay  161

kommutatif dönüşüm  248

Kramer yöntemi  67

Kronoker deltasi  43

Kroneker-Kopelli teoremi  110

 

L

Laplace teoremi  38, 40

lineer dönüşüm  203, 240

lineer dönüşümün eşlenik dönüşümü  294

lineer dönüşümün invariant çarpimlari  368

lineer dönüşümün karakteristik polinomu  281

lineer dönüşümün karakteristik sayilari  281

lineer denklem sistemi  57

lineer uzay  70, 178

 

M-N

maksimal lineer bagimsiz elemanlar sistemi  88

maksimal uzay  351

manifold  161

matris  1

matris çarpim dönüşümü  264

matris fonksiyonu  8

matrisin kuvvet serisi  151

matrisin özelemani  138

matrisin özvektörü  138

matrisin elemanter dönüşümleri  104

matrisin izi  51

matrisin karakteristik denklemi   139

matrisin karakteristik determi-

nanti 139

matrisin karakteristik polinomu  139

matrisin rankı  97

matrisin transpozesi  6

minör  97

normal lineer dönüşüm  307

 

O-Ö

operatör  240

orthogonal dönüşüm  322

orthogonal eleman  177

orthogonal sistem 181

özkare işlem  212

öz olmayan dönüşüm  324

özdönüşüm  324

özdeger  138

özdegere karsi düsen k basamakli kök elemanlar 346

özdegere karsi gelen maksimal kök elemanlar  351

özes eleman  278

özeşlenik lineer dönüşüm  300

özelemanlar uzayı  278

 

P-R

permütasyon  9

pozitif belirli dönüşüm  319

pozitif belirli işlem  213

pozitif dönüşüm  319

rank   96

 

S-S

sütun uzayı  266

sıfır dönüşüm  243

sıfır matris   7

sıfır uzayı   125

satir uzayı  266

simetrik matris  6

sonsuz boyutlu uzay  169

 

T

tek ikame  13

tek permütasyon  10

temel çözümler sistemi  125

temel matris   67

temel sistem   89, 167

temel sisteme uygun matris   245

temel sistemin dogal biçimi   216

temel sistemin kanonik biçimi  216

temel vektörler sistemi   125

tersinir dönüşüm  257

tersinir matris  43

transpozisyon  10

tutarli denklem sistemi  59

 

U-Ü

üniter lineer  dönüşüm  305

üniter matris   51

uzayın boyutu 165

uzayın dik tümleyeni 193

 

V-Y

Vandermond determinanti 37

yozlasmayan matris   43


Yazarlarımızın diğer eserleri:

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Elektromagnetik Alan Teorisi

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamaları

Diferansiyel Denklem Teorisi

Türk Izcilik Tarihi


Matematik Kitapları, Üniversite Ders Kitapları, Bilimsel Kitapları