TÜRK İZCİLİK TARİHİ

Prof.Dr. Gökhan UZGÖREN 

Bu kitap, ilk kuruluşundan günümüze kadar ülkemizdeki izcilik çalışmalarının belgesidir. Türk İzcilik Tarihinin hemen herşeyi bu kitapta... Her izcinin kütüphanesinde bulunması gereken bir eser niteliğindedir.

 

 

DİZİN (Türk İzcilik Tarihi)

A

Abdurrahman Robenson   2-5, 23

Ahmed Robenson   2-5, 15, 23, 213

Akalın, Ahmet   99-101, 112, 119-122

Akçay, Ersal  175

Akgül, Talat   56, 72-76, 87, 92-97, 103, 109, 172, 173, 181, 182, 217, 223, 254

Akın, Rasim 214

Aksoy, Murat Uğur 142, 145

Aktalay, Şevket    57, 74, 76, 87, 97, 107, 117, 119, 120, 123, 146-149, 154, 160, 218, 226-229

Aktopuk, Şemi 80, 142, 221

Alfan, Haluk 80, 90, 91, 97, 108, 175, 197, 239, 243, 249, 269

Ali Haydar Bey 5, 31

Altın Yonca 77, 108

Alyanak, Ali Muzaffer 150

Arkan, Mehmet 49, 50, 52, 56, 57, 68, 69, 71, 78, 82, 214, 221, 226, 227, 245, 271

Armaner, Suudi   57, 87, 91, 246

Ataman, Kemal   80, 85, 92, 175, 177, 179

 

B

Baden Powell 30, 73, 272

Balaban, Mustafa Rahmi 30, 271

Balkan Harbi 2, 6, 13, 34

Baran, Savaş 119, 122

Başizci 28, 53, 68, 69, 71, 73, 78, 92, 93, 97, 103, 113, 115, 117, 124

Beden Tebiyesi ve İzcilik Müdürlüğü  46, 49, 51, 56, 69, 78

Bediz, Rıza   2, 24, 49-51, 65, 66, 88, 213, 217, 272

Bektaş, Cengiz 53, 56, 58, 63, 65, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 164

Bingeli, Hayri 75, 83, 91, 97, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 119, 120, 175, 197, 202, 244, 273

Bozkurt, Ergun 56-59, 69, 80, 87, 92, 97-103, 109, 119, 120, 132, 142, 173, 221, 225, 245, 255, 169

Bozok izciler derneği 197, 200, 201, 202, 210

Bulut, Işıl 109, 120

 

C-Ç

Cansızoğlu, Nejat 54, 57, 69, 71, 173, 215, 225, 239, 249

Çıvgın, Ahmet 56, 57, 58, 69, 87, 92, 99, 108, 132, 221, 245

Çopur, Merih 99, 103, 109

Çubukçu, Necmettin 273

 

D

Darüşşafaka 1, 8, 105

Demirbaş, Mevlude 76, 87

Dingiltepe, Şevket 255

Dörttahta kursu 58, 74, 76, 97, 107, 120, 121, 221, 226, 245

Duru, Selim 52, 56, 58, 63, 132

 

E-F

Edhem Nejat 1, 2

Ege izciler birliği 173

Eminoğlu, Cavit 75, 119, 273

Enver Paşa 2, 6, 7, 8, 13, 14, 28, 213

Ergin, Ali Teoman 72, 80, 87, 90, 92, 102, 103, 108, 175, 239, 269

Ergin, Sevim 100, 106, 110, 115, 119-123, 224, 227

Erkmen, Pakize 76

Erman, Atıl 119, 120, 173, 175, 215, 256

Evren, Kenan 155

 

 G

Galatasaray Sultanisi   1-5, 24, 29, 31-35, 56, 66

Gelenbevi Oymağı   24, 66

Genç, Metin 91, 92, 175, 270

Gökler, Gökhan 159

Gülöz, Erdal   108, 112, 120

Gültaş, Ayhan 175

Günel, Ethem 245

Güngör, Gülsevin 112, 117, 119, 120, 235

Gürbıyık, Erdoğan  57, 86, 91, 97, 104, 107, 118, 120, 122, 163, 173, 177, 186, 197, 202, 217, 223, 249, 269

Gürbıyık, Süheyla 224, 229, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 248

Güvenç, Nusret 56, 80, 81, 83, 87, 226, 254

I-İ

Işıldak, Ziya 126, 144, 165

İstanbul sakarya izcilik derneği 163

İstanbul Sultanisi 1, 3, 4, 5, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 45, 75, 79

İzci Ahmet (Karaosman) 24, 42, 43, 73, 271

İzci andı 9, 38, 43, 51, 52, 53, 54

İzci ocağı 7, 18, 32, 36, 38

İzci türesi 9, 42

İzci yönetmeliği 53, 72, 82, 112, 117, 293, 305, 318, 360, 363, 379,404

İzcilik genel kurulu 53, 73, 75, 88, 91, 92, 97, 99, 113, 117

İzcilik ve boş zamanları değerlendirme genel müdürlüğü 81, 88, 91, 93, 94, 97, 99, 102, 103, 117

 

K

Kabataş Sultanisi 2, 24, 31, 33, 36, 37

Kadıköy Numune Mektebi   2, 4, 18, 25, 31, 36, 68

Kahramanoğlu, Ertan  86, 109, 119, 238

Kalgay 7, 8, 24, 28, 31, 32, 36, 40

Kandemir, Halil 174

Karaca, Fahrettin 126, 127, 164

Karakuş, Birol 49, 56, 75, 108, 120, 214, 215, 220, 222, 241

Karayeğen, Özgen 58, 74, 76, 78, 80, 87, 91, 119, 122, 142, 172, 181, 235, 239, 256

Keşşaf dergisi 2, 5, 6, 8, 22, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39

Kılavuz izciler derneği 197

Kız izciler derneği 96, 99, 187

Kızılırmak, Recep 270

Klot ve Alfred de Berry 25, 56

Koçak, Sevim 91, 97, 99, 108, 187, 189, 193, 270, 272, 273

Koruç, Ziya 103, 108, 109, 112, 120, 121, 122

Korutürk, Fahri 92, 93, 180, 181

Köseley, Hayati 92, 103, 119, 227

Kurak, İbrahim 103, 108, 112, 115, 117, 119, 120, 121, 239, 273

Kuraner, Türkan 222

 

M-N 

M.Sami Karayel 1, 8, 24, 28 ,31, 40, 171, 186, 271

Macrides, Dimitri 54, 57, 69, 71, 171, 220

Menteş, İbrahim    74, 76, 78, 80, 87, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 221

Mete, Özcan 88, 104, 108, 234

Mumoğlu, Müfide 246, 249

Mustafa Kemal 14, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 32

Nafi Atuf Kansu 1, 3, 213

Obalar Kampı (1., 2., 3., 4.) 8, 50, 52, 54, 74

Obruk, İnkılap 272

Okutan, Derya 159

Ökmen, Mehmet 75, 80, 86, 98, 99, 104, 107, 109, 112, 117, 119, 122, 173, 197, 202, 210, 212, 227, 255, 272

Özbek, Haydar 174, 175, 186

Özçelik, Aziz 56, 57, 58, 69, 72, 78, 86, 87, 91, 92, 97, 99, 132, 174, 175, 220, 226, 245, 249

Özçetin, Tomris 56, 75, 91, 92, 99, 108, 246

Özener, Rona 92, 99, 104, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 227, 242

Özgen, Naime 76, 78, 87, 91, 92, 175

Özkul, Münir 127

Özkurt, Kamil 57, 87, 245, 270

Öztürk, Cengizhan 160

 

 P-R

Pamuk, Muammer 8, 9, 49, 72, 75, 87, 92

Parfitt, Harold 2, 6, 7, 8, 15, 18, 56, 271

Peker, Gündüz 89, 109, 241, 269

Polat, Ali 57, 82, 87, 245

 

S-Ş

Sakarya İzcileri 15, 16, 21, 25, 27, 40, 44, 52, 53, 68, 72, 74, 79, 89, 125

Sakarya izcilik derneği 53, 68

Saral, Yavuz 242

Sarpkaya, tevfik 99, 103, 111, 112, 115, 116, 123

Savaşır, Vildan Asir 47

Say ve Tetebbu 1

Selim Sırrı Tarcan  9, 24, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41

Sevil, Cahit  173, 175, 177, 239, 249

Soysal, Selahattin 58, 73, 76, 83, 86, 88, 91, 95, 97, 99, 119, 172, 181, 217, 221, 225, 235, 249, 255, 272

Sönmez, Cevdet 108, 109, 112, 118, 120, 121, 122

Şahiner, Metin 99, 119, 120, 121

Şanoğlu, Sıtkı 56, 57, 68, 87, 92, 132

Şölen, Ömer Kubilay 56, 58, 74, 75, 80, 87, 99, 239, 245

 

T 

Tekinel, Galip 163, 173

Thurman, John 58, 74, 272

Tombak dergisi 6, 19,25

Tuzcuoğlu, Selçuk 160, 161

Tümerderim, Taner 175, 177, 179, 180, 270

Türk bayrağı kanunu 275

Türkiye İzciler Birliği 72, 78, 80, 89, 171

 

U-Ü 

Uğurlu, Ülkan 108, 109, 117, 119, 120, 122

Ulucan, Mehmet 80, 246

Uyar, Özlem 160

Uzgören, Gökhan  28, 102, 103, 108, 109, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 145, 147, 149, 150, 154, 160, 164, 170, 273

Üçtahta kursu 57, 58, 74, 86, 91, 97, 109, 110, 111, 120, 121, 221, 226, 245

Varol, Altan 75, 91, 97, 99, 100, 104, 107, 112, 115, 117, 119, 121, 218, 245, 249

Vefa Sultanisi  2, 4, 5, 24, 36, 37

Von Hoff Paşa 9, 18

WAGGGS 82, 86, 187, 189, 194

Wood-badge kursu   56, 58, 60, 69, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 88, 95, 99, 104, 108, 115, 118, 121, 221, 225, 245

WOSM 56, 97, 108, 123

 

Y

Yamaç, Derya 142-145

Yeğen, Muzaffer 245

Yuğnak, Süleyman  57, 74, 87, 97, 173, 215

Yurtcanlı, Faruk 52, 56, 125, 127, 132, 138, 156, 164, 170

 

Teknik Bilgiler:

424 sayfa

ISBN : 975 6797-08-8

16,5x24 cm2

80 gr 1.hamur

 


Yazarlarımızın diğer eserleri:

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Elektromagnetik Alan Teorisi

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamaları

Diferansiyel Denklem Teorisi

Türk İzcilik Tarihi


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları