Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri - Cilt 1. Pasif  Elemanlar

Dr. Sungur AYTAÇ

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-88-4

Türkçe, 2010, 472, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.


Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri PDF İçindekiler indir     şimdi satın al


Bu kitap elektronik mühendisliğinin temel konularından birisi olan "Elektronik Devre Elemanları" ve "Elektronik Devreleri" konusunu ele almaktadır. Elektronik devre tasarımı için en önemli unsur elektronik devre elemanlarının yakından tanınmasıdır; iyi bir tasarım devrede kullanılan elemanların iyi bilinmesini gerektirir. 

Diyot, özel diyotlar ve bunların uygulamaları; direnç ve kondansatörler; bipolar transistör, JFET, MOSFET ve bunların devreleri; devrelerin frekans cevabı ve geribesleme gibi elektronik devreleri konusundaki tüm konular üç cilt altında toplanmıştır.

Elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde verilen elektronik devreleri dersleri için nitelikli bir ders kitabı ve endüstride çalışan mühendisler için de yaralı bir başvuru kaynağı niteliğindedir.


         


Tüm mühendislik kitapları için ---> www.tdk.com.tr             şimdi satın al


İÇİNDEKİLER - Cilt 1. Pasif Devreler

 

Önsöz

Kullanılan Simgeler

 

Bölüm 1.    Atom Modelleri

      1.1.       Klasik Fiziğin Atom Modeli

      1.2.       Bohr Atom Modeli

      1.3.       Işığın Tanecik Karakteri

      1.4.       Madde - Dalga

      1.5.      Kuantum Mekaniği - Schrödinger Denklemi

      1.6.      Serbest Parçacığın Dalga Fonksiyonu ve Dalga Paketi

      1.7.      Kuantum Mekaniğinin Atom Modeli

        1.7.1.      Elektronların Yörüngelere Dağılımı

        1.7.2.      Yörüngeler Arası Geçişler

      1.8.       Özet 

      1.9.       Sorular

     

Bölüm 2.      Yarıiletkenler

      2.1.       Katılar

             2.1.1.      İyonik Bağlar

             2.1.2.      Kovalent Bağlar

             2.1.3.      Hidrojen Bağları

             2.1.4.      Metalik Bağlar 

             2.1.5.      Van der Waals veya Molekül Bağları 

      2.2.      Yarıiletkenler

      2.3.      Kuantum Mekaniğinde Bant Modeli

             2.3.1.      Sonlu Yükseklikteki Potansiyel Engeli İçindeki Elektron

             2.3.2.      Periyodik Potansiyel Engeli İçindeki Elektron (Yasak Bant)

             2.3.3.       Bağıl Kütle Kavramı ve Kristal İçindeki Elektronun Dinamiği

      2.4.      Katkısız Yarıiletkenlerde Serbest Taşıyıcıların Sayısı

      2.5.       Katkılı Yarıiletkenlerde Taşıyıcılar

      2.6.       Enerji Bant Diyagramlarının Termodinamik Yorumu

      2.7.      Elektrostatik Alan Uygulanmış Yarıiletkende Enerji Bant Diyagramı

      2.8.       Katkı Yoğunluğu Homojen Olmayan Yarıiletkenler

      2.9.       Özet

      2.10.     Sorular

     

Bölüm 3.    pn Eklemi

      3.1.       pn Ekleminin Boşaltılmış Bölge Modeli

             3.1.1.      Keskin Geçişli pn Eklemi

             3.1.2.      Doğrusal (lineer) pn Eklemi

             3.1.3.      Difüzyon ve Difüzyon ile Gerçeklenen pn Eklemi

      3.2.      Serbest Taşıyıcıların da Gözönüne Alındığı pn Eklemi Modeli

      3.3.      Taşıyıcıların Dinamiği

             3.3.1.      Serbest Taşıyıcıların Elektrik Alanı İçindeki Hareketi 

             3.3.2.      Yüksek Alan Şiddetlerinde Taşıyıcıların Hareketi 

             3.3.3.      Taşıyıcıların Difüzyonu

             3.3.4.      Enjeksiyon, Fazlalık Taşıyıcıları ve Generasyon - Birleşme

                   3.3.4.1.      Termodinamik Dengede Geçiş Hızları

                   3.3.4.2.      Sabit Generasyon Hızı Altında Birleşme

             3.3.5.    Çığ Çoğullaması

             3.3.6.      Tünelleme

      3.4.       pn Ekleminin Akım Gerilim Bağıntısı

             3.4.1.      Gerilim Uygulanmamış pn Eklemi

             3.4.2.      Düşük Geçirme Akımları Bölgesinde Diyot Denklemi

             3.4.3.    pn Ekleminde Generasyon - Birleşme

      3.5.       p+p ve n+n Eklemleri

      3.6.       pn Ekleminin Kapasitesi 

             3.6.1.      Uzay Yükü (Boşaltılmış Bölge) Kapasitesi 

             3.6.2.       Difüzyon Kapasitesi

      3.7.       Hetero pn Eklemi

      3.8.       Özet

      3.9.       Sorular 

     

Bölüm 4.    Diyot Uygulamaları ve Özel Diyotlar

      4.1.       Diyot Sembolü, Basit Diyot ve Eşdeğer Devre Kavramı

      4.2.       Diyot Devrelerinin Grafiksel Analizi

      4.3.      Diyotlu Devrelerin Matematiksel Analizi

      4.4.      Doğrusal (Lineer) Diyot Modeli

      4.5.      Diyodun Küçük İşaret Eşdeğer Devresi

      4.6.      Diyotlarla Tasarlanan Devrelere Örnekler

             4.6.1.      Kırpma Devreleri (Kırpıcılar, Sınırlandırıcılar)

             4.6.2.      Seviye Kenetleyici

             4.6.3.      Gerilim Katlayıcılar 

      4.7.      Doğrultucu Devreleri - Temel Kavramlar

             4.7.1.      Yarım Dalga Doğrultucu

             4.7.2.      Tam Dalga Doğrultucusu

             4.7.3.      Köprü Tipi Doğrultucu

             4.7.4.      Doğrultucular İçin Süzgeçler

                   4.7.4.1.      Tek  Bir Kondansatör Kullanarak Gerçekleştirilen Süzgeç

                   4.7.4.2.      Kondansatörlü Süzgeç İçin Basitleştirilmiş Model

                   4.7.4.3.      Bobinli Süzgeçler 

                   4.7.4.4.      LC Süzgeci

                   4.7.4.5.      p Süzgeci

                   4.7.4.6.      RC Süzgeci 

      4.8.      Diyotların Yüksek Frekans Eşdeğer Devreleri

      4.9.       Zener ve Çığ Çoğullamalı Diyotlar 

             4.9.1.      Zener Diyotlu Regülatörler

      4.10.      Varaktör (Ayarlanabilir Kapasite) Diyodu

      4.11.     pin Diyodu 

      4.12.     Özet

      4.13.     Sorular

     

Bölüm 5.      Dirençler

      5.1.      Dirençler

             5.1.1. Direnç Parametreleri

             5.1.2.      Direnç Değerleri

             5.1.3.      Direnç Türleri

                   5.1.3.1.      Sabit Değerli Dirençler

                         5.1.3.1.1.    Tel Bacaklı Dirençler

                         5.1.3.1.2.      MELF Türü Dirençler

                         5.1.3.1.3.      Yüzey Montajlı SMD Türü Dirençler

             5.1.4.      Potansiyometreler

             5.1.5.      Varistörler

             5.1.6.      Negatif ve Pozitif Sıcaklık Katsayılı Dirençler

                   5.1.6.1.      NTC Termistörler

                   5.1.6.2.      PTC Termistörler

             5.1.7.      Fotoiletkenler

      5.2.       Özet

      5.3.       Sorular

     

Bölüm 6.      Kondansatörler

      6.1.       Temel Kavramlar

             6.1.1.      Kondansatörlerin Eşdeğer Devreleri

             6.1.2.       Kapasite - İzolasyon Direnci Çarpımı

             6.1.3.      Güç, Kayıp ve Kalite Faktörü

      6.2.      Kondansatörler Türleri ve Özellikleri

      6.3.      Elektronik Kondansatörler 

             6.3.1.      Tantal Kondansatörler

             6.3.2.      Niobium Kondansatörler

      6.4.      Keramik Kondansatörler

             6.4.1.      Birinci Sınıf Dielektrikler

             6.4.2.      İkinci Sınıf Dielektrikler

             6.4.3.      Keramik Kondansatörlerin Kullanım Yerleri 

             6.4.4.    Tek Bacaklı Keramik Kondansatörler

             6.4.5.      Dielektrik Chip Kondansatörleri

      6.5.       Film Kondansatörler

             6.5.1.      Metal Kaplı Film Kondansatörler

      6.6.       MOS ve MIS Kondansatörleri

      6.7.      Tümleşik Devre Teknolojisinde Kondansatörler

      6.8.      Ayarlanabilir Kondansatörler

      6.9.       Süper Kondansatörler

      6.10.      Kondansatör Uygulamaları - EMI/EMC Süzgeçleri

      6.11.     Özet

      6.12.     Sorular

     

Ekler:

      1.   Bazı Temel Sabitler

      2.   Ön Ekler

      3.   Büyüklükler ve Birimler

      4.   Periyodik Sistem

      5.   Yarıiletken Parametreleri

      6.   Hata Fonksiyonu

 

Kaynakça

Dizi


Konuyla ilgili bazı eserlerimiz:

Elektromagnetik Alan Teorisi

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

Mikrodalga Tekniği. Pasif Devreler ve Çözümlü Problemler

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Temel İstatistik

MATLAB Kılavuzu

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

Atmosfer Fiziği

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamalari

Diferansiyel Denklem Teorisi

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Cantor Kümeler Kuramı

Matematik Analizi ve Uygulamaları

     Yeni hazırlanan kitaplarımız için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim