Elektrik Enerji Sistemleri

Cilt I. Sürekli Çalışma Durumları

Prof.Dr. N. ŞERİFOĞLU

 

 

 

 

ISBN: 975-6797-06-1, 2003, 2. basım

172 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt                     buy now


Elektrik Enerji Sistemleri adli bu kitap 3 ciltlik bir serinin birincisi olup elektrik enerji sistemlerinde Sürekli Çalışma Durumları konusu ele alınmıştır. Bu kitabın ve seri içerisindeki diğer kitapların içerikleri aşağıda gibidir:

 Birinci ciltte (bu kitap) enerji sistemlerinin sürekli ve kararlı çalışma durumları ele alınmıştır. Sistemde bulunan devre elemanlarının parametreleri, eşdeğer şemaları tanıtılmış, gerilim düşümü, güç ve enerji Kayıplarının hesap yöntemleri verilmiş ve bunların nasıl azaltılabileceği üzerinde durulmuştur. Orta, yüksek ve aşırı yüksek gerilim elektrik iletim hatlarının, açık ve kapalı elektrik şebekelerinin hesap yöntemleri  tanıtılmıştır. Elektrik şebekelerinin tasarımında büyük önem taşıyan nominal gerilimin, iletken kesitinin, transformatör gücünün seçilmesi ve buna benzer konular teknik ve ekonomik açıdan incelenmiştir.

Ikinci ciltte, bu kitapta, kısa devre ve faz iletkenlerin kopması gibi durumlarda sistemde meydana gelen elektromanyetik geçit süreçleri ele alınmıştır. Enerji sistemlerinde, elektrik santrallerinin iç tüketim sistemlerinde, orta ve alçak gerilim dağıtım şebekelerinde meydana gelen kısa devre olayına ilişkin hesaplamalarda kullanılan pratik yöntemler tanıtılmıştır. Simetrik olmayan kısa devre ve faz iletkenlerinin kopması sonucu oluşabilecek çalışma durumları incelenmiş, kısa devre akımlarının sınırlandırılması ve yüksek gerilim koruma cihazlarının seçilmesi ile ilgili yöntemler verilmiştir. Bu ciltin içindekilerini görmek için buraya tıklayınız.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                       şimdi satın al


 

İçindekiler

 

Bölüm 1. Elektrik Şebekesi Elemanları Parametre ve Eşdeğer Şemaları

1.1.   Elektrik İletim Hatları

1.2.   Iki Bobinli Transformatör

1.3.   Üç Bobinli Transformatör

1.4.   Oto Transformatör

1.5.   Düğüm Yükleri

1.6.    Güç ve Enerji Kaynakları

1.7.    Özet

 

Bölüm 2.  Elektrik Şebekelerinde Güç ve Enerji Kayıpları

2.1. Elektrik İletim Hatlarında Gerilim Düşümü ve Gerilim Kayıpları

2.2.  Elektrik İletim Hatlarında Güç Kayıpları

2.3.  Elektrik İletim Hatlarında Enerji Kayıpları

2.4.  Transformatörde Güç Kayıpları

2.5.  Transformatörde Enerji Kayıpları

2.6.   Özet

 

Bölüm 3. Orta Gerilim Elektrik Şebekelerinin Elektriksel Hesabı

3.1.  Dalli Şebekelerin Hesabı

3.2.  Halka Şebekelerin Hesabı

3.3.  İki Tarafli Beslenen Şebekelerin Hesabı

3.4.  Karmaşık Halka Şebekelerin Hesabı

3.4.1.        Şebekeyi Sadeleştirme Yöntemi

3.4.2.        Kontur Akımları Yöntemi

3.4.3.        Düğüm Gerilimleri Yöntemi

3.5.  Özet  80

 

Bölüm 4.  Güç ve Enerji Kayıplarının Azaltılması Metotlar

4.1.  Elektrik Şebekelerinde Gerilim Ayarlaması

4.2.  Reaktif Gücün Kompanzasyonu

4.3.  Hattın Reaktansının Kompanzasyonu

4.4.  Az Yüklü Transformatörlerin Devreden Açılması

4.5.  Kapalı Şebekelerin Parametrelerin Değiştirilmesi

4.6.   Özet

 

Bölüm 5.   Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hatlarının Analizi

5.1.    Hattin Ürettigi Akim ve Reaktif Güç

5.2.   Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hatlarının Vektör Diyagramı

5.3.   Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattının Bosta Çalışma Durumu

5.4.   Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattının Yüklü Çalışma Durumu

5.5.   Özet

 

Bölüm 6.   Aşırı Yüksek Gerilim Elektrik Iletim Hattının Analizi

6.1.   Elektrik Iletim Hatlarının Simetrik Dört Uçlu Gibi Eşdeğer Şeması

6.2.   Elektrik Iletim Hatlarının Toplu Parametreli Eşdeğer Şeması

6.3.   Eşdeğer Şemaların Sadeleştirilmesi

6.4.   Uzun Hatla Güç Iletildiginde Oluşan Fiziksel Süreçler

6.5.   Uzun Elektrik İletim Hatlarının Kararlı Çalışma Durumları

6.6.   Bir Taraftan Açık Hattın Analizi

6.7.   Özet

 

Bölüm 7.  Enerji Sistemlerinde Teknik ve Ekonomik Analiz

7.1.  İndirgenmiş Harcamalar Yöntemi

7.2.  Hattın Nominal Geriliminin Seçilmesi

7.3.  Elektrik İletim Hatlarının Devreler Sayısının Seçilmesi

7.4.  Transformatörlerin Seçilmesi

7.5.  Ekonomik Akım Yoğunluğuna Göre İletken Seçimi

7.6.  İzin Verilen Gerilim Düsümüne Göre İletken Seçilmesi

7.7.  Aşırı Yüksek Gerilimli Hatlarda İletken Seçimi

7.8.  Özet

 

Kaynakça

Dizin

 


Konuyla ilgili bazı eserlerimiz:

Elektromagnetik Alan Teorisi

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Sayısal Televizyon Tekniği

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Elektronik Devre Elemanları

Elektronik Devreler

Elektronik Haberleşme Deneyleri

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

Mikrodalga Tekniği. Pasif Devreler ve Çözümlü Problemler

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Temel İstatistik

MATLAB Kılavuzu

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

Atmosfer Fiziği

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamaları

Diferansiyel Denklem Teorisi

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Cantor Kümeler Kuramı

Matematik Analizi ve Uygulamaları


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları