Elektrik Enerji Sistemleri

Cilt II. Arıza Durumları

Prof.Dr. N. ŞERİFOĞLU ve Prof. Dr. Oğuz SOYSAL

 

 

 

 

ISBN: 975-6797-71-1, Türkçe

2. basım, Ekim 2006

216 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt                 şimdi satın al


Elektrik Enerji Sistemleri adlı bu kitap 3 ciltlik bir serinin ikincisi olup elektrik enerji sistemlerinde Arıza Durumları konusunu ele almıştır. Bu kitabın ve seri içerisindeki  diğer kitapların içerikleri aşağıdaki gibidir:

Birinci ciltte, enerji sistemlerinin sürekli ve kararlı çalışma durumlari ele alınmıştır. Sistemde bulunan devre elemanlarının parametreleri, esdeger semalari tanitilmis, gerilim düsümü, güç ve enerji kayiplarının hesap yöntemleri verilmis ve bunlarin nasil azaltilabilecegi üzerinde durulmustur. Orta, yüksek ve asiri yüksek gerilim elektrik iletim hatlarının, açik ve kapali elektrik sebekelerinin hesap yöntemleri  tanitilmistir. Elektrik sebekelerinin tasariminda büyük önem tasiyan nominal gerilimin, iletken kesitinin, transformatör gücünün seçilmesi ve buna benzer konular teknik ve ekonomik açidan incelenmistir. Bu cilt'in içindekilerini görmek için buraya tıklayınız.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr        Tüm Mühendislik Kitapları Burada


 

İçindekiler

 

I. Enerji Sistemlerinde Kısa Devre Olayı

I.1 Kısa Devre Hesaplamalarının Genel Yöntemi

I.2 Birim Genlikler Sistemi

I.3 Esdeger Şemanın Kurulmasi

I.4 Eşdeğer Şemanın Sadeleştirilmesi 

II. Sade Devrelerde Kısa Devre Geçit Süreci

II.1 Üç fazlı sade devrede, üç fazlı Kısa devre

II.2 KD sürecinin açiklanmasi

II.3 Darbe akımının tanımlanması

II.4 İki konturlu manyetik ilişkili devrede Kısa devre

III. Senkron Jeneratöründe Bulundugu Bir Devrede Üç Fazlı Kısa Devre

III.1 Fiziksel açıdan senkron jeneratörün davranışı

III.2 Senkron jeneratörün temel parametreleri

III.3 Senkron jeneratörün uyarma sistemi

III.4 UOR’nin kararlı KD akımına etkisi

III.5 Düğüm yükünün kararlı KD akımına etkisi

III.6 Kararlı KD akımının hesabı

IV. Kısa Devrenin İlk Anı ( t = +0 )

IV.1 Senkron jeneratörün geçit parametreleri

IV.2 Senkron jeneratörün altgeçit parametreleri

IV.3 Altgeçit akımının hesabı

V. Kısa Devrenin Sonraki Anlarının Hesabı ( t > 0 )

V.1 Faz büyüklüklerine göre yazılmış genel denklemler

V.2 Eksenler sisteminin değiştirilmesi

V.3 Park – Qorev dönüsümü

V.4 Senkron jeneratör KD akımları

VI. Üç Fazlı Kısa Devre Akımlarının Pratik Metotlarla Hesabı

6.1 Tipik eğriler metodu

6.2 İç tüketim sistemlerinde KD hesabı

6.3 Dağitim şebekelerde KD akımları

6.4 Gerilimi 1 kV’dan az olan şebekelerde KD hesapları

VII. Simetrisiz Kısa Devre Akımlarının Hesabı

7.1 Simetrili bileşenler metodu

7.2 Simetrili bileşenler dönüşümü yardimiyla simetrisiz KD’lerin hesaplanması

7.3 Devre elemanlarının dogru bileşen reaktansları

7.4 Devre elemanlarının ters bileşen reaktansları

7.5 Devre elemanlarının sıfır bileşen reaktansları

7.6 Simetrisiz KD’nin genel hesap yöntemi

7.7 Bir faz KD ’nin hesabı

7.8 İki faz KD ’nin hesabı

7.9 İki faz-toprak KD’nin hesabı

7.10 Doğru bileşenin eşdeğerlik yasası

7.11 Çesitli KD türleri için akımların oranı

VIII. Yüksek Gerilim Koruma Cihazlarının Seçilmesi

8.1 KD akımlarının elektrodinamik etkisi

8.2 KD akımlarının termik etkisi

8.3 Güç anahtarlarının seçilmesi

8.4 Ayırıcıların ve kesicilerin seçilmesi

8.5 Kısa kapayicilarin seçilmesi

8.6 Akım ve gerilim transformatörlerinin seçilmesi

8.7 Yüksek gerilim sigortalarının seçilmesi

8.8 Yük anahtarlarının seçilmesi

IX. Kısa Devre Akımlarının Sınırlandırılması

IX.1 Elektrik şebekesini bölme

IX.2 Tek uçlu reaktörler

IX.3 İki uçlu reaktörler

IX.4 Ataletsiz reaktif akım sınırlayıcılar

IX.5 Reaktörlerin seçilmesi

X. Boyuna Simetrisizliğin Hesabı

 

Kaynakça

 

Dizin

 


Konuyla ilgili bazı eserlerimiz:

Elektromagnetik Alan Teorisi

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Sayısal Televizyon Tekniği

Elektronik Mühendisliğine Giriş

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Elektronik Devre Elemanları

Elektronik Devreler

Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

Mikrodalga Tekniği. Pasif Devreler ve Çözümlü Problemler

Elektromagnetik Dalga Teorisi

Temel İstatistik

MATLAB Kılavuzu

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

Atmosfer Fiziği

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamalari

Diferansiyel Denklem Teorisi

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Cantor Kümeler Kuramı

Matematik Analizi ve Uygulamaları


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları