Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Prof.Dr. Elman HASANOV

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-72-3

Türkçe, 2008, 384 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Diferansiyel Denklemleri ve Uygulamaları adlı bu kitabımızın diferansiyel denklemler konusunda bir kaynak kitap, üniversite ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabımızda klasik diferansiyel denklemler teorisinin her konusu vardır ve üniversite öğrencilerinin kolay anlaması için bolca çözümlü örnekler verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin serbestçe çalışmaları için 500 civarında soru vardır; soruların, sadece cevapları da verilmiştir.

Kitabımız üniversite ders kitabı niteliğinde hazırlanmış güzel bir üniversite ders kitabıdır. Onbir bölümden oluşmaktadır. Üniversitelerimizdeki "Diferansiyel Denklemler" dersinin müfredatı gözönünde bulundurularak oluşturulmuştur. Kitabımızda çözülmüş örnek sayısı 300 ve soruların sayısı ise 500 civarındadır. Böylesi bir kitap üniversite lisans öğrencilerine şiddetle tavsiye edilir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr            şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

Bölüm 1. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

1.1  n' inci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemin Tanımı

1.2  Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri

1.3  Başlangıç Değer Problemi

1.4  Diferansiyel Denklemlerin Oluşturulması

1.5  İzoklin. Diferansiyel Denklemin Geometrik Yorumu

       Birinci Bölüme Ait Problemler

 

Bölüm 2.  BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI

                VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

2.1  Sağ Tarafı Değişkenlerden Birini İçermeyen Denklemler

2.2  Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler

2.3  Homojen Diferansiyel Denklemler

2.4  Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler

2.5  Bernoulli Denklemi

2.6  Tam Diferansiyel Denklemler

2.7  İntegrasyon (Euler) Çarpanı

2.8  Riccati Denklemi

2.9  Matematiksel Modelleme ve Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Bazı Uygulamaları

2.10  Artma ve Azalma Problemleri

2.11  Sıcaklık Problemleri

2.12  Serbest Düşüş Problemleri

2.13  Karışım Problemleri

        İkinci Bölüme Ait Problemler

 

Bölüm 3.  BİRİNCİ MERTEBEDEN TÜREVE GÖRE ÇÖZÜLMEMİŞ DENKLEMLER

3.1  Türeve Göre Çözülmemiş Denklemlerin Geometrik Yorumu

3.2  Tüm Olmayan Denklemler

3.3  (3.1) Denkleminin Parametre Yardımıyla Çözümü

3.4  Lagrange Denklemi  

3.5  Clairaut Denklemi 

      Üçüncü Bölüme Ait Problemler

 

Bölüm 4.  YÜKSEK MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER.

                SABİT KATSAYILI LİNEER DENKLEMLER

4.1  Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler

4.2  Bir Fonksiyonlar Sistemine İlişkin Lineer Bağımlılık İle Lineer Bağımsızlık Kavramları

4.3  Homojen Lineer Denklemin Genel Çözümü

4.4  Homojen Olmayan Lineer Denklemin Genel Çözümünün Yapısı

4.5  Sabit Katsayılı Lineer Denklemler

4.6  Sabitin Değişimi Kuralı

4.7  Bilinmeyen Katsayılar Yöntemi

4.8  Euler - Cauchy Denklemi

       Dördüncü Bölüme Ait Problemler  

 

Bölüm 5.  DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ

5.1  Diferansiyel Denklem Sistemi  

5.2  Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri

5.3  Birinci Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Lineer Diferansiyel Denklem Sistemi

5.4  Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Denklem Sistemi

5.5  Homojen Olmayan Sabit Katsayılı Lineer Denklemler Sistemi İçin Bilinmeyen Katsayılar Yöntemi

         Beşinci Bölüme Ait Problemler

 

Bölüm 6. LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ VE UYGULAMALARI

6.1  Laplace Dönüşümünün Tanımı

6.2  Laplace Dönüşümünün Özellikleri

6.3  Periyodik ve Basamak Fonksiyonunun Laplace Dönüşümü.

       İki Fonksiyonun Konvolüsyonu

6.4  Ters Laplace Dönüşümü

6.5  Laplace Dönüşümü Yardımıyla Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemlerin Çözümü

6.6   Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerin Laplace Dönüşümü Yardımıyla Çözümü

       Altıncı Bölüme Ait Problemler

 

Ek 1.  Cebrin Temel Teoremi

Ek 2.  Lineer Cebirden Bazı Bilgiler

Ek 3.  Trigonometrik Formüller. Euler Formülleri. Hiperbolik Fonksiyonlar

Ek 4.  İntegraller Tablosu

Problemlerin Cevapları

KAYNAKÇA

DİZİN


Üniversite Matematiği Kitaplarımız:

Lineer Cebir

Lineer Cebir Uygulamalari

Diferansiyel Denklem Teorisi

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Kümeler Kuramı

Matematik Analizi ve Uygulamalari

Ayrık (Diskrete) Matematik

Temel İstatistik

MATLAB Kılavuzu


Üniversite Matematiği Kitapları - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları